Ronna Herman

Jeg har siden oktober 2020, oversatt Ronna Herman sine kanaliseringer. Det vil jeg fortsette å gjøre etter beste evne, og forhåpentligvis til glede for dere fantastiske følgere.

Dette er visdomslære fra Erkeengel Mikael, via Ronna Herman.

Husk å ta kopi hvis du vil ta vare på kanaliseringene, for jeg sletter de eldste med javne mellomrom. Den nyeste kanaliseringen ligger øverst.

Link til hjemmesiden:
www.starguestmastery.com

01-2023

De mange Fasetter av Oppstigning


Høyt Elskede Mestere! Vi vil forsøke å gi dere mer informasjon angående Oppstigningsprosessen. Det er viktig for dere å forstå at deres fysiske fartøy ble kodet for retur til de høyere vibrasjonsmessig, mer forfinede Lysrikene fra begynnelsen av deres jordiske legemliggjøringsopplevelser. Også, ettersom menneskeheten utvikler seg, vokser i visdom og blir mer bevisst på vitenskapen og forviklingene ved Oppstigning, har det vært mange justeringer av prosessen i løpet av de siste flere hundre årene. Noen innledende Oppstigningsprosedyrer har blitt forkastet og andre, mer avanserte krav er lagt til.

Tidligere var Oppstigning mulig for bare noen få utvalgte. Bare de som kom til Jorden for å være eksempler og veivisere og som var åndelig avanserte, ble tillatt inn i de indre helligdommene til mysterieskolene. Den hemmelige læren ble bare gitt til de som ble ansett for å være de sterkeste og mest dedikerte disiplene. Leksjonene, testene og utfordringene var anstrengende og mange omkom under prosessen eller nådde ikke målet sitt på mange liv. Det har nå endret seg, for tiden renner ut for Oppstigningen av Jorden og menneskeheten til de neste høyere bevissthetsnivåene. Mange Guddommelige dispensasjoner og mye hjelp blir tilbudt til de som streber etter å møte utfordringene og prøvene ved Oppstigning.

Menneskehetens kollektive bevissthet, streber etter å erkjenne og overvinne den ekstreme dualiteten som gjennomsyrer Jorden. Hver eneste person, på et eller annet nivå, kjemper en kamp for å oppnå Selvbevissthet – som må inkludere å omfavne både Lys- og skyggesiden av Selvet – mens de prøver å gå tilbake til et akseptert spekter av dualitet og polaritet. Hver av dere må gjenkjenne og gjøre krav på deres skyggeside – deres indre demoner – slik at de også kan omfavne transformasjonens Lys. Menneskelig lidelse er et resultat av rigid tenkning, en følelse av overlegenhet og dømmekraft fra andre, noe som fører til atskillelse snarere enn enhet og toleranse for motsatte synspunkter.

Kan du akseptere premisset om at dine negative tankeformer, også søker utløsning? De stiger opp til overflaten av din bevissthet, søker opplysning og sannhet, akkurat som du er. Du må ta ansvar for det du skaper, fra øyeblikk til øyeblikk. Negative tanker og handlinger resulterer i forvrengte kreasjoner, misnøye og kaos.

Vi har forklart at hver Sjel, før den inkarnerer i et fysisk kar, får en tildeling av Adamantine Partikler av Liv, til personlig bruk gjennom hele livet. Hvis en persons tildeling brukes med kjærlig intensjon for det høyeste gode, vil strømmen av SkaperLys i hele spekteret fortsette gjennom hele hans/hennes levetid. Men når en person blir ukjærlig, negativ og forbitret, er tilgangen til det Hellige Hjerte og de Adamantine Partikler av GudsLys ikke lenger tilgjengelig. Deretter kan han/hun bare få tilgang til halvspektret Lys – eller den primære livskraftsubstansen – som kan omkvalifiseres og brukes på en positiv eller negativ måte. Husk, Adamantine Partikler av SkaperLys kan bare aktiveres og brukes med kjærlig intensjon for det høyeste gode av alle.

Et ungt barns hjertesenter er åpent, og Gudepartiklene flyter fritt. Hvor lenge hjertesenteret holdes åpent, avhenger imidlertid av kjærligheten og omsorgen de får fra foreldrene og de rundt dem. Mange kjære Sjeler har plassert et eterisk beskyttelsesskjold over deres hjertesenter, slik at smerten og lidelsen ikke skal påvirke dem så drastisk; derved lukkes døren til deres Hellige Indre Helligdom, hvor deres Gudspartikler av Skapelsen er lagret. Sammen med tildelingen av Adamantine Partikler som ble plassert i hver persons Hellige Hjertesenter, ble det også plassert en mindre tildeling innenfor hvert av de store chakrasentrene i den fysiske kroppen. Den største delen ble plassert ved Rotchakraet som de gamle kalte Kundalini, Ildslangen sammenrullet eller Oppstigningens Hellige Ild.

Det er nå en akselerert planetarisk initiering på gang, og den påvirker alt på jordplanet, spesielt sansende Vesener. Det er mye frykt, når menneskehetens kollektive bevissthet gjennomgår de dramatiske endringene som skjer ved slutten av en tidsalder og begynnelsen av en mer avansert epoke. Spesielt når mye av det som ble ansett for å være av stor betydning på det jordiske planet, sakte forsvinner. Såkalt Armageddon er en del av den Tredje/Fjerde-Dimensjonale virkeligheten. Men hvis energisignaturen din er av en høyere, mer balansert frekvens, vil ikke mange av de forstyrrende endringsenergiene påvirke deg personlig. Det er også en stor følelse av forventning og spenning for de som har lært å holde seg sentrert i det Hellige Hjerte. Det er mange sannsynlige fremtider foran hver av dere, og det er viktig at dere holder dere sentrert i -øyeblikket. Du kan bli ledet til å endre kurs flere ganger, når du sakte beveger deg inn i flyten til de høyere dimensjonene; men hvis du lar ditt Hellige Hjerte og ditt Høyere Selv Lyse veien, vil du aldri bli ført på villspor. Fremtidens tidslinjer fører til høyere, mer stabil grunn, vekk fra det brede spekteret av dualitet og illusjonen av separasjon.

Du er i ferd med å integrere de mange fragmentene av Selvet du har skap, mens du er i fysisk legemliggjøring. Dette er en forberedelse til sammenslåingen med de mange Fasettene til Sjelefamilien deres, både på Jorden og innenfor de mange Dimensjonene i hele Solsystemet og Galaksen, og til slutt, i hele Universet. Det må være en gjenforening med Selvet og en retur til ditt kraftsenter som bor i ditt Hellige Hjerte. Når du først har opprettet forbindelsen med ditt Høyere Selv og begynner prosessen med å gjenforenes med alle Fasettene til ditt Gude-Selv (ditt Hvitt Ild GudsFrø Atom), blir trangen til å gjenforene en magnetisk kraft som ikke kan nektes. Din OverSjel som er sammensatt av Skaperessensen er din bevisste veileder og følgesvenn, mens du er i det fysiske karet.

I svært lang tid har Sjelen bare vært en svak hvisking for de fleste, for ego-ønskepersonligheten var veldig sterk og hadde en dominerende posisjon innenfor. Innvielsesprosessen begynner når du sakte gjør plass for Sjelen til å innta sin rette plass som regissør for livet ditt. Dette lar til slutt det Høyere Selvet ta kontroll over reisen din, tilbake til Lysets rike. Gradvis begynner den smale Sølvstrengen som er din livslinje til Skaperen å utvide seg, til den til slutt er bredden på Kronen på hodet ditt. Det er da du tapper deg inn i strømmen av din Guddommelige JEG ER Tilstedeværelse og Skaper Partiklene av Kjærlighet/Liv, som begynner å strømme gjennom og fra deg via Uendelighetens tegn på liv. Denne vidunderlige, selvlysende Hellige Ilden, gir deg tilgang til dine «skatter» lagret i himmelen, som er en ubegrenset kilde til SkaperLys så lenge den er ubetinget, ren, Kjærlighet/Lys og brukes til det høyeste gode.

Den binære sekvenseringen/uendelig pusteøvelsen, hvor pusten går gjennom Medulla Oblongata (Oppstigningschakraet ved bunnen av hodeskallen), kobler deg til Jordens Sjel og til de mange Lysrikene der de mange Fasettene av Selvet befinner seg, til du til slutt, slutter deg til ditt guddommelige JEG ER Tilstedeværelse eller Gude-Selvet. Livets Elv har en mengde sideelver over hele Universet. Mange av dere, når dere tar kontakt med deres Hellige Sinn og lærer å holde dere sentrert i det Hellige Hjerte, blir kanaler for Adamantine Partiklene til Skaper Bevissthet.

Først må du tilpasse Pineal- og Hypofysen til ditt Høyere Selv, som starter prosessen med å løse opp Lysmembranene som vokter det Hellige Sinn. Ditt Hellige Sinn oppretter forbindelsen med ditt Hellige Hjerte, og så snart de aktiverte Adamantine Partiklene av GudsBevissthet begynner å strømme fra det Hellige Hjerte til det Hellige Sinn; prosessen med opplysning akselererer. SkaperLyset strømmer gjennom Kronechakraet og går inn i Pineal-kjertelen, og fremmer cellulær bevissthet når det aktiverer Hypofysen og Hypothalamus-kjertlene og går gjennom hjernestrukturen inn i ditt Hellige inn. Det flyter deretter ned i det Hellige Hjerte, hvor partiklene av SkaperLys blir ytterligere aktivert gjennom din kjærlige intensjon. Disse aktiverte Lyspartiklene fra Gud, er nå klare til å hjelpe deg med å skape alt du ønsker, så lenge intensjonen din er til det høyeste gode for alle. Stemmen til ditt Høyere Selv blir klarere og de lette pushene fra ditt Hellige Hjerte, kalt din intuisjon, blir sterkere.

Spørsmålet er stilt: «Hva er forskjellen mellom intuisjon og inspirasjon?»

INTUISJON betyr å forstå et konsept eller en bestemt informasjon umiddelbart, uten bevisst resonnement. Ditt Høyere Selv snakker til deg via din intuisjon, og til slutt, rydder veien til ditt Gude-Selv og visdommen som er lagret i de kosmiske opptegnelsene. Din intuisjon gir deg også signaler via en følelse av at noe er riktig eller din sannhet, eller en følelse av redsel eller ubehag når noe er galt eller ikke stemmer overens med de høyere frekvensene av Lys.

INSPIRASJON betyr prosessen eller kvaliteten ved å bli inspirert, for eksempel når en plutselig betimelig eller uvanlig idé, noen ganger om noe du ikke var klar over før det dukker opp i hodet ditt. Kanaliseringer eller budskap fra dine Engleguider og Lærere, fører ofte til inspirerte konsepter eller bevissthet om ting utenfor riket av din kunnskap. Intuisjon valideres via sinnet først og deretter gjennom hjertet, mens inspirasjon valideres gjennom hjertet først og deretter gjennom sinnets resonneringsprosesser.

Din oppfatning av tid og rom endrer seg raskt, ettersom du lærer å fokusere mer på øyeblikket i stedet for å vakle mellom fortiden og fremtiden, med bare øyeblikk med konsentrert bevissthet om nåtiden. Følelser av separasjon, isolasjon og fordømmelse blir erstattet av en følelse av enhetsbevissthet, som til slutt vil føre til en følelse av enhet med hele Skapelsen. Jorden og menneskeheten er i ferd med å bli harmoniske eller balanserte høyere Tredje- og Fjerdedimensjonale Vesener. Det er ingen større gave enn å, nok en gang, koble til Skaperens Fullspektre Lys, slik at du kan magnetisere den største mengden av Adamantine Partikler av Lys, til deg. Etter å ha tatt det du personlig trenger, må du dele denne gaven ved å utstråle den gjenværende Kjærligheten/Lyset ut i verden. Så snart Livets Elv begynner å strømme gjennom din fysiske kropp og ut i verden, vil du være på god vei til Selv-Mestring, og din personlige verden vil for alltid bli forandret.

Husk at vi tidligere har forklart deg at den Tredje og Fjerde dimensjonen ikke er «dårlige eller onde». De Guddommelig Blåkopi Frekvens Mønstrene ble forvrengt og uharmoniske, fordi pendelen av Lys og skygge svingte for langt fra midten over disse mange tidligere tidsaldre. Oppstigning krever at hver person helbreder fortiden, eller med andre ord, fjerner de store uenige vibrasjonsmønstrene innenfor, slik at deres energetiske signatur igjen er tilpasset, i det minste, de aksepterte nivåene av dualitet innenfor de syv under-nivåene av Tredje/Fjerde Dimensjon.

De jordiske Sjelene som våkner og som bevisst har begynt reisen til Oppstigning, er i ferd med å bli høyere Fjerde-dimensjonale Vesener. Imidlertid er bevisstheten til mange avanserte Sjeler, de vi kaller StarSeeds, i ferd med å benytte seg av mange forskjellige Femte-Dimensjonale nivåer av bevissthet. Dere vil beholde deres kropper av kjøtt; Imidlertid vil helsen din bli bedre, og din vitalitet og følelse av velvære vil øke. Jorden vil fortsatt være solid, og dualitet/polaritet vil fortsatt være tilstede; imidlertid vil spekteret av Lys og skygge gå tilbake til sin opprinnelige Guddommelige Blåkopi.

Ettersom de høyere frekvensene av Lys gjennomsyrer Jorden, vil massebevissthets-trostrukturen gradvis gå tilbake til mer harmoniske frekvensmønstre, slik at alle dimensjonale nivåer av jordisk bevissthet kan begynne å inkorporere de høyere, mer forfinede sannhetene. De som fortsetter sine gamle negative, ubalanserte tankemønstre, vil oppleve effekten av sine valg mye raskere, noen ganger nesten øyeblikkelig.

Tro det eller ei, det var noen fordeler ved å trekke tilbake en stor del av manifestasjonsevnene dine tidligere. Vi har fortalt dere at den røde (eksoteriske eller fysiske planfargen) til den Første Stråle av Guddommelig Vilje og Kraft til å skape, for det meste ble trukket tilbake etter at Jorden og menneskeheten sank inn i tettheten til det Tredje/lavere-Fjerde-Dimensjonale miljøet. Det ble gjort for at menneskeheten ikke skulle ødelegge seg selv, under den ekstreme dualitetens tidsalder. Den perioden nærmer seg raskt slutten, ettersom menneskeheten nå gradvis våkner og gjenvinner evnen til å innta mer Åndelig Lys.

Husk at du opprinnelig ble brakt frem fra den Høyeste Skaperens Hellige Hjertekjerne som et Hvitt Ildfrø Atom, hvorfra ordtaket kommer: «Skapt i Guds bilde og likhet». Lyset til den Høyeste Skaperen inneholder energi, intelligens og alt nødvendig for å skape verdener uten ende, og for å oppfylle de mange unike Guddommelige planene. Du blir gitt en mulighet til å bli en medskaper av høyeste orden; du må imidlertid gå ut av komfortsonen din og gjenvinne fødselsretten din. Følg Lysets vei, Høyt Elskede; tiden for den store gjenforeningen er nær. Du er dypt elsket. Jeg er Erkeengel Mikael.

*

Kjærlighetsnotat fra Ronna

Høyt elskede, venner! Når enda et år glir inn i fortiden, er det viktig at vi reflekterer over det som har skjedd; utfordringene vi har møtt og overvunnet; gevinstene vi har oppnådd og hindringene vi må overvinne i fremtiden. Etter hvert som grensene for vår virkelighet blir mer definert, og vi lar mye av det vi trodde var viktig, sakte forsvinne inn i fortiden, må vi bli klokere og mer kresne i våre valg. Når vi klamrer oss til mennesker eller ting som ikke lenger passer inn i vår nye virkelighet, blir følelsen av å være ute av harmoni, mer uttalt. Ved å si «Skje din vilje» ga vi vårt Høyere Selv tillatelse til å øke våre intuitive evner, som inkluderer å vite nesten umiddelbart når vi har tatt riktige eller gale valg. Ved å gjøre det, kan vi raskt rette opp alle handlinger som fører oss av den rette og smale veien til Oppstigning.

Vi, som trofaste tilhengere av Lyset, må alltid være årvåkne i våre tanker og handlinger, for å være sikre på at vi alltid er på linje med vårt Guddommelige oppdrag. Kjære Mikael har sagt at vi, som StarSeeds fortroppene av Lysets Voktere, har evnen til å overvinne eller nøytralisere de negative tankeformene til minst 100 000 mennesker, som fortsatt fungerer innenfor begrensningene til den Tredje/Fjerde-Dimensjonale illusjonen. 2023 blir et år med AVSLUTNINGER og NYE BEGYNNELSER. Vårt oppdrag er å bidra til å bygge et solid grunnlag for fremtiden, til hele menneskeheten. Din indre styrke og visdom vil tjene deg godt, hvis du forblir sentrert i ditt Hellige Hjerte – når du blir en mester av Selvet og en formidler av de forfinede Partiklene av GudsBevissthet.

Skinn deres Lys, kjære venner, og ettersom våre innflytelsessirkler stråler lenger og lenger ut i verden, så vil Lyssirklene en dag overlappe hverandre, og vår kombinerte belysning vil bryte ut i rent GudsLys og omgi verden. Jeg anser hver og en av dere for å være mine Sjelevenner på reisen, og jeg ser frem til vår store gjenforening.

Evig Kjærlighet og Englevelsignelser, Ronna

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/the-many-facets-of-ascension-aam-jan-2023