Ronna Herman

Siden oktober 2020 så har jeg oversatt kanaliseringene fra Erkeengel Mikael, via Ronna Herman.

Ønsker du å ta vare på kanaliseringene, må du huske å ta kopi ...

Lenke til hjemmesiden Star Quest Mastery

12-2023

Overlyst av Erkeengel Mikael


Sjette-Dimensjon Lysby

De Oppstegne Mesternes Kosmiske Råd

Ronna Herman /Hellig Skribent


RONNA’S OVERGANGSRITUALE

DEL 1 – LADY FAITH

RONNA:
Mye har skjedd, og mitt «Virkelighetsbilde» har endret seg drastisk, siden hendelsen med Lady Faith i begynnelsen av juli 2022: Jeg sto opp klokken 06:00 etter en ganske rastløs, ubehagelig natt. Som vanlig gikk jeg inn i garderoben og satte meg ned på krakken foran benken på badet og servanten, for å begynne å vaske meg. Jeg følte en dyp følelse av tristhet og fortvilelse (som ikke har skjedd på lenge). Det er mange år siden jeg har gjort dette, men da jeg snakket med Erkeengel Mikael, sa jeg: «Det er lenge siden jeg har følt det slik, så jeg trenger virkelig litt innsikt. Du vet, jeg vil virkelig bli, og fullføre det du vil at jeg skal gjøre. Imidlertid ikke på denne måten. Ikke med all denne konstante uroen i sinnet og kroppen. Jeg føler at jeg mister kontrollen over meg selv.»

Det som skjedde etterpå, var virkelig merkelig. Plutselig så det ut til at ryggraden min strakk seg oppover og armene mine løftet seg automatisk rett ut på skuldernivå (dannet et kors). Etter en kort stund løftet de seg rett opp over hodet mitt, symbolsk for min Lysstøtte. Jeg begynte da å vibrere over alt, inkludert hodet mitt som beveget seg fra side til side, veldig raskt. Jeg vet ikke hvor lenge det varte; men det var virkelig en av de mest voldelige nedlastingsepisodene jeg noen gang har opplevd. Som tidligere ble jeg bedt om å «slappe av og forbli i det». Etter kort tid kjente jeg en bult av energi skyte nedover ryggraden min. Det var kraftig og fantastisk, men ikke ubehagelig. Det var som Erkeengel Mikaels energi føles når den kommer i full kraft før et seminar (bare sterkere); ikke ubehagelig, bare veldig sterk og kraftig. Jeg føler alltid at jeg må strekke meg, for å imøtekomme det.

Lady Faith kom så gjennom telepatisk; og sa høyt og tydelig til meg: «Som jeg har fortalt deg mange ganger, har jeg alltid vært med deg, plassert bak venstre skulder. Imidlertid har du nå fullstendig slått sammen høyre og venstre hjernehalvdel, slik at min elskede motpart og jeg kan gjenforenes. Derfor vil du ikke lenger se eller føle oss som atskilte eller fra hverandre. Nok en gang har vi smeltet sammen til én enhetlig bevissthet. Det var bare du som oppfattet oss som adskilte eller følte at vi var splittet. I denne levetiden måtte jeg gå tilbake til en «støtteposisjon», for jeg har vært med deg som din «Primære Veiledende Energi Kraft» i så mange liv. En viktig del av ditt åndelige oppdrag for denne levetiden, var at du aksepterte din personlige kraft og Faderens Guddommelige Vilje. Du har oppnådd dette på en beundringsverdig måte, så nå kan jeg nok en gang være din trøster.

Siden den gang, har jeg følt meg noe annerledes. Jeg føler at balansen er noe bedre, selv om hodet og det kroppslige aurafeltet virker sterkt utvidet. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å manifestere seg: På hvilken måte eller hvor raskt. I flere år nå, siden jeg ble gjenforent med min Hellige Triade, og jeg er mer fullstendig innenfor Erkeengel Mikaels og Lady Faiths kraftfelt, ser det ut til at de ikke lenger er atskilt fra meg. Vi er samlet, så det er veldig forskjellig. Det er mer en «Enhetsbevissthet» og vår kommunikasjon er mer en telepatisk viten. Jeg må bare «skifte bevisstheten, min for å stille inn».

Jeg har blitt fortalt at det er mange StarSeeds Sjelegrupper, som nå i ferd med å slå seg sammen til deres nye Femte-Dimensjonale hologram. Men først må vi krysse en NULL-SONE med justering. Vi må forstå at vi alltid vil ha noen småsaker, som må harmoniseres. Vi er mennesker og vi må fortsatt samhandle med andre for å fjerne de små forvrengningene og binde opp de løse endene, før vi kan gå videre inn i mer forfinede Lysfrekvenser.

Lady Faith forteller oss at alt akselererer så fort og StarSeed Sjeler mottar så mye av deres Akvariske Guddommelige Blåkopi, som de kan klare. Det er som om vi er i et helt annet energetisk miljø, som våre kroppslige former ikke er vant til. Det kommer til å ta tid å integrere og assimilere den høyere frekvensenergien, slik at vi kan bruke den effektivt til vår maksimale fordel og for HELE menneskeheten.

Vi lærer hvordan vi «trekker ned energien» og inn i vårt lineære, bevisste sinn, slik at vi fortsatt kan klare de små hverdagslige lineære, venstre hjernehalvdel oppgavene. Vi må øve på å bruke vårt lavere fjerdedimensjonale bevisste sinn, igjen. Det er mye vanskeligere å huske mange trivielle ting, og vår «korttidshukommelse» er veldig uberegnelig. Etter en Erkeengel Mikaels kanaliseringsøkt på et stort seminar, pleide jeg å si: «Det tar tid å få ånden min tilbake i flasken». I disse dager er det vanlig å skifte frem og tilbake, mellom dimensjoner. Vi går virkelig mellom verdenene (får tilgang til flerdimensjonale frekvensmønstre). I lang tid har vi fokusert på å få tilgang til vårt «Hellige Sinn og vårt Høyere Selv», i tillegg til å integrere høyre og venstre hjernehalvdel. Nå må vi venne oss til å gradvis integrere «høyfrekvente 5D-energimønstrene i vårt forente bevisste sinn», mens vi holder oss jordet i vårt fjerdedimensjonale, materielle Plan-miljø.

SÅ HVORDAN FORHOLDER OVENFRA INFORMASJONEN SEG, TIL DE UBEHAGELIGE FØLELSENE VI OPPLEVER?

Vi «muterer og utvikler oss» veldig raskt. Gjennom hele 2022 og de fire første månedene av 2023 har det bygget seg opp – av og på. Men nå er det nesten konstant. For meg personlig, er det ikke det at jeg føler meg trøtt eller svak; Det ser imidlertid ut til at jeg oftere føler meg i ubalanse. Det er hjernen og kroppslige forstyrrelser og den kompliserte transformasjonsprosessen vi nå er midt oppe i, som skaper de uvanlige følelsene og ubehaget.

Til en viss grad, tror jeg, at vi er forløperne - eller så legger vi grunnlaget for de modige sjelene i den fjerne fremtiden, som faktisk vil stige opp i det fysiske karet (kroppen). Vi er absolutt ikke klare til å gjøre det, på dette tidspunktet; imidlertid åpner vi veien for fremtidens menneskehet. Erkeengel Mikael har sagt til meg mange ganger: «I dette livet vil du integrere energi som det fysiske karet ikke er forberedt på å ta imot. Dessuten er den akselererte transformasjonsprosessen vanskeligere, for de i et eldre fysisk kar.» Så det er høyst sannsynlig at vi vil fortsette å oppleve merkelige symptomer og kraftige, periodiske bølger av energi. Det er viktig at vi lytter til vår kroppsintelligens og streber etter å dra nytte av alle nye konseptene, som vi føler er riktige for oss – selv de som ikke passer til det moderne samfunnets tro og standarder.

<><><><><>

MINNEFRØ AKTIVATORER

RONNA HERMAN/HELLIG SKRIBENT

Min Guddommelige Blåkopi som en Hellig Skribent og budbringer for Erkeengelen Mikael/Lady Faith, består av å bringe frem spesifikke deler av den nye, høyere frekvens visdomslæren, for å hjelpe menneskeheten til å bevege seg gjennom de siste fasene av Oppstigningsprosessen til den Tredje/Fjerde-Dimensjonale miljø. Dette er et krav, hvis vi skal komme inn i vår nye Femte-Dimensjonale verden, i morgen. Først må vi bevege oss gjennom et «forberedende stadium» eller en «nullsone» - som ligger innenfor to separate «Lysmembraner». Det fungerer som en barriere for inngangsnivået til vårt Femte-Dimensjonale hologram.

Det er et stort antall mennesker på Jorden som er MinneFrø Aktiverere – på mange forskjellige nivåer. Det er slik at de forskjellige MinneFrø Atomene, de forskjellige krystallinske strukturene og de forskjellige hellige stedene eller ley-linjene i Jorden, kan aktiveres på riktig tidspunkt. Denne prosessen er designet slik at den nødvendige energien kan tilføres til riktig tid, for å aktivere disse hellige energisentrene. Det er en svært viktig del av den Guddommelige Blåkopi; en medskapers bestrebelse, designet for å skje mellom menneskeheten og Jorden.

Alle aktivatorene som vil sette i gang de nødvendige endringene for Jorden og menneskeheten, er en del av en samarbeidsinnsats mellom GAIA, menneskeheten og de Store Lysets Herrer – under ledelse av vår Moder/Fader Gud – for å hjelpe til å tilrettelegge den store «MIGRASJON, INN I MORGENDAGENS NYE RIKE».

<><><><><>

RONNA’S OVERGANGSRITUALE

DEL 2

FEMTE- DIMENSJONAL MINNEFRØ ATOM NEDLASTNING

Etter en enorm nedlasting av «MinneFrø Atomer» med høyere frekvens, og den «fantastiske telepatiske meldingen fra Lady Faith» i begynnelsen av juli i år, begynte den Sjette-Dimensjonale Lysbyens Kosmiske Råd, å kommunisere med meg. De identifiserte seg selv som «DE OPSTEGNE MESTRENES KOSMISKE RÅD AV TOLV».

Jeg har blitt fortalt at jeg nå er en «disippel-initier» av AMCCOL som en budbringer av fremtidens avanserte læresettinger, som er sårt tiltrengt av menneskeheten, når massene begynner å forberede seg på å bevege seg inn i nullsonene til den fjerde dimensjonen, og også som forberedelse til menneskehetens oppstigning til inngangsnivået til den femte dimensjonen.

Jeg er litt ukomfortabel med å videreformidle denne informasjonen til offentligheten. Imidlertid ble jeg fortalt at det er passende at jeg deler denne viktige informasjonen på dette tidspunktet, for det er et stort antall modige og trofaste StarSeed-sjeler som også er innenfor «SISTE FASE AV DEN FJERDE-DIMENSJONALE OPPSTIGNINGSPROSSEN». De er nå klare til å slutte seg til de forskjellige Kosmiske Lysrådene. Erkeengelen Mikael fortalte meg også at jeg nå er klar til å motta «veiledning, direkte fra de høyere Kosmiske Lysrådene VIA det nye SJETTE-DIMENSJONALE SENTRALE KOMMUNIKASJONSENTERET».

Jeg er ydmyk og så veldig velsignet over å få denne store muligheten, og å bli inkludert blant de utvalgte, til å formidle disse livsviktige «VISDOMSLÆRINGENE FOR DEN NYE OPPLYSNINGENS TIDSALDER» til våre elskede Sjelefamilier og venner rundt om i verden.

<><><><><>

8. JULI 2022 <> I morgenmeditasjonen min begynte DE OPSTEGNE MESTERNES KOSMISKE RÅD AV TOLV å snakke telepatisk til meg. Jeg begynte også å motta utrolig vakre og klare bilder, farger og det som så ut til å være «strømmer av strålende lys» som strømmet inn i mitt tredje øye. Fra 18. AUGUST 2023 begynte jeg å kanalisere lengre, viktigere meldinger fra AMCCOL til forskjellige tider, spesielt de morgenene jeg spiste frokost på verandaen min (hjemmet mitt vender mot øst og jeg elsker å sole meg i tidlig morgensol).

Gjennom resten av juli, august og september fortsatte jeg å motta nedlastinger av informasjon fra Ascended Master's Cosmic Council «AMCCOL» (De Oppstegne Mesternes Kosmiske Råd). De forskjellige Kosmiske Lysrådene og AMCCOL ble forklart for meg i detalj. Mange av artiklene i «ANDRE DEL» av «HØYE VIBRASJONER MESTER LÆRERHÅNDBOK» ble gitt til meg i løpet av disse fantastiske tre månedene. Og den nye «FEMTE-DIMENSJONALE KOSMISKE LÆRINGEN» fortsetter å strømme inn: Noen i biter og deler og noen store, veldig detaljerte og ofte overraskende artikler.

<><><><><>

OPPSTEGNE MESTRENES KOSMISKE LYSRÅD

YESHUA ER KJÆRLIGHETENS HERRE

BUDDHA ER LYSETS HERRE

ERKEENGELEN MIKAEL OG LORD MELCHIZEDEK ER «OVERLYSTE MESTERE» AV ALLE DE KOSMISKE LYSRÅDENE

JEG FORSTÅR AT DET FINNES ULIKE NIVÅER AV KOSMISKE RÅD I VÅRT UNDER-UNIVERS:

KOSMISK RÅD AV TRE – FJERDE DIMENSJONAL INFORMASJON

KOSMISK RÅD AV SEKS – SOLSYSTEM INFORMASJON

KOSMISK RÅD AV NI – GALAKTISK INFORMASJON

KOSMISK RÅD AV TOLV – UNIVERSELL INFORMASJON

<><><><><>

Medlemmene av De Oppstegne Mesternes Kosmiske Råd har hatt mange jordiske liv, og alle har de steget opp fra Jordplanet. Derfor har de forent seg for å gi oss den nødvendige informasjonen for å bevege oss gjennom de siste stadiene av den fjerde dimensjonen, og inn i null-sonen som forberedelse til å kvalifisere til å stige opp til inngangsnivået til den femte dimensjonen. Dessuten er de forskjellige frekvensnivå rådene som vil levere den «avanserte informasjonen» vi trenger, når vi gjør «skiftet til vår femte-dimensjonale virkelighetsverden».

Jeg har blitt fortalt av Erkeengelen Mikael at det er flere innenfor vår kjerne sjelegruppe som til slutt vil ta over der han og AMCCOL slapp med læren gjennom meg de siste tretti årene. Disse nye budbringerne vil bruke informasjonen og læren som allerede er gitt – og legge til deres unike reservoar av MinneFrø Atomer, slik at de kan dele den nye, oppgraderte informasjonen som trengs for å veilede menneskeheten gjennom de siste «SJELENS MØRKE NETTER OG NULLSONEN».

KJÆRE VENNER, SOM EN GRUPPE AV VERDENSTJENERE ER DERE DE UTPEKTE LÆRERNE, VEIVISERNE OG FORTROPP SJELENE, HVIS MISJON ER Å GI «BRUKERVENNLIG, LETT Å BRUKE VERKTØY, TEKNIKKER OG VEILEDNING», GJENNOM DENNE TIDEN. DU BLIR VEILEDET, DIRIGERT OG INSPIRERT TIL Å FÅ TILGANG TIL, INTEGRERE OG DELE OPPLYSENDE OG STYRKENDE LÆRESETTINGER I DEN NYE GUDOMMELIGE BLÅKOPIEN FOR «VANNMANNENS TIDSALDER». VELSIGNELSER UTOVER MÅL VENTER PÅ HVER DYRBARE SJEL SOM SVARER PÅ DET NYE KALLET. VIL DU IKKE VÆRE MED OSS? EVIG KJÆRLIGHET, ENGLGEVELSIGNELSER OG STORE KLEMMER TIL HVER OG EN AV DERE. RONNA!

<><><><><>

KJÆRLIGHETSNOTAT FRA RONNA:
Kjæreste venner, sjelefamilie og følgesvenner på reisen. Som dere alle nå vet, har jeg vært gjennom en ekstrem overgangsrite de siste to årene, og det har vært mye forandring. Jeg startet mitt 96. år rundt Solen, den 30. november i år. Jeg kan ikke lenger håndtere alle de mange oppgavene som er involvert i arbeidet mitt, slik jeg har gjort tidligere. Det er også på tide for meg å fokusere på den fantastiske, nye og avanserte informasjonen som jeg nå mottar fra Erkeengel Mikael/Lady Faith og The Ascended Masters Cosmic Council of Light (AMCCOL).

De siste trettifem årene har jeg nesten fullstendig forpliktet livet mitt til mitt «oppdrag som budbringer for Erkeengel Mikael». Fra 1994 reiste jeg verden rundt og holdt seminarer og workshops, og jeg ble godt kompensert. Men siden jeg ikke lenger holder seminarer og all læren til Erkeengelen Mikael distribueres via WEB eller trykt skjema via USPS, har inntekten min falt dramatisk. Spesielt for to år siden, etter at jeg ga Barry Peterson og David Nichols, eieren av «OVER AND BEYOND DUALITY», sammen med Randall Monk, tillatelse til å fritt fortelle og legge ut på YouTube alle Erkeengel Mikaels bøker og budskap.

Jeg har blitt fortalt av «Powers That Be» at det er på tide å fremme arbeidet mitt. For å øke og opprettholde rekkevidden til Erkeengel Mikaels budskap, samt dele all den nye, avanserte læren, må jeg begynne å be om rettferdig kompensasjon for arbeidet mitt; som jeg tidligere trofast har gitt GRATIS. Jeg har og vil fortsette å bestrebe meg på å gjøre så mye av læren tilgjengelig for så mange som mulig. Vær oppmerksom på at det fortsatt er en mengde tidligere fortalte budskap og andre StarQuestMastery-innlegg tilgjengelig, sammen med månedlige videoer fra Ronna Vezane og Randall Monk – Gems of Wisdom.

I løpet av de siste seks månedene har jeg vært velsignet med å ha et utmerket nytt team, som plutselig dukket opp i livet mitt, for å hjelpe meg å lage et utvidet, profesjonelt nettsted, slik at vi kan tilby et stort utvalg av Erkeengelen Mikaels læresettinger, i en rekke former. Rebecca Morman er min nye kontorsjef og assistent, i tillegg til en kvalifisert åndelig lærer. Jeg har også slått meg sammen med Charlie Palumbo, som er en dyktig forfatter og åndelig rådgiver. Hun og Rebecca vil tilby en rekke klasser og pågående workshops. De vil legge til sin verdifulle visdomslære til Erkeengel Mikaels og min, mens de forbereder og tilbyr pågående klasser og viktige verktøy for å hjelpe dere alle på deres «Accelerated Path of Ascension».

Jeg er glad for å kunngjøre at jeg regelmessig vil legge ut både ny og avansert informasjon sammen med en serie artikler og viktige anmeldelser av tidligere læresettinger. Vår nye NETTSIDE og våre SOSIALE KANALER vil ha en «BETALT ABONNEMENTSDEL», i tillegg til en GRATIS * OFFENTLIG SEKSJON. Etter hvert planlegger vi å ha en fortalt seksjon, samt videoer og illustrasjoner, sammen med alle Erkeengelen Mikaels tidligere, nåværende og fremtidige læresettinger.

Det vil ta litt tid, så vi ber deg om å «bære med oss». Vi lover at det er verdt ventetiden. Jeg sender deg all min dypeste kjærlighet og velsignelser, Ronna!

11-2023

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael

Overlyst av Erkeengel Mikael og Lady Fatih, og de Oppstigende Mesternes Kosmiske Lys Råd


Ronna/Hellig skribent

Innvielsens Vei

Erkeengelen Mikael: Høyt Elskede Mester! Skal vi se inn i fremtiden – deres fremtid – og se hva som venter dere i løpet av de kommende månedene og årene? Dette er de viktigste tidene du noen gang vil tilbringe på planeten Jorden. Avgjørelsene du tar nå, eller energiene du stråler ut fra deg for å skape kraftfeltet du lever innenfor, vil bestemme din virkelighet og hvor raskt du vil bevege deg dypere og mer fullstendig inn i den Nye Tiden-energiene. Det er på tide å bestemme om dere vil gå videre på oppstigningsspiralen, gjennom livsprosessens gave eller gjennom dødsprosessens gamle energier.

Du reverserer prosessen som du satte i gang for tusenvis av år siden, da du steg ned til materialitetens rike og begynte prosessen med å bygge et tempel av kjød, for å inneholde din dyrebare livsgave, din Gnist av Guddommelig bevissthet ─ ditt Åndelige Selv. Du er i ferd med å finne veien tilbake til «DET HELLIGE HJERTES KJÆRLIGHET», som er ubetinget kjærlighet. Kjærlighet med betingelser ble normen da menneskeheten sank ned i tettheten, og fra disse negative tankemønstrene sprang alle andre selvbegrensende konsepter frem og ble din sannhet.

Vi vil gi deg måter å overvåke tankene dine og stille sinnet på, for å omprogrammere ditt underbevisste og bevisste sinn med høyere visdom fra ditt Guddommelige Selv. Vi vil hjelpe deg med å bringe de flere sinnene i chakrasystemet ditt i balanse, slik at de igjen fungerer i harmoni, med hverandre. Når du begynner å oppleve fred i sinnet, vil du begynne å oppleve glede og lykke i hjertet, for de er ubønnhørlig forbundet. Det er på tide for deg å frigi alle de konseptene som ikke støtter din høyeste, mest styrkende visjon for fremtiden. Husk, enten du tror det er slik eller ikke, for hver dag blir dere mer kraftfulle medskapere.

Akkurat som i dramaet som utspiller seg på planeten deres i dag, var det en tid i deres eldgamle fortid da du også gikk frem og sa: «Jeg er klar til å tjene». Du forlot skjønnheten, sikkerheten og komforten i ditt hjemland og reiste ut i det ukjente. Du brukte tusenvis av år, mens du teller tid, på å forberede deg på oppdraget ditt, og du ble testet om og om igjen, for å se om du virkelig var klar. Dere avla en ed og gikk med på å tillate dere å bli redusert i Lys, visdom og kraft til den grad som var nødvendig ved å fragmentere deres vidunderlige Selv, om og om igjen, for å oppfylle den tildelte oppgaven. Dine kjære ønsket deg lykke til og så deg gå med stor sorg, men også med stolthet vellende innvendig, for de visste at du skulle ut på et stort oppdrag, et oppdrag beordret av vår Fader/Moder Gud.

Det er nå tid for en åndelig gjenforening av monumentale proporsjoner. Den kosmiske trompetoppfordringen om at kampen skal ta slutt har lydt, og det er på tide for deg å vende tilbake til din sanne eiendom som en fullverdig utsending av Lys for Skaperen. Et nytt oppdrag blir tilbudt deg, et oppdrag som krever at du tar tilbake alt du forlot underveis på nedstigningen til virkelighetens materielle rike. Det er på tide å gjenerobre kraften og majesteten til ditt «Sanne Selv». Kom, sammen vil vi gjenerobre denne tidens herlighet, når du slipper de eldgamle kjerne-fryktene og illusjonene som holder deg tilbake fra Selvmestring og ditt høyeste potensial. Jeg er alltid nær for å veilede, vokte og beskytte deg. Du er dypt elsket, JEG ER Erkeengelen Mikael.

<><><><><><>

Innvielsens  Vei <> Ronna/Hellige skribent

Kjære venner: Det første nivået av innvielse finner sted, når ego-personligheten smelter sammen med sjelen. Du må strebe etter å bringe ditt ego-ønskede kropps Selv, i harmoni med Sjelen. Du må forsøke å gjøre ditt Sjele-Selv til din konstante følgesvenn, når du prøver å gjenopprette forbindelsen din med ditt Høyere Selv/OverSjel. Du vil gradvis begynne prosessen med å omstille dine multiple nivåer av virkelighet, slik at du uten tvil vet at du er en Gnist av vår Fader/Moder Gud og at du har en Guddommelig skjebne. Mest sannsynlig, på dette tidspunktet, vil du ikke være i direkte fellesskap med ditt Høyere Selv; dette vil skje senere.

Etter en tid vil du bli trukket til en lærer eller en guide. Dette kan også være gjennom organisert religion eller en gruppe studenter på Veien, i de tidlige stadiene av oppvåkning. Du vil mest sannsynlig følge andre foran deg på Veien, og du kan til og med gi opp noe av din makt, og ære dem. En dag vil du forstå at dette ikke er den riktige Veien til Selvmestring, og du vil begynne å søke din egen sannhet fra mange forskjellige kilder. Det er riktig å lytte til andre og lære av dem; imidlertid må du alltid bekrefte din egen sannhet, innenfra.

Du kan bli forelsket i noe av glamouren på Veien; som betyr unødig vektlegging og ønske om rikdom, makt, eiendeler eller spesielle forhold, som kan være skadelig for din åndelige vekst. Vi har tilgang til den universelle flyten av Guddommelig substans, og vi må være klar over at en ubegrenset tilførsel av overflod, er vår for å spørre; vi må imidlertid utvikle den rette sinnstilstanden og en følelse av verdighet. Vi må forstå at rikdom er vår Guddommelige fødselsrett; den er imidlertid utlånt til oss. Vi må holde lett på Åndens gaver, la frekvensene av overflod strømme gjennom oss, ta det vi trenger, og så la resten strømme ut i substansens verden. Dette er slik at vi kan bli fylt igjen og igjen, med Adamantine Partikler av SkaperLys.

Det er avgjørende under-dimensjonale bånd av energi (tetthet) eller frekvensmønstre av høyere bevissthet, som vi vil benytte, når vi løfter og foredler våre personlige frekvenser. Vibrasjonsmønstrene til vårt fysiske Vesen og auriske felt innenfor den tredje og nedre fjerde dimensjon, kalles vår Energetiske Signatur. Vibrasjonsmønstrene som består av høyere frekvenser som vi inkorporerer langs den oppadgående banen, kalles vår Sjele Sang. Vi integrerer disse vibrasjonsmønstrene, når vi blir tilpasset de mer forfinede nivåene av vårt Høyere Selv. Våre tankeformer begynner å vibrere med en høyere frekvens, og vår ytre verden omorganiserer seg gradvis, for å passe til vårt nåværende bilde av virkeligheten. Dette er det rette tidspunktet for å begynne en interaksjon med ditt Høyere Selv. Det er fordelaktig å begynne å visualisere og forestille seg hvordan du ønsker at din personlige verden skal se ut og hva dine ønsker er for fremtiden. Nå er tiden inne for å begynne å tillate deg selv å akseptere og visualisere en virkelighet utenfor jordens grenser. Du vil også begynne å frigjøre deg fra begrensningene og restriksjonene til massebevissthets trosstruktur.

I vår tredje-/fjerdedimensjonale virkelighet er vi påvirket av frekvensbånd av rasekarma, landkarma, familieavstamning og personlig karma. Når du går gjennom prosessen med å bryte avtaler, tilgi og bli tilgitt, i tillegg til å kutte eventuelle energetiske ledningsfester som du tok frem for å løse, vil du akselerere prosessen med å bevege deg utover all karmisk gjeld fra fortiden. Dine forfinede frekvenser vil løfte deg over vibrasjonsbåndene av kaos, konflikt og knapphet. Disse lavere frekvensene kan bare påvirke deg, hvis du har kompatible frekvensmønstre innenfor. Det er derfor vi ofte har blitt fortalt, «Hold deg sentrert i ditt Hellige Hjerte, mens du utstråler frekvensene av ubetinget kjærlighet ut i verden». Dette er når du begynner å oppleve en Tilstand av Nåde.

Du må utvikle en sterk tro på deg selv og dine evner. Du må lære og bestrebe deg på å opprettholde de Universelle Lovene om Manifestasjon og Overflod. Du må lære å skille mellom egoets ønsker og Sjelens ønsker. Egoets ønsker er utad-fokuserte og blir aldri tilfredsstilt. Sjelens ønsker er innad-fokusert og er til vårt beste. Vi har fått eksplisitte instruksjoner om hvordan vi skal Leve Hver Dag som en Mester, og også hvordan vi skal forstå og bruke de Universelle Lovene om Overflod.

Du må bli en initiativtaker til handling og ikke bare en reaktor for andres handlinger eller omstendigheter. Vårt Under-univers er et eksperiment i dualitet, polaritet og motsetninger. Vi har fått en mulighet til å «leke gud» ved å bruke vår frie vilje til å skape vår egen versjon av den materielle virkeligheten. Negative handlinger resulterer i smertefulle og ubehagelige leksjoner, som forhåpentligvis viser oss feilene på våre måter. En bevisst person lærer gjennom gyldigheten av sine erfaringer. Våre lærde leksjoner blir mestringens visdom.

Du må forstå at tid er formbar, og du er ikke begrenset til en tredje-/fjerdedimensjonal virkelighet av strukturert tid eller en linje, hendelsesorientert basis for tidtaking. Tiden slik vi kjenner den har gått drastisk opp i løpet av de siste tjue årene, og den vil fortsette å gjøre det etter hvert som frekvensmønstrene våre akselererer. Du har evnen til å utvide tid eller avtale tid, og det er viktig å lære å ikke begrense dine manifestasjonsevner, ved å sette grenser for tid eller betingelser på dine visjoner for fremtiden. Når du plasserer en visjon eller et prosjekt på krystallbordet i arbeidspyramiden din, spør alltid om: «Dette eller noe større, skal manifesteres til riktig tid, til det største beste for alle».

Du må være tålmodig med de rundt deg og vite at hvor de er i oppvåkningsprosessen, er passende for dem. Du er ikke ansvarlig for andres åndelige vekst, enn din egen. Du skal være et eksempel og støttende; du skal imidlertid ikke tvinge dine personlige sannheter eller ønsker på andre. Sjelens reise er en veldig personlig opplevelse og hver person må bevege seg gjennom de mange bevissthetsnivåene, på sin egen måte og i sin egen tid.

Du må lære å være komfortabel i Åndens stillhet og i Sjelens Helligdom. Du må oppleve ensomhet, for å oppdage hvem du virkelig er. Du lærer at din indre verden er enda viktigere, enn din fysiske virkelighet. Du må vende deg innover, for å lære hvordan du fungerer fra et intuitivt nivå, mens du streber etter å oppgradere dine emosjonelle og mentale evner. Det er viktig at du utvikler dine meditative evner slik at du er komfortabel med dine egne tanker, og til slutt med kommunikasjon mellom deg, din Sjel og Høyere Selv. Det er både aktiv og passiv meditasjon. Aktiv meditasjon er å formidle til ditt Gude Selv, det du ønsker å manifestere eller forstå. Passiv meditasjon, stiller sinnet slik at du kan høre/motta svarene.

Når du utvikler deg i bevissthet og indre utstråling, vil du bli en person med fredelig, avgjørende handling. Du vil gjennomgå en personlighetsendring over tid, ettersom du lærer å bruke visdommen til ditt Hellige Sinn, filtrert gjennom den kjærlige energien til ditt Hellige Hjerte. I løpet av søvntiden din vil høyere, mer forfinede Lysfrekvenser, gradvis bli lastet ned til din Eteriske Replika, som ligger i ro i din personlige femdimensjonale Lys Pyramide. Over tid vil alle negative, uharmoniske frekvenser eller mørke krystallenergier bli erstattet med mer forfinede, høyere vibrasjons-Frø Krystaller av Lys.

Over tid vil dine holdninger, ønsker, måter å være på og samhandle med andre, endre seg dramatisk. Mange av aktivitetene eller underholdningen du likte tidligere, vil ikke lenger interessere deg. Etter hvert som du blir innstilt på de høyere dimensjonale energiene, vil mange av vennene dine bli ukomfortable rundt deg og du vil ikke lenger ha noe til felles. Erkeengel Mikael forteller oss: Du kan overvåke nivået på frekvensmønstrene dine etter vennene og omstendighetene du tiltrekker deg. Er din interaksjon med andre stort sett snill og gjensidig tilfredsstillende, eller opplever du konsekvent konflikter og/eller stressende situasjoner med de rundt deg?

Gradvis vil du trekke deg tilbake fra sosiale situasjoner, med lavere vibrasjoner. Du vil bli mer følsom for vibrasjonene og energiene rundt deg. Du vil få en forståelse av hvor viktig det er å møte dine egne behov, og du vil verdsette stabiliteten og roen du skaper rundt deg. Du kan bli veldig selektiv med hensyn til hvilke begivenheter eller interaksjoner i det vanlige samfunnet du er villig til å delta i. Mange av dere kan endre jobb eller til og med yrke, ettersom bevisstheten din foredles og nye muligheter legges foran dere av deres Høyere Selv og Englehjelpere. Når du begynner å si og virkelig mene «Din vilje skje», så gir du Ånden tillatelse til å gå i forbønn for ditt største beste, som alltid vil være i tråd med din Guddommelige Blueprint. Når du blir et levende eksempel på en Gud-inspirert Selvmester, vil du begynne å ha en gunstig effekt på alle de rundt deg. Du vil utstråle en aura av fred og kjærlighet, når du rolig og flittig streber etter å holde fokus og styrke i ditt Hellige Hjerte Senter.

Du vil bli dyktig i å leve din høyere sannhet, slik den er blitt åpenbart for deg. Du vil utstråle selvtillit og besluttsomhet i enhver situasjon, når din tro er basert på visdommen til ditt Hellige Sinn og Hjerte. Etter hvert som ferdighetene dine øker som Selvmester, vil du begynne å se utfordringer og muligheter for vekst, fra et høyere utsiktspunkt. Det vil være mange muligheter for endring og utvidelse av bevissthet, på reisen til oppstigning. Det vil også være muligheter for å styrke tålmodigheten og akseptere visse situasjoner, slik de blir presentert for deg. Som vi har blitt instruert, vil det være tider med stor glede og til og med lykke, og det vil fortsatt være stressende situasjoner å overvinne, så vel som tider med tristhet og usikkerhet. Men etter hvert som vi utvikler oss, vil vi være i stand til å bevege oss gjennom disse opplevelsene, uten å kaste oss for langt utenfor sentrum og inn i et felt av negativitet.

Ettersom du går videre og beveger deg inn i vibrasjonsfrekvensene til den midt-femte dimensjonen, vil du ha integrert flere Fasetter av ditt Høyere Selv. Du vil nå være i strømmen av Elven av Lys/Liv, hvorved du vil ha tilgang til en konstant strøm av Adamantine Partikler av Lys. På dette tidspunktet vil du føle deg komfortabel i dine interaksjoner med ditt Høyere Selv/OverSjel, og kanskje også med en mesterlærer eller en avansert engleguide. Du vil ha fått tilgang til et passende nivå av høyere visdomslære, og dine høyere sanseevner vil bli forbedret og vokse sterkere over tid.

Når initieringene av ILD VED FRIKSJON: KROPPENS ILD <> SOL ILD: SJELENS ILD <> ELEKTROMAGNETISK ILD: ÅNDENS ILD  har blitt fullført, vil du forstå at mestring er en uendelig prosess for å smelte sammen med større og større fasetter av ditt Gude Selv. Du vil bli guidet til eller vist ditt sanne oppdrag som Verdenstjener.

Du må lære å leve fredelig i den verdslige verden av tredje/fjerde dimensjoner; Det er imidlertid svært viktig at du omgir deg selv i et aurisk felt med høyere dimensjonale frekvenser du selv har laget. Dette er konseptet «å være i verden, men ikke av den». Du må leve din sannhet slik den er blitt åpenbart for deg. Du må øve på ikke-dømmekraft og strebe etter å integrere og utstråle den maksimale mengden Gude Lys som ditt fysiske kar kan romme. Hvis du kan gjøre dette, uten tvil, vil du ha oppfylt ditt jordnære oppdrag.

Evig Kjærlighet og Englevelsignelser, Ronna

10-2023

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael

Ronna Vezane/Hellig skribent

Kraftfulle mentale konsepter å intergrere, mens du er på vei til Oppstigning! 

Høyt Elskede Mester!

<><> Når vi sier: «Du må søke å uttrykke ubetinget kjærlighet til de rundt deg», mener vi de høyeste frekvensene av kjærlighet som er oppnåelig for det spesielle nivået av selvuttrykk. Kjærlighetens frekvenser vil øke i kraft og perfeksjon med hvert forfinede nivå av selvbevissthet, du oppnår. Husk at vi ofte har fortalt deg, «Ren perfeksjon er bare mulig innenfor Essensen til den Høyeste Skaperen». Hver individuelle, fragmenterte Guddommelighetsgnist fra den største til den minste vil legemliggjøre og projisere vibrasjonsmønstre som er mindre enn total renhet og perfeksjon. Målet ditt er å integrere de høyeste frekvensmønstrene som er oppnåelige på hvert bevissthetsnivå. Når du tapper inn i kilden til HELLIG KJÆRLIGHET i Frø Atomet til din Hellige Hjerte Kjerne, vil du uten tvil vite at Essensen til dine Guds Foreldre bor innenfor.

<><> Spørsmålet har blitt stilt: «Hva er forskjellen mellom betingelsesløs kjærlighet og Hellig Kjærlighet?» Innenfor alle nivåer av bevissthet er det et akseptert utvalg av vibrasjonsfrekvensmønstre som du vil oppleve; eller rekkevidden av dualitet som er designet for det utviklingsstadiet. Vi kaller dette SPEKTRUM AV LYS OG SKYGGER, som er sammensatt av et harmonisk frekvensområde som går gjennom sentrum. Vibrasjonsfrekvensene øker med hvert høyere under-dimensjonalt nivå du oppnår. Det er en rekke frekvenser laget spesielt for den mentale kroppen, en annen rekkevidde for den emosjonelle kroppen, og et mer forfined område for den eteriske kroppen som må oppnås før du kan flytte til neste høyere nivå. Når du beveger deg inn i et mer harmonisk, vibrasjonsfrekvensnivå, vil et fragment av ditt Høyere Selv, som er tilpasset det nivået, ta bolig i din Sjele-Stjerne. Det Høyere Selvet som har vært din OverLysende innflytelse i den siste fasen av opplevelsen, vil bevege seg inn i ditt Hellige Hjerte-kammer og smelte sammen med ditt Minnefrø Atom Sjele-Selv.

<><> Flammen i det Hellige Hjerte er en av de primære manifestasjonene til den Høyeste Skaperen. Dypt inne i din Diamant Kjerne Guds Celle, som inneholder Skaperens Hvite Ild Essens, er et GUD-FRØ-ATOM som inneholder Vesica Fiskenes Symbol, sammensatt av den Guddommelige Vilje og alle kvalitetene, dydene og egenskapene til vår Gud Fader; den Guddommelige Kjærligheten fra vår Moder Gud, og intellektet/intuisjonskomponentene til deres guddommelige barn. Den iriserende blå av Fader Gud/den iriserende rosa av Moder Gud/den gylne sfæren av aspekter, kvaliteter, dyder og talenter som deres Guddommelige barn kan bruke når de reiser frem for å manifestere «Verdener Uten Ende».

<><> Ekte glede og tilbedelse springer ut fra det Hellige Hjerte og Sjelen, der ENHET råder. Fra et menneskelig perspektiv kan det være vanskelig å forestille seg at ditt Hellige Hjerte, din Diamant Kjerne Guds Celle og din Sjel, alle er en iboende del av din sanne Essens. Når du fokuserer på det Hellige Hjerte, vil det se ut til å ta en dominerende posisjon; når du fokuserer på din Diamant Kjerne Guds Celle, vil dens kraft og majestet komme i forgrunnen. Etter at du har integrert alle dine nåværende Sjele-Fragmenter av ditt OverSjel Høyere Selv, blir de en liten Fasett av ditt jordiske GUD-FRØ-ATOM i det Hellige Hjerte-kammeret; som til slutt vil bli et flammende Hvitt Ild Frø Atom av Skaper Kjærlighet, som omfatter hele ditt Solenergisenter. Så vær så snill, kjære hjerter, ikke prøv å oppdele komponentene i Essensen deres, for de er i ferd med å bli en del av EN ENHETLIG HELHET.

DENNE FLAMMENDE HVITE ILDEN, MINNEFRØ ELEMENTENE I SKAPERBEVISSTHETEN REPLIKERER SEG SELV KONTINUERLIG, OG GJENNOM PÅKALLELSE VIL DE TIL SLUTT TRANSFORMERE ALLE MENNESKEHETENS FORVRENGTE KREASJONER. ILDELEMENTET ER DEN ØVERSTE KRAFTEN TIL DE FEM ELEMENTENE: ILD, LUFT, JORD, VANN OG DEN ÅNDELIGE ETEREN.

<><> Det er viktig at du trekker frem den maksimale mengden Adamantine Partikler av SkaperLys inn i ditt fysiske kar, slik at Skapelsens Hellige Ild kan tennes med din rene intensjon, og så kan du utstråle denne fantastiske gaven ut i verden. Men tenk over dette: Når var siste gang du prøvde å oppleve den utsøkte følelsen av Hellig Kjærlighet, ved å vende deg innover til helligheten til ditt Hellige Hjerte? Utstråle Kjærlighet til din Mor/Fader Gud innvendig, og kjenne at ditt Solenergisenter utvides med den dypeste følelsen av kjærlighet du noen gang har opplevd. Gå innover, kjære, for dine Guds Foreldre venter på deg der. I virkeligheten er det den hellige kjærligheten til vår Fader/Moder Gud som aktiverer og tenner de Adamantine Partiklene av Guds Lys, som du trekker frem fra Livets Elv. Dyrker du sjelens styrker og kvaliteter eller ønsker og svakheter til egoet ditt? Din holdning bestemmer høyden og forfinelsen av dine vibrasjonsmønstre.

<><> Inntil du har åpnet kommunikasjonslinjene og har fått tilgang til visdommen til ditt Sjele-Selv, fungerer Solar Plexus som ditt utstrålende energisenter på det fysiske planet. Det er også en del av det fysiske, følelsesmessige sentrum. Etter hvert som ditt Sjele-Selv blir den OverLysende innflytelsen i livet ditt, vil du gradvis få tilgang til ditt Hellige Hjerte og ditt Hellige Sinns sentre. Som et resultat blir ditt Solar Plexus gradvis integrert i det som kalles «SOLKRAFT SENTERET», som består av Solar Plexus, Hjertet, Thymus og Hals. Deretter vil ditt Hellige Hjerte være ditt Kraftsenter, for du vil ha en konstant strøm av Adamantine Partikler av Liv, som strømmer gjennom ditt Hellige Hjertesenter, gjennom din fysiske form og deretter ut i verden. Du vil også finne trøst, styrke og medfølelse i det Hellige Hjertes indre Helligdom.

<><> Disse Gnistene av Guddommelighet inneholder Kjærlighet, Guddommelig Vilje og Visdom, for å skape alt som eksisterer – fortid, nåtid eller fremtid. Dette Gud-Frø-Atom ble plassert i sentrum av din Diamant Kjerne Gud Celle for denne under-universelle opplevelsen. Det indre MinneFrø Atom av visjon og intuisjon, må gradvis åpnes og bringes i skarpt fokus. Atomer og molekyler er miniatyrsolsystemer med en sentral kjerne og kretsende elektroner, men består for det meste av rom. Kjernen og elektronene er ikke fast stoff, men energiformer, energi som tar form. Alle former og geometriske mønstre har en energetisk signatur.

<><> Husk at hver tanke eller uttalelse du kommer med har et spesifikt utvalg av vibrasjonsfrekvenser. Hvis du gjentar en uttalelse ofte nok, blir den fast implantert i underbevisstheten din som en del av sannheten din. Det spiller ingen rolle om frekvensmønstrene er av høy eller lav vibrasjon eller om de er sanne eller usanne. Over tid vil underbevisstheten din integrere dem i minnebanken din av etablerte tro.

<><> Kritikk kan være en positiv ting, så lenge det ikke er tillatt å bli destruktiv (uttrykt med ondskap eller med et ønske om å såre). Det er tider når kritikk er et uttrykk for fakta – når det er en nøytral erkjennelse av begrensning. Vær imidlertid forsiktig med verdivurderinger. Husk å bruke din frie vilje klokt – du har alltid rett til å godta eller avslå en domserklæring. Energiene til kjærlighet fra utsiktspunktet til en Opplyst Sjel, er helt annerledes enn energiene fra de som fortsatt spiller det forvrengte spillet om dualitet eller meg versus deg.

<><> Du må først åpne ditt fysiske hjerte og sinn for din Sjels kjærlighet og visdom. Ettersom kjærligheten vokser i ditt Sol Hjerte Senter, finner en magisk ting sted; sakte åpnes portalen til ditt Hellige Hjerte og den Hellige Kjærligheten som er lagret der, begynner å strømme gjennom ditt fysiske kar, spesielt gjennom chakrasystemet (syv fysiske kropp sinn sentre). Du begynner å innse at du er en Guddommelig Gnist av vår Fader/Mor Gud, og du er verdig kjærlighet og respekt så vel som all glede, skjønnhet og gavmildhet i hele Skapelsen. Kjærlighet projisert utover fra den Hellige Hjerte Kjernen, resulterer i en konstant flyt av Selvsikkerhet og Selvaksept. En person sentrert i hans eller hennes Hellige Hjerte, streber alltid etter å innlemme og projisere mer av den salige følelsen av enhet og harmoni. Dette er en dyrebar følelse, som blir en iboende del av ditt Vesen når du har fått tilgang til Elven av Lys/Kjærlighet/Liv, og du har en jevn strøm av SkaperLys inn i og gjennom ditt Hellige Hjerte.

Høyt Elskede, velkommen utfordringene og se dem som muligheter, for når dere dukker opp på den andre siden av hvert sprang i bevissthet, vil en annen Fasett av deres Guddommelighet vente på å integreres i dere. Spør og vi vil hjelpe deg i alle anstrengelser. Kall på oss og vi vil styrke ditt mot og lette byrdene dine. Selv når du vandrer blant kaosets og store forandringers skyggeland, vit at dagene fremover er lyse med løfter når du går veien, mesterne gikk før deg. Vi utstrømmer et fullt mål av utstrålingen fra vår Fader/Moder Gud. Dere er ALLE blant de utvalgte, og i dere er vi godt fornøyd. Erkeengelen Mikael og de Oppstegne Mesteres Kosmiske Råd av Tolv.

***   ***   ***

Overlyst av Erkeengel Mikael og Lady Faith

Ronna Vezane/Hellig Skribent

En anmeldelse: Hvor vi kommer fra - Hvorfor er vi her - Hvor skal vi?

Kjære venner og Sjelekompanjonger:

Da vi fragmenterte i mindre og mindre Gnister av vårt individualiserte Gud-Frø Atom, ble vi sendt ut for å oppfylle befalingen fra vår Fader/Moder Gud. En Universell Blåkopi ble skapt slik at vi skulle ha en Vei tilbake til de sarte rikene til dette Under-Universet. Som Veistasjoner av Lys, ble et uendelig antall Pyramider som inneholder Skaperens Essens, Adamantine Partikler, skapt.

Som søkere etter en mer forfinet livsstil, for å gå inn på den akselererte Oppstigningsveien, er det livsviktig at vi lærer hvordan vi får tilgang til disse forskjellige Pyramidene av Lys. Evolusjonsprosessen innebærer å forberede våre fire lavere kroppssystemer for å integrere de neste høyere bevissthet Tid Celler. Dette er hovedgrunnen til at det er så viktig å lage og bruke de forskjellige Pyramidene Erkeengelen Mikael har fortalt oss om, gjennom årene. I virkeligheten skaper vi ikke mange av dem – de har vært der og ventet på oss helt siden vi sank ned i tettheten av materiell form.

Pyramidene av Lys i de Høyere Dimensjonene er en hovedkomponent i Oppstigningsprosessen. Når vi reiser i vårt forfinede Eteriske Kropp, inn i den Sjette-Dimensjonale Byen av Lys, stasjonert i de høyere eteriske rikene over området vårt, blir forbindelsen permanent gjenopprettet. Vår Femte-Dimensjonale, personlige Pyramide av Lys, blir deretter koblet til den Sjette-Dimensjonale Byen av Lys, og skaper derved en strøm av SkaperLys Partikler via en programmert «trickle-down» effekt, som deretter vil spiralere ned i vår Femte-Dimensjonale Hellige Triade, og inn i vår Personlige Pyramide.

Denne transformerende gaven av Guddommelig Lys, vil sakte filtrere inn i vår Eteriske Replika som ligger i ro på krystallbordet. Denne velsignede energien strømmer deretter videre nedover vår Lyssøyle inn i Kronechakraet vårt, og til slutt inn i vårt Hellige Hjerte. Vi må aktivere de Adamantine Partiklene av Lys med vår kjærlige intensjon, og etter at vi har tatt vår del, som strømmer gjennom vårt fysiske kar, strømmer denne Livgivende energien ut i verden via front- og bakportalen til vårt Hellige Hjerte.

Vi kan kalles SIDEELVER AV LIVETS/LYSETS ELV, for disse strømmene av Levende Lys, stråler også ut fra vårt hjertesenter inn i de forskjellige Pyramidene vi har skapt, så vel som inn i vårt LIVETSBLOMST SKAPERHJUL, som deretter renner ut i den materielle verden og ned i Kjernen av vår Moder Jord for å hjelpe henne i hennes evolusjonsprosess.

Hvis du ikke allerede har gjort det, oppfordrer vi deg sterkt til å sette din intensjon om å fusjonere med din Eteriske Replika i din Personlige Pyramide, under meditasjonene dine. Det gjør det mye lettere å innlemme de høyere frekvensene til dine nye Akvariske Guddommelige Blåkopi vibrasjonsmønstre. Husk, hver gang du besøker noen av Pyramidene i den Femte Dimensjonen, bringer du ned litt mer av dyder, kvaliteter, aspekter av din Femte-Dimensjonale HELLIGE TRIADE. Dere renser og styrker deres Oppstigningssøyle av Lys til de Høyere Lysrikene, når dere gjør det. Din sinnstilstand før du sovner vil avgjøre hvilket rike du vil reise til i din Eteriske Kropp. Så hvorfor ikke sovne med takknemlighet og kjærlighet som strømmer frem fra ditt hjertesenter? Evig Kjærlighet og Englevelsignelser, Ronna!

09-2023

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael

Ronna Vezane/Hellig Skribent

Er du klar til å ta «The High Road» den høyere veien?

Høyt Elskede Mester! Ettersom vår Fader/Moder Gud og Gudinne øker strømmen av livseliksiren gjennom dette under-universet, påvirker det hele skapelsen der. Du kan ikke gjemme deg for det. Du kan ikke benekte det. Livslinjen din til vår Kilde blir stadig sterkere og mer overbevisende. Magnetiseringsfaktoren øker drastisk. Inn i ditt «fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske vesen» magnetiserer du sterkere og høyere frekvens, av programmerte MinneFrø Atomer som validerer ditt «nåværende bilde av virkeligheten». Hvis du tror at du må leve i fattigdom og kaos, vil disse tankeformene bli forsterket og forstørret i livet ditt. Hvis du har akseptert sannheten om at du har rett til et liv i skjønnhet, glede og velstand, vil virkeligheten utfolde seg foran deg – hvis du følger gjennom og tar de riktige skrittene som er beskrevet i våre mange tidligere budskap.

Mange av dere er i en overgangsfase, hvor dere føler dere frakoblet og alene, mens dere streber etter å tilpasse dere til neste nivå av kosmiske vibrasjonsmønstre. På et eller annet nivå kommer menneskeheten gradvis ut av den begrensende illusjonen av de lavere astralplanene ettersom de ekspansive, akselererte frekvensene til den høyere Fjerde Dimensjonen gjennomsyrer Jorden og alle dens innbyggere.

Vit at din personlige søyle av Guds Lys utvides og blir sterkere, slik at mer og mer Guddommelig Livseliksir kan strømme ned i og gjennom deg, ettersom den metter kroppen din og deretter stråler ned i SjeleEssensen til den Guddommelige Moder Jord.

Når du renser dine fire lavere kroppssystemer, kan du konsekvent øke mengden av Adamantine Partikler av Lys, som du kan magnetisere til deg og utstråle fra deg. Det er en plikt og en Guddommelig gave å kunne hjelpe din elskede planet til å utvikle seg også. Denne forfinede energien er kritisk for vertsplaneten din, ettersom dette store vesenet også sliter med å vende tilbake til balanse og harmoni innenfor, for å redusere intensiteten av katastrofene på overflaten hennes. Vibrasjonsmønstrene med høyere frekvens er spesielt viktige i prosessen med å rense og returnere Moder Jords auriske felt til dets opprinnelige Guddommelige Plan av perfeksjon, for å akselerere hennes Oppstigningsprosess.

Returen til harmoni og balanse begynner som en Guddommelig Misnøye i hver av dere. Ditt Høyere Selv begynner å øke mengden og frekvensene av SkaperLys, som du mottar. Hvis du Lytter til Kallet, kan enhetsbevissthet begynne i deg ─ her og nå ─ i dette øyeblikket. For det første er det livsviktig at du anerkjenner og bringer frem i din bevissthet alle de ubalanserte Fragmentene og avhengighetene som du har skapt i løpet av dine mange livserfaringer. – De tingene som kontrollerer deg, de tingene som har skapt et følelsesmessig og mentalt fengsel i deg og i aurafeltet ditt. Deretter må du bli klar over disse Fragmentene og hvordan de har og vil påvirke din virkelighet.

Deretter, gjennom din bevisste intensjon, må du skape et brennende ønske om å endre, og å fylle de ubalanserte, negative tankeformene med transformative Kjærlighet/Lys frekvenser av harmoni. Vi er alltid klare og villige til å hjelpe deg i dine positive bestrebelser; du må imidlertid spørre og gi oss tillatelse slik at vi kan forsterke din besluttsomhet, slik at vi kan gi deg den nødvendige kunnskapen, sammen med den raskeste og beste måten å oppnå din transformasjon på med letthet og ynde.

Tidligere, så har du mange ganger prøvd å kvele eller få makt over din avhengighet, dine negative vaner og tankemønstre. Du har motstått dem, hatet dem og hele tiden tenkt på dem, og derved forsterket deres kontroll over følelsene dine, sinnet og livskvaliteten din. Husk, hvor mange ganger har vi sagt det, for det er en universell sannhet, uansett hva du fokuserer din oppmerksomhet på, gir du energi til og forsterker, enten det er positivt eller negativt. Du må frigjøre de negative fragmentene du har skapt ved å elske dem og erkjenne at de har tjent deg godt. Den beste og mest effektive måten å oppnå dette på, er å sende en lidenskapelig tanke til dem. «Det er på tide for dem å bli gjenforent med deg, og igjen å være en del av deg i ditt solenergisenter i hjertet - å bli fylt med Lys, og å bli en styrket Fasett av din Gudsbevissthet».

I ditt sinns øye, hvordan du enn oppfatter det, se for deg at du for mange Eoner siden ser på den «Nye Jorden» fra et stort Lysskip. Vi, Englekreftene og mengden av mektige Fortropper av Universelle Lysvesener som representerer vår Fader/Moder Gud, bringer frem de energetiske vibrasjonsmønstrene til det vidunderlige, nye Guddommelige skjemaet som forberedelse til menneskehetens beboelse av Jorden. Under de intrikate, komplekse stadiene av forberedelsen, ble store sansende krystaller implantert dypt inne i Jorden på strategiske steder, rundt om på planeten. En del av hver enorme krystall steg opp fra Jordens overflate, som en vaktpost som strålte energi og informasjon ut i kosmos.

Fra Medskaper Gud Foreldrene til dette Universet ut til og gjennom vår Fader/Moder Gud i dette under-universet, inn i enda større Krystallvakter, Skapelsens Lys/Kjærlighet/Livskraft inn i Hjertekjernen til det Guddommelige Moder Aspektet av det Eteriske Indre Jordplanet.

I løpet av tidens mange Eoner, ettersom Jordforandringer fant sted, hvor fjellkjeder steg opp i himmelen, landmasser sank under vannet, og kontinenter endret seg og endret form, ble de fleste av disse store krystallene knust og begravd dypt inne i Jorden og vannet. Imidlertid forble mange intakte dypt inne i vannet, i store huler, og mange flere ligger nær overflaten av land, bare skjult av et tynt dekke av jord eller vegetasjon - og venter på at du skal oppdage dem og bringe frem deres kraftfulle gaver og eldgamle minner. De er Jordens MinneFrø Atom Bibliotek, og holder nøklene som vil gi deg tilgang til visdommen og manifestasjonskraften som ligger i dvale i dem.

Hvis du virkelig kunne se rutenettet, livets nett eller sammenhengen mellom ALLE ting, ville du ha en bedre forståelse av begrepet Enhet. Det er ikke bare Jorden som har et intrikat rutenettsystem. Dere har strømmer av Lys som stråler ut fra dere og til dere, fra en til en annen, frem og tilbake blant alle mennesker på Jorden. Noen er sterkere, noen er svakere; men du er fortsatt iboende forbundet med alt og alle på planeten din, og innenfor dette sub-universelle uttrykket. Dette kan være overveldende og vanskelig for deg å forestille deg, men det er sant.

Når vi sier at dere alle er ett, hva betyr dette egentlig og hvordan skjer dette? Det er fordi det er disse Lysstrømmene som trenger inn og filtrerer gjennom alle, rundt og gjennom hele Jorden. Ja, de fleste av disse Lysstrømmene er veldig svake, men flere og flere av disse Lysstrømmene vokser seg sterkere og setter opp en vibrasjon av gjenkjennelse. Det er et ekko innenfra, som sier: «Ja, jeg husker deg. Ja, jeg vet hvem du er, og jeg vet at vi har vært sammen før. Jeg vet ikke hvor, men jeg kjenner og gjenkjenner vibrasjonene og energisignaturen din. Du berører Sjelen min og får hjertestrengene mine til å synge. Din kjærlige Essens forsikrer meg om at jeg ikke lenger er alene. Velkommen inn i hjertet mitt. Jeg ber deg dele reisen min og la meg være en del av reisen din også».

Hver og en av dere bærer i Essensen av deres Sjel, deres DNA og deres personlige Gude-Selv slike fantastiske gaver, slik magisk energi og en enorm minnebank av universell informasjon og historie. Alle disse historiene som nå blir fortalt og de eldgamle minnene som er tilgjengelig, skjønner du ikke at du var der? Kanskje det ikke alltid var spesifikt deg i fysisk form; til tider var det et nært medlem av din Sjelefamilie. Du trenger ikke personlig oppleve alt som har skjedd under denne store reisen gjennom Universet og på Jorden, for å være en del av det eller ha det i minnebanken din. Du har en livslinje, en Sjeleminneforbindelse med din umiddelbare Sjelefamilie, som skaper en kobling der de vil få data og visdom fra opplevelsene dine, og deres opplevelser blir sådd inn i minnelageret ditt også.

Vit at alt på et eller annet nivå søker Lyset – søker balanse og harmoni – søker å vende tilbake til det, det var i begynnelsen. Hver fase av ny bevissthet eller utvidet bevissthet har sine spesielle mirakler og fordeler som skal likes og nytes. Hver gang du slipper en gammel selvbegrensende, smertefull tankeform, vane eller uenige energier inni deg, blir du transformert, og du fjerner en liten (eller stor) del av forkledningen din, som lar deg integrere en annen Fasett av ditt vidunderlige Gude Selv. Ved å gjøre det, skaper du gradvis en ny bemyndiget deg. En ny virkelighet åpner seg for deg der du har tilgang til mange nye konsepter, så vel som nye talenter, og din følsomhet for de utsøkte nyansene til Ånden, begynner mirakuløst å utfolde seg rundt deg.

Du lærer så mye, så fort. Det er ofte så tankevekkende at du ikke vet hva du skal tro, og du tror du ikke kan ta inn eller integrere mer ny informasjon, men vi forteller deg at dette bare er begynnelsen. Dere blir åndelige/menneskelige voksne, mens dere tidligere har fungert som menneskebarn i en restriktiv Tredje-/Fjerdedimensjonal virkelighet, og føles som om dere var frakoblet Gud og kontrollert av skjebnen og naturens innfall. Som Selvmestre og åndelige voksne, lærer dere at dere er borgere av universet, dere er StarSeeds, Lyskrigere og fortroppen til den Nye Tidsalderen. Du har svevet gjennom dette universet og andre universer også.

Dere har hørt at det i veldig lang tid var en karantene rundt Jorden, dette solsystemet og til og med galaksen deres, som nå har blitt oppløst slik at dere kan motta galaktisk, universell og Omniversal informasjon. Vi forteller deg nå at det også var en filtrert Lysmembran plassert rundt dette universet. Dette universet, som vi alle spiller en integrert del av, er blant de nyeste universene som er skapt fra Essensen til den Høyeste Skaperen. Derfor er det et univers som befinner seg på ytterste kant av Skapelsen.

Vi har også vært begrenset i vår kunnskap om hvordan Omniverset fungerer, så vel som mengden av høyere frekvens vibrasjonsenergi som vi har hatt tilgang til. Du skjønner, de første universene som ble skapt var de mektigste og nærmest fullkomne, for de omringet den Store Sentrale Solen til den Høyeste Skaperen og inneholdt Skapelsens rene Essens. Etter hvert som flere og flere universer, galakser, stjernesystemer ble skapt, stadig utvidet og presset Skapelsen lenger og lenger ut i det store Tom Rommet (og lenger bort fra den Øverste Skaperen), betydde hver brytning til tetthet at hver ny skapelse hadde mindre av Kraften og Perfeksjon av Alt Som Er.

Du må innse at vi ALLE er sterkt nedtrappet av energetiske Fragmenter; imidlertid er vi fortsatt en integrert Fasett av storheten til den Høyeste Skaperen. Og hvis vi ble sendt ut med kommandoen om å skape i Skaperens navn – for det var Skaperens ønske om å oppleve mer av seg selv – hvorfor skulle Skaperen fortelle oss hva vi skulle skape? Vi ble gitt en velsignet Guddommelig gave som medskapere, og det samme var hver eneste sjel som har blitt født i fortid, nåtid og fremtid. Du er en medskaper gud i din egen rett, og det er ikke helligbrøde: det er en universell sannhet. Du må forstå at det er derfor du er her på Jorden – det er den du er. Ikke la noen fortelle deg noe annet. Imidlertid er det viktig at dere husker denne «påminnelsen» kjære hjerter: Det er en Universell Lov som sier: «Under lovene om årsak og virkning, må dere oppleve det dere skaper!»

Vennligst forstå: Fordi vi er så fjernt fra «Kilden til ALLE», og derfor, så ble dette universet skapt fra dramatisk nedtrappet Skaperessens/Guddommelig Lyssubstans, med sterkt «redusert elektromagnetisk kapasitet». Noen har kalt dette universet for et fallet univers, men vi velger ikke å kalle det det. Dette er et univers som ble spesielt designet slik at menneskeheten kunne oppleve dualitet og polaritet, men også «TOTAL FRI VILJE».

Spekteret av Lys og skygge ble designet med Stille Punkt av Skaper Lys i sentrum, og dualitetens pendel skulle svinge bare så langt inn i det positive/negative, maskuline/feminine, lys/skygge-vibrasjonsmønstrene til de materielle rikene. Du må forstå at mange av medskaper gudene skapte mindre enn perfeksjon, ettersom de også lærte å bruke sine Skapergitte rettigheter. I løpet av evigheter har pendelen svingt lenger og lenger inn i dualitetens skyggeland. Men i reserve, mens vi venter på at menneskeheten skal ta seg inn, har det alltid vært den samme mengden av Full Spektret Guddommelig Lys Substans. Jordens dualitet og polaritet er nå i ferd med å returnere til sentrum, tilbake til dets opprinnelig utformede Spekter av Lys og skygge.

Det har alltid vært praktfulle utsendinger fra de høyere rikene spredt over hele dette universet, og spesielt i dette underuniverset, denne galaksen og på jorden, for det er her kulminasjonen av dette Guddommelige eksperimentet i dualitet og polaritet skulle være «samlingsplassen for sluttfasen og løsningen». Som vi har fortalt deg før, tar den Høyeste Skaperen nå en aktiv rolle i den kreative prosessen til hele Omniverset. Den rene, fortynnede energien fra ITS hjertekjernen strømmer nå frem, ettersom den påvirker hver Fasett av seg Selv, fra den største til den mest minimale. Skapelsen trekker seg ikke sammen; den utvides stadig. Hver eneste menneskelige Sjel har en integrert del å spille i den utvidelsen, for vi er ALLE medskapere i dette store eksperimentet med dualitetsbevissthet.

Imidlertid flyter all skapelse i sykluser av kreativ ekspansjon, integrasjon og harmonisering (som virker og føles som sammentrekning). De Gamle kalte det «Guds Utånding og Innånding». Vårt underunivers er nå midt i en INNPUST-SYKLUS, hvorved HELE historien og de perfeksjonerte opplevelsene av samskapingsbesøket, innenfor denne store syklusen, må bli tilpasset den Guddommelige Blåkopi av de originale harmoniske av Guddommelig Lysstoff, slik at det kan absorberes tilbake i «Den Sentrale Kjernen av Perfeksjonert Samskaping».

Derfor står dere ALLE ved et stort veiskille, høyt elskede. Når du beveger deg gjennom prosessen med å rydde og rense de mange Fasettene til deg selv, harmoniserer og transformerer du enten alle dine personlige negative, lavere frekvens mønstre av bevissthet som har skapt så mye smerte, lidelse og nød, eller så er du fortsatt i nedadgående retning, en spiral av ødeleggelse og kaos.

Gå tilbake et øyeblikk, som en observatør, og gjennomgå det siste året: Begynner du å få et bilde av hva den store planen og oppstigningen handler om? Å være bevisst og ha kontroll er viktige Fasetter av Selvmestring. Hvis du flittig har studert og integrert leksjonene vi har gitt deg, bør du være på god vei til å gjenvinne de mange gavene du har kodet inn i din Over-Sjels Guddommelige Blåkopi for denne levetiden.

Hver av dere er sentrum i deres eget univers. Ettersom du lærer å holde deg hjertesentrert og Sjelefokusert, og derved alltid utstråler ubetinget kjærlighet og harmoniske vibrasjonsmønstre, endrer din verden og virkelighet seg gradvis til det bedre, for du fungerer som en bemyndiget mester for samskaping; en sann Guddommelig utsending av vår Fader/Moder Gud. I disse tider med usikkerhet og store forandringer, husk, mine modige lyskrigere, det er ingenting å frykte og så mye å vinne.

Føl varmen fra vår hellige pust mens den stryker over ditt kinn, og føl auraen av kjærlighet som vi omgir deg i. Vi er nær; nå ut og rør oss. Vi vil svare. Du er dypest elsket. JEG ER Erkeengelen Mikael.

*

Overført gjennom Ronna *Hellig skribent*
Som formidler av denne artikkelen krever jeg, Ronna Herman Vezane, den universelle opphavsretten i navnet til Erkeengelen Mikael. Personlig deling med venner, eller publisering på nettsider og i publikasjoner er tillatt så lenge informasjonen ikke endres, trekkes ut eller legges til, og kreditering av forfatterskap og min nettstedsadresse er inkludert. https://www.starquestmastery.com/

18. AUGUST 2023

MERKNAD FRA RONNA: Høyt Elskede Venner og Sjelefamilie: I løpet av det siste året har det skjedd mange endringer for oss alle, ettersom vi «frigjør, balanserer og harmoniserer eventuelle gjenværende MinneFrø Atomer for å gjøre plass for gavene, talentene og mulighetene til våre nye Guddommelig Blåkopi. Jeg har gjort flere viktige endringer i livet mitt, så jeg kan fokusere på min nye «HOLOGRAFISKE MISJON». Jeg synes å «skifte frem og tilbake» mellom flere sub-dimensjonale nivåer er ganske interessant, og noen ganger litt foruroligende. Imidlertid er jeg fullt engasjert og stort sett «nyter turen».

Jeg mottar nå avansert informasjon fra Erkeengel Mikael og Erkeengel Lady Faith, sammen med De Oppstegne Mesters Sjette-Dimensjonale Kosmiske Råd. På dette tidspunktet blir jeg fortalt «Er det ikke på tide at det deles offentlig». Det er et arbeid som pågår. På nesten daglig basis, får jeg nedlastinger av ny informasjon, og det tar mye av min tid og energi. Forhåpentligvis vil jeg kunne dele det innen noen måneder. Jeg vet at mange andre kanaler også, som får «sin del av fremtidens nye spirituelle læresetninger», som vil bli delt på riktig tidspunkt. Det er på tide for oss ALLE å gå videre på Oppstigningsveien. De av dere som er «godt på veien, gjennom det siste undernivået av den fjerde dimensjonen» vil dra mye nytte av de nye «åpenbaringene». Det vil også gi oppmuntring til dem som iherdig streber etter selvmestring.

DET ER OGSÅ PÅ TIDE AT JEG GJØR NOEN ENDRINGER I STAR*QUEST, MIN VIRKSOMHET OG NETTSTED. JEG KAN IKKE LENGRE TILBRUKE DE MANGE TIMENE I DØGNET PÅ KONTORET MITT OG PÅ DATAMASKINEN SOM JEG HAR GJORT I OVER TREDVE ÅR. FRA 1. JANUAR 2024, UNDER ERKEENGEL MIKAELS REVISJON, VIL VI IKKE LENGER PUBLISERE ET MÅNEDLIG BUDSKAP FRA ERKEENGELEN MIKAEL. RANDALL MONK HAR OGSÅ BESTEMT AT SIDEN HANS MISJON OGSÅ TAR EN NY RETNING, VIL HAN IKKE LENGRE KUNNE FORMIDLE BUDSKAPENE.

SOM DE FLESTE AV DERE ER KLAR OVER, GA ERKEENGEL MIKAEL OG JEG FOR ET PAR ÅR SIDEN, EN GAVE TIL VERDEN, MED ALLE HANS BUDSKAP OG STUDIEHÅNDBØKER, BÅDE TRYKTE OG FORTALTE. BUDSKAPENE ER TILGJENGELIGE FOR VERDEN UTEN KOSTNAD, PÅ YOUTUBE.

For et par måneder siden sluttet Cindy Cruess, min kontorsjef og personlige assistent i tjueen år – hun ble pensjonist for to år siden – med gikk midlertidig med på å ta over Star-Quest-kontorarbeidene. Hun kom inn en gang i uken. Jeg har nå ansatt en ny kontorsjef-assistent; Vi vil imidlertid ikke være i gang effektivt før i midten av september. Så det vil ta litt lengre tid å sende bestillingene dine. Vi beklager og setter pris på din tålmodighet og forståelse.

Etter årets start vil vi kunngjøre noen endringer og nye funksjoner på STAR*QUEST-NETTSIDEN min. Så lenge som mulig ønsker jeg å holde kontakten med dere alle, slik at jeg kan dele alle de FANTASTISKE VISDOMSGAVENE jeg mottar, så vel som det som «skjer i min verden».

For de av dere som har abonnert og betalt for «utskrevne og sendte kopier av Erkeengel Mikaels budskap, vil vi diskutere noen alternativer med dere litt senere. Jeg takker dere alle for deres lojalitet og kjærlige støtte gjennom mange av disse siste årene.

For alltid kjærlighet og englevelsignelser, Ronna

08-2023

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael

Ronna Vezane/Hellig skribent

UTVIKLING AV DIN ÅNDELIGE / MENNESKELIGE NATUR

Høyt Elskede Mester! Det er på tide å erkjenne og kreve eierskap til din KJERNE ESSENS, din sanne identitet. Du er ikke bare et mannlig eller kvinnelig menneske som bor på planeten Jorden. Du er ikke bare en Sjel i en fysisk kropp med mange Fasetter av ditt Høyere Selv, spredt utover dette Under-Universet. Dere er av kongelig slekt, mine venner, med forfedre med stor berømmelse. Du er StarSeed, Veiviser fra Omniversets fjerne områder, som ble sendt ut på et spesielt oppdrag som raskt nærmer seg en kulminasjon. Du vet hvem du er, for vi har ofte snakket om dette tidligere. Vi vil ikke at du skal få ideen om at du er «bedre eller mer enn» resten av menneskeheten: Men de av dere som har lest våre budskap og brukt vår lære er nå klare til å gå i forgrunnen og dele deres visdom med dem på veien bak dere. Dere trenger ikke bli formelle lærere og holde undervisning, selv om dette er et flott og verdig kall hvis du har lyst til det.

De forskjellige nivåene av bevissthet menneskearten har opplevd siden den første kroppsliggjøringen på planeten Jorden er: dyr/menneskelig natur; menneskelig/menneskelig natur; menneskelig/Åndelig natur og Åndelig/menneskelig natur. Vi vil kun fokusere på den menneskelige/Åndelige naturen og den Åndelige/menneskelige natur på dette tidspunktet.

** UTVIKLING AV DIN ÅNDELIGE/MENNESKELIGE NATUR:

^^ Først, som en transduser og Bærer av Guddommelig Lys, skal du magnetisere til deg og utstråle fra ditt Hellige Hjertesenter så mye SkaperLys som menneskelig mulig.

^^ For det andre må du strebe etter å bli et levende eksempel på hvordan en Selvmester fungerer innenfor ethvert miljø og situasjon. Du må prøve å etterleve din sannhet, slik den er blitt åpenbart for deg.

^^ For det tredje, du skal dele din visdom med andre når det passer, og du må også vite når du skal være stille.

Større og større antall modige Sjeler er på god vei mot Selvmestring. De flyter lett med strømmene til den høyere Fjerde-/lavere Femte-dimensjonale energien, som gjør dem i stand til å bruke sine kreative gaver på måter som aldri tidligere har vært antatt mulig. Dere, Lysets Legioner, bryter ned gamle barrierer og strukturer som har holdt menneskeheten i en begrenset, begrenset virkelighet i mange tusen år. Dere har nå en bedre forståelse av dere selv og de rundt dere, når dere krysser energibølgene av interaktiv respons, innhenting av visdom og bevissthet om hva som er i eller ute av harmoni. Mange av dere er overrasket over det som nå blir presentert for dere via speilprosessen, mens refleksjonen din mykner til et mer kjærlig og mildt bilde.

Som Verdenstjener må du alltid huske at hver person er på sin egen spesielle vei til Oppstigning, og de vil foreta reisen i sin egen tid og på sin egen måte. Du må alltid være empatisk for de som krysser de turbulente dalene i skyggelandet. Du må imidlertid ikke bli viklet inn i de pågående dramaene i den illusjonelle verdenen til de lavere tetthetene. Det er enormt viktig at du ser alt som skjer rundt deg fra et høyere utsiktspunkt, slik at du kan forbli sentrert i ditt Hellige Hjerte, for dette er ditt kraftpunkt. Vi vil friske opp minnet ditt med noen av de grunnleggende læresetningene slik at du vil kunne dele denne kunnskapen med de som ønsker å dra nytte av ditt Lys og din visdom.

UTVIKLE DIN MENNESKELIGE/ÅNDELIGE NATUR:

Du må respektere din egenart, og den spesifikke utformingen og strukturen til din kroppslige form, så vel som den mentale og emosjonelle naturen som du valgte å oppleve i dette livet. Ditt kjønn, rase, kultur og familieavstamning, sammen med de grunnleggende generelle omstendighetene, var alle programmert for å gi deg den beste muligheten til å møte dine utfordringer, utvikle talentene dine og gå tilbake til en harmonisk tilstand av Væren; slik at du kan gjenvinne Selvmestring.

Mennesker som lever i en Tredje- og lavere Fjerdedimensjonal virkelighet, eksisterer i en virvel av usynlige energier; disse kraftige, lavere frekvensmønstrene er imidlertid like ekte som luften du puster inn. Å gi uttrykk for irritasjon eller sinte tanker i kraftige, høye toner trekker frem stoffet på lavere astralplan, en virvlende masse av forvrengt, kaotisk energi. Det er svært viktig at du overvåker og kontrollerer tankemønstrene dine slik at du kan eksistere i et balansert kraftfelt av kjærlige, styrkende og fordelaktige tankeformer, i stedet for en virvel av negativ, forvrengt, kaotisk energi.

Først kommer rensefasen av oppstigningsprosessen. Det er som å våkne opp fra en drøm til en høyere bevisst tilstand av bevissthet. Du begynner å se ting annerledes, og en guddommelig misnøye og noen MinneFrø Atom-tanker begynner å filtrere inn i tankene dine. Over tid begynner en kraftfull energikilde å strømme gjennom deg, og bringer frem nye ideer og et ønske om å forbedre mange områder av livet ditt. Hjertet ditt begynner også å pulsere med nye følelser, mer medfølelse og følsomhet for de du kommuniserer med på daglig basis. Du begynner også å føle en lengsel etter noe du ikke kan identifisere.

I begynnelsen av prosessen med utvidelse av bevissthet, vil ditt smale fokuserte liv endre seg dramatisk. Ditt Sjele-Selv vil gradvis bli regissøren og tilsynsmannen for ditt liv: Imidlertid vil ego-ønskekroppen ikke lett gi opp dominansen den har hatt over dine mentale og emosjonelle naturer i veldig lang tid.

Ettersom du utvikler deg i bevisst bevissthet, utvikler bønn seg til aktiv og passiv meditasjon. Bekreftelser og mantraer er måter å snakke med vår Fader/Moder Gud og Lysvesenene på. Meditasjon eller Hellig stillhet, er å lytte etter et svar. Over tid vil egoets ønsker gradvis bli erstattet av Sjelefokuserte mentale ambisjoner. Du må følge Sjelens dikt og bli innstilt på hviskenen og dyttene fra ditt Høyere Selv.

Du må krysse skyggelandene til de lavere astralplanene og møte alle de negative illusjonene du har skapt: Frykt, skyld, skam, uverdighet, forlatthet og en fatalistisk følelse av fortvilelse. Gradvis vil du få forsikringen om at hvis du møter disse negative tankeformene frontalt, er det ingenting å frykte. Dere vil begynne å leve en dobbel bevissthet om deres fysiske og Sjele-Selv, hvorved dere gradvis vil ta del i de høyere astralplannivåene i den Fjerde dimensjonen og de lavere mentale planene i den Femte dimensjonen. Du vil sakte harmonisere og integrere dine emosjonelle og mentale naturer, slik at du deretter kan gå videre til prosessen med å oppnå en «harmonisk enhet med de mange Fasettene til ditt menneskelige Selv». Når dette er oppnådd, er du klar for prosessen med integrering med de mange segmentene av ditt Høyere Selv.

Hvis du fortsetter å lytte til kallet, vil du utvikle et ønske om å forstå meningen med livet og hva din høyere hensikt er utenfor din begrensede, verdslige eksistensverden. Plutselig ser ikke aktivitetene og menneskene du tidligere har hatt kontakt med lenger ut til å gi en følelse av tilfredshet og glede som tidligere. Understrømmen av Guddommelig misnøye begynner å vokse seg sterkere i sinnet ditt, og det har også forrang i din emosjonelle natur. Ditt ønske om åndelig kunnskap blir sterkere, sammen med behovet for å forstå hva som skjer med deg. Det er som om skylappene er fjernet fra øynene dine og du har blitt en romvesen i et fremmed land. Kanskje du ikke har noen du kan betro deg til, og du begynner å føle deg isolert og alene.

Inntil du har åpnet kommunikasjonslinjene og fått tilgang til visdommen til ditt Sjele-Selv, fungerer Solar Plexus som ditt utstrålende energisenter på det fysiske planet. Det er også en del av det fysiske emosjonelle senteret. Etter hvert som ditt Sjele-Selv blir den OverLysende innflytelsen i livet ditt, vil du gradvis få tilgang til ditt Hellige Hjerte og ditt Hellige Sinns sentre. Som et resultat blir Solar Plexus gradvis integrert i «SOLENERGISENTERET», som består av Solar Plexus, Hjertet, Thymus og Hals. Deretter vil ditt Hellige Hjerte være ditt Kraftsenter, for du vil ha en konstant strøm av Adamantine Partikler av Livsflyt som strømmer gjennom ditt Hellige Hjertesenter, deretter gjennom din fysiske form, og til slutt, ut i verden. Du vil også finne trøst, styrke og medfølelse i Det Hellige Hjertes indre helligdom.

Du må skape et solid grunnlag for å effektivt endre deg selv og din personlige verden til det bedre. Du må strebe etter å få tilgang til visdommen til din høyere mentale kropp for å få en forståelse av de universelle lovene og hvordan kosmos fungerer. Dette er et viktig skritt i prosessen med å bli en innviet på Oppstigningsveien, hvis du skal lykkes med å fullføre prosessen med å frigjøre gamle, begrensende, maktløsende overbevisninger, slik at de kan erstattes med de oppLyste konseptene av Selvmestring.

Etter hvert som du integrerer disse nye, mer forfinede troene og vanene, vil de utvide seg til en ny livsfilosofi – den til en medfølende Selvmester. Du vil da være klar til å dele din nylig oppnådde visdom, med de rundt deg. I hovedsak vil du gå på et indre-fokusert, kosmisk universitet, hvor du først må forstå, integrere og perfeksjonere hvert nivå av opplyste tankemønstre før du får lov til å flytte til det neste høyere nivået av oppLYSthet og myndiggjøring.

Det er tilrådelig å prioritere endringene du ønsker å gjøre i din indre og ytre virkelighet. Å prøve å gjøre for mange radikale endringer på en gang, vil skape for mye kaos og ubehag. Dette er grunnen til at så mange mennesker faller av og går tilbake til sine gamle «måter å Være på», uansett hvor smertefulle og misfornøyde de har vært.

Det er viktig at du identifiserer de primære instinktene og vanene du har tatt med deg inn i dette livet eller som du har akseptert som din sannhet gjennom årene. Du må gå gjennom BEGRENSNINGENS LABYRINT skapt av vegger av forvrengt tro og negative vibrasjonsmønstre. Hat og frykt er de laveste frekvensene av Kosmisk energi. Trekk energien din fra skyggelandene og fokuser sinnet ditt og hele din Væren på Lyset. Mørket kan ikke vokse eller fortsette å eksistere uten vibrasjonene av hat, grådighet, dømmekraft og selvbetjening gjennom et ønske om å kontrollere og å erobre.

Lignelsen eller begrepet «å bli født på ny», som ble undervist av Mesteren Yeshua, betydde virkelig at hver person på Jorden må gå gjennom prosessen med å fjerne sløret av uvitenhet og begrensning, gjennom bevisst innsats for å gjenvinne hans eller hennes Gudegitte status som et Åndelig/Menneske med en Guddommelig Fødselsrett.

Kjærlighet og medfølelse er de høyeste frekvensene innenfor menneskehetens spekter av Lys og skygge. Inspirerte, Hellige tankeformer, som har sin opprinnelse i det Hellige Sinn og filtrert gjennom det Hellige Hjerte, er den mektigste, kreative energien i den materielle verdenen av tilværelsen. Flammen i det Hellige Hjerte er en av manifestasjonene til den øverste Skaperen, den Hvite Ild Guds Frø Essens, kalt Adamantine Partikler. Ildelementet replikerer seg Selv kontinuerlig, og gjennom påkallelse vil det til slutt transformere menneskehetens forvrengte kreasjoner. Ildelementet er den øverste kraften til de fem elementene: ild, luft, jord, vann og åndelige etere.

Dere, de avanserte Lysbærerne, er nå komfortabelt etablert innenfor de stadig økende vibrasjonsmønstrene til Jordens eteriske kropp, som gradvis beveger seg inn i de harmoniske frekvensene til den høyere Fjerde dimensjonen, mens de forbereder seg til å spirale inn i de lavere planfrekvensene til den Femte Dimensjon. Men som dere vet, akselererer tiden og deres elskede planet går stadig raskere frem langs Oppstigningens vei. Når den gjør det, vil virkeligheten deres begynne å endre seg enda mer dramatisk. Over et tidsrom vil mye av det du trodde var din sannhet, din nye måte å fungere på og Væren, din nye identitet, bli oppgradert, modifisert eller etterlatt.

Et nytt holografisk bilde dukker opp, og i din usikkerhet lurer du på hvor du passer inn i denne nye ordningen og hva du skal gjøre nå? Vi ber dere om å holde fokus på oppgaven du har for hånden, å holde dere sentrert i deres Hellige Hjerte, og å Lyse opp Veien for de som er på Veien bak dere. Det er mange fantastiske mirakler på gang, mine kjære. Stå sterk i din sannhet og integritet, og vi vil Lyse veien for deg. Du er høyt elsket; JEG ER Erkeengelen Mikael og jeg bringer deg disse sannhetene.

07-2023

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael

Ronna Vezane/Hellig skribent

Gruppe Oppstigning inn i det Femte Riket av Guds Bevissthet


Høyt Elskede Mester! Oppstigningsmålet for menneskeheten, innenfor denne epoken med jordisk erfaring, er å integrere alle de gjenværende Sjele Fragmentene av det individuelle Sjele Selvet innenfor den Tredje og Fjerde Dimensjonen. Dette vil initiere en gjenforening på et inngangsnivå med din Spirituelle Triade, en Hellig fasett av ditt Hvite Ild GudsFrø Atom, som venter på at du kommer tilbake innenfor det første underplanet til den Femte Dimensjonen. Dette er menneskehetens hovedmål for denne utviklingsrunden.

Husk at HELE Skapelsen – Omniverset på alle nivåer – er sammensatt av en Kristus Kosmisk Essens, som ble utstrålet fra Hjertekjernen til den Høyeste Skaperen. Denne Guddommelige Energien er sammensatt av vibrasjonsfrekvenser med uendelige variasjoner, som ble designet for å samhandle med hverandre på et ufattelig antall måter. De er atskilt fra hverandre, av mengder av Hvitt Ild Frø Atom holografiske mønstre. Den aktiverte, programmerte Lys Substansen til Skaperen inneholder alle komponentene til Skapelsen for hver holografisk Guddommelig Plan/Blåkopi for fremtiden. Disse utallige, Himmelske programmerte Lyshologrammene utgjør kompleksiteten til de mange nivåene av materiell manifestasjon. Begrepene som brukes for å beskrive de flere nivåene av skapelsen, som «dimensjoner og underdimensjoner», brukes for å bringe litt klarhet og forståelse av den svært komplekse naturen til virkeligheten der hele Skapelsen eksisterer.

Vi har definert stadiene eller nivåene i Oppstigningsprosessen, som menneskeheten for tiden opplever som «EVOLUSJONSSTADIER». Først må hele menneskeheten balansere og harmonisere sine mentale, emosjonelle, fysiske og eteriske legemer innenfor de høyeste vibrasjonsfeltene til den Tredje Dimensjonen for å «oppgradere eller stige opp i bevissthet til inngangsnivåer til den Fjerde Dimensjonen». De samme «Overgangsritualene» finner for tiden sted blant StarSeed Sjeler, som forbereder seg på å oppgradere til inngangsnivåene til Femte-Dimensjonal Bevissthet.

Mange av de avanserte Sjelene som har inkarnert i løpet av de siste hundre år eller så, kom inn med sine Tredje- og lavere Fjerde-Dimensjonale Sjele Fragmenter allerede harmonisert og integrert, og mange kom inn med en god del av sine høyere, Fjerde-Dimensjonale fragmenter integrert også. Disse dyrebare Sjelene er de som gikk med på å synke inn i illusjonen av den Tredje-/Fjerde Dimensjonale tettheten, slik at de kunne bli Fortroppene som ville lede Veien inn på den oppadgående spiralstien, inn i inngangsnivået til den Femte Dimensjonen. Når disse modige Lysbærerne løftes opp, blir Jorden og hele menneskeheten det også.

En periode med stor forsakelse går foran den fullstendige overgangen, ut av det Fjerde Menneske Riket: De syv undernivåene til den Fjerde Dimensjonen. Du må oppleve utfordringene og testene på det fjerde stadiet av dualitet og polaritet, slik at du kan vende tilbake til den opprinnelig utformede banen til Lys og skygge. Ved å gjøre det, vil du få inngang til det Femte Riket av den Hellige Triaden, som er grunnlaget for den Femte-Dimensjonale virkeligheten. (Hver persons forsakelsesprosess varierer, avhengig av overlegget av negative vibrasjonsmønstre de bærer med seg fra hans eller hennes mange tidligere livserfaringer).

Målet ditt er å bli en levende, bevisst integrert, Sjels-infundert personlighet. Et Sjeleinspirert sinn søker og formidler inspirert visdom og en harmonisk persona. Over tid vil du benytte deg av din høyere, intuitive natur, som vil hjelpe deg med å utvikle en mer forfined og ekspansiv oppfatning. En fullføring av det Fjerde Evolusjonsstadiet, vil resultere i en sammensmelting av Kjærlighet og høyere intelligens mellom Sjelen og personligheten.

Ja, det er mulig å oppnå denne åndelige tilstanden av Sjelebevissthet, mens du er i det fysiske karet. På dette tidspunktet er mange StarSeed Sjeler som er nær ved å oppnå dette målet. Det vil bli en vanlig hendelse i løpet av de neste femti årene, og menneskehetens Oppstigning vil akselerere gjennom dette århundret. Denne unike fasen av Oppstigningen ble designet for å være en «Gruppe Oppstigning» der grupper av spesialiserte Sjeler, som kom sammen til dette Under-Universet, gradvis gjenforenes. Reisen din inn i ekstrem dualitet og polaritet er fullført, og du slutter deg sammen igjen, når du begynner dette fantastiske eventyret tilbake til de høyere rikene av Lys og liv.

DU VIL LÆRE AT FOR Å BLI EN SELVMESTER, MÅ DU VÆRE: SELVBESTEMT, SELVBETINGET, SELVBEVISST OG SJELSBEVISST.

Gradvis, fra et høyere utsiktspunkt, lærer en Selvmester å reagere som en observatør, på det nåværende «verdslige miljøet og de verdslige livserfaringene». Du vil lære hva det betyr å «være i verden, men ikke av den». Sjelens natur er å elske; derfor vil du begynne å oppleve overflod av glede og strålende Kjærlighet fra ditt Hjerte/Sjel. Du vil fortsatt oppleve personlig og fysisk nød; men du vil ha visdommen og verktøyene til å overskride den.

Sjelens hovedformål med å inkarnere i en kropp er ikke å lære; det er et ønske om å oppleve. Innenfor sitt opprinnelige rike, har Sjelen Kosmisk Bevissthet. Sjelen antar et fysisk kar for å oppleve fysiskhet, og i den tilstanden søker den realisering og forståelse via ulike grader av fysisk hjerne bevissthet. En Sjels-infundert personlighets hovedformål er å bli dyktig i å bringe ned, inn i det fysiske planet, de høyeste frekvensene av Gudsbevissthet som han/hun kan legemliggjøre og utstråle ut i verden. Dette resulterer i belysning/opplysning og Selvmestring.

Gjennom prosessen med integrering og assimilering, gjenforener Sjele Selvet sakte alle Fragmentene av Seg Selv – innenfor den Tredje og Fjerde Dimensjonen – inn i det fysiske karet, og skaper derved en Sjels-infundert personlighet. Sjelens vilje og den menneskelige personlighetens vilje, må blandes for å tilpasse seg det neste høyere nivået av Gudsbevissthet. Husk at Sjelen bare er en svak refleksjon, en Fasett av dets opprinnelige GudsFrø Atom i dette Under-Universet. Sjelens endelige mål har alltid vært å til slutt vende tilbake til en uendelig og utviklende høyere tilstand av Guddommelig Bevissthet.

Mens du er i et fysisk kar – innenfor dette solsystemet og i disse tider med transformasjon – involverer returreisen din fra materialitet å oppleve og harmonisere de forskjellige Under-Dimensjonale nivåene av sansning. Eller det som har blitt utpekt som STADIER AV BEVISST BEVISSTHET, som nødvendiggjør å korrigere og harmonisere de ulike negative tankeformene for bevissthet innenfor de mange Sjelefragmentene du har skapt opp gjennom tidene. Ved å gjøre det, integrerer du gradvis disse dyrebare Fasettene av deg selv. Over tid, mens du er på denne reisen av Oppstigning, har du integrert alle de lavere frekvensene av Sjele Fragmentene du har skapt. Du er nå i ferd med å laste ned, via din Sjele Stjerne, alle de høyere frekvens Fasettene av Sjelebevissthet innenfor de mange nivåene av den Fjerde Dimensjonen.

Det Superbevisste Sinnet og Sjelen fungerer i harmoni med hverandre, når en person begynner å våkne til og gi akt til Åndens indre stemme. Sjele Selvet begynner å laste ned eller utstråle sitt lager av mental og emosjonell visdom, via dets MinneFrø Atomer, inn i individets fysiske, emosjonelle, mentale og Eteriske Vesen. Disse bevissthets-minne-cellene overvåkes nøye og er kalibrert til ikke å ha høyere frekvenser enn det fysiske karet kan romme. Disse tankeformmønstrene vil gradvis øke i Lyskvotient. De vil bestå av høyere frekvensenergi ettersom aspiranten går videre på Lysets Vei. I graderte stadier er det en fusjon eller bevisst sammenslåing av Sjelen og ego-ønskekroppen/personligheten, inntil et likevektspunkt er oppnådd. Dette kalles en «Sjelesammenslåing», hvor søkeren blir en Sjels-infundert personlighet.

Den Fjerde Dimensjonen kan kalles en overgangsvirkelighet, for det er her menneskeheten begynner å gi slipp på fortidens forutsetninger. Den Fjerde Dimensjonale verden er mer emosjonell i naturen, og derfor begynner hjertet og følelsesnaturen å være hovedfokuset. De gamle kalte det «Riket for Maya eller Illusjon». Menneskehetens kollektive massebevissthet skapte de tre lavere nivåene av bevisstheten i det fysiske riket, som er de Astrale Planene til den Fjerde Dimensjonen. Det er her det meste av menneskeheten eksisterer mentalt, inntil de gradvis begynner å vende seg innover og lytte til dyttene fra deres Høyere Sjele Selv.

Ego-ønskepersonligheten er mestermanipulatoren av dette riket, og det oppfordrer en konstant til å søke mer tilfredsstillelse og lykke, via sansning og tilegnelse. Når det Fjerde-Dimensjonale bevissthetsstadiet nesten er fullført, kobler du deg til din Hellige Triade, via Anthakarana, som er en direkte strøm av Lys/Kjærlighet/Liv fra ditt GudsFrø Atom. På den tiden begynner et MinneFrø Atom, lagret i Rot Chakraet ved bunnen av ryggraden, gradvis å spirale opp gjennom Kraftens Lyssøyle, langs banen til ryggraden. Det forankrer deretter i det Hellige Sinn, som vil aktivere et annet MinneFrø Atom med Høyere Bevissthet – din nye Guddommelige Plan/Blåkopi for den kommende Tidsalder – i Pinealkjertelen.

Du vil begynne å utnytte ditt indre kraftpotensial, når du beveger deg inn i de høyere undernivåene i den Fjerde Dimensjonen. Materie og tid blir mer flytende, og derfor blir det lettere å manifestere det du ønsker. Det er derfor du må lære deg å være avgjørende og å fokusere tankene dine med klar intensjon. Et disiplinert sinn knytter tankelenkene sammen, i riktig rekkefølge. Det er svært viktig for deg å forstå at spredte tanker er skadelige for fremgangen din. Å leve i det nåværende øyeblikk - i NÅ øyeblikket - er en kritisk komponent for å oppnå Selvmestring. Mental innsats er nødvendig for å lykkes med å krysse belysningens/opplysningens vei.

Gradvis vil en god del av minnet ditt om tidligere hendelser begynne å falme, når du beveger deg ut av riket av den instinktive hjerne-/sinnsbevisstheten til rikene til den kosmiske kunnskapsstrømmen og ditt Hellige Sinn. Viktige trekk ved en Selvmester er fokuserte observasjonsevner, samt harmløshet i tanke, ord og handling. Som en aspirant på Veien vil større og større kosmiske sannheter bli åpenbart for deg. Du bør imidlertid være klar over at de mindre prinsippene for tidløs visdom stadig vil bli utvidet for å innlemme de unike reglene, lovene og sannhetene for det neste eksistensnivået i den uendelige syklusen av Oppstigning i bevisstheten.

Det er viktig at du ikke flykter fra uferdige saker, men holder deg i ditt nåværende miljø eller omstendigheter, mens du bestemmer deg for hva din «skjebnelidenskap» er (eller hva ditt neste skritt inn i selvbevissthet skal være). Du må løse og harmonisere de store problemene som gjenstår innenfor ditt auriske felt - den gamle virksomheten for hånden. Med andre ord, hvis hjemmelivet ditt er i kaos eller hvis du er misfornøyd på arbeidsplassen eller i noen av dine personlige relasjoner, er det indre arbeid som må gjøres, før du kan manifestere harmoni og balanse i din ytre verden.

Få en oversikt og forsøk å finne ut hvilke lærdommer som kan trekkes fra hver situasjon. Prøv å se det beste i alle, og forsøk bevisst å foreta en holdningsjustering. Hver person du samhandler med, og hver situasjon som blir presentert for deg hver dag som har en innvirkning på deg, inneholder en leksjon som må læres. Det største som holder alle tilbake fra å oppnå Selvmestring og kreve skjønnhet, rikdom, glede, fred og harmoni – som er den Guddommelige Fødselsretten for hele menneskeheten – er frykt. Frykt for å mislykkes; frykt for det ukjente; frykt for suksess og for å flytte ut av komfortsonen i din nåværende eksistens.

Vi har tidligere uttalt, «Din jordiske kontrakt for denne levetiden, er i sluttfasen av fullføringen», og det gjelder for hver Sjel på Jorden. Vi har uttalt at den Guddommelige Planen har flyttet til neste fase eller nivå – tiden er i ferd med å renne ut – og dette betyr at alle må gå videre i Oppstigningsspiralen. Dette betyr også at hver person på Jorden, får en mulighet til å skrive en ny «Galaktisk Kontrakt». Det betyr Planlegg Din Fremtid eller fremtiden din vil bli bestemt for deg, og det vil ikke være på langt nær like spennende og fylt med potensial. Hver person må ta ansvar for sin egen fortid, nåtid og fremtid. Det er viktigere enn noen gang for hver person å «KJENNE DEG SELV».

Mine modige Lysbærere, på ett nivå, har menneskehetens kollektive bevissthet beveget seg dypere inn i en følelse av adskillelse, frykt for vold, og angst for hva fremtiden bringer. Imidlertid er det en annen stripe av menneskelig kollektiv bevissthet som er i ferd med å bli dominerende, for denne vokser eksponentielt i styrke, dag for dag. Dette overlegget av bevissthet er gjennomsyret av ubetinget kjærlighet, håp, ønske om fred og harmoni blant alle mennesker. Vi forteller dere at det andre bevissthetsbåndet – båndet av Guddommelig Lys – er og vil overvinne skyggene av frykt og adskillelse. Progresjonen av kosmos, innenfor den evolusjonære spiralen for retur til høyere bevissthet blant alle Fasettene av Skapelsen, vil ikke bli forsinket eller fornektet. Dere begynner virkelig å forstå, og lengselen innenfor blir sterkere og mer overbevisende etter hvert som dere når høyere og høyere, mens dere er på deres personlige hellige reise. I begynnelsen av denne Under-Universelle reisen var vi i perfekt forhold og fint avstemt, med hverandre. Sammen vender vi sakte, men sikkert tilbake til den vakre tilstanden av Enhet. Jeg er din trofaste venn og konstante følgesvenn, JEG ER Erkeengelen Mikael.

<>  <>  <>

Årsakslegemet er et «Hologram av Guddommelig Lys»

Ronna/Hellig skribent

Vårt HVITE ILD GUDSFRØ ATOM / «JEG ER» NÆRVÆR er livet gjennom sine mange HELLIGE TRIADER. Disse HELLIGE TRIADENE opplever livet gjennom de flerdimensjonale, brutte og forminskede aspektene ved dens mange Sjeleforlengelser. Disse høyere nivået av Sjeleforlengelser, opplever det materielle planet gjennom den bevisste bevisstheten og følelsene til de forskjellige vibrasjonsnivåene til Sjelefragmentene. Sjelefragmentene opplever virkeligheten gjennom forvrengningene av det emosjonelle Astral Planet av Bevissthet, via de fysiske sansene.

KAUSALKROPPEN ER ET HOLOGRAM AV LYS; eller formen som forbereder våre Hellige Triader til å Fragmentere igjen, for å gå ned i dualitetens rike: Spekteret av Lys og skygge, rikene av tetthet med «Årsak og Virkning».

Det første trinnet var å bevege seg inn i en Lyssfære eller et hologram som inneholdt vår Adam/Eva Lyskropp – «Adamantine Partikler/Evolusjon, som inneholdt vår Diamant Kjerne Gud Celle. Vår originale Guddommelige Blåkopi, inkluderte et skjema for gradvis å bygge vårt auriske felt (kalt vår subtile kropp i eldgamle læresetninger). Gradvis, over en veldig lang periode, ble komponentene i vårt jordiske kar, skapt: Den eteriske kroppen/auriske feltet, den fysiske kroppen, den mentale kroppen og den emosjonelle kroppen.

KAUSALKROPPEN / KAUSALPLANET er den Guddommelige Blåkopi mekanismen som lar vår Åndelige Form falle ned i polaritetens og dualitetens rike. Også, når tiden kommer for å stige tilbake til det laveste nivået av den Femte Dimensjonen, overvåker vår Femte-Dimensjonale Hellige Triade prosessen via Kausalplanet, som kan kalles et «iscenesettelsesnivå av bevissthet».

06-2023

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael

Ronna Vezane/Hellig skribent

ÅPENT BREV TIL OPPSTIGENDE STARSEED SJELER

Høyt Elskede Mestere! Når dere lærer å ta del i de kosmiske opptegnelsene i de høyere rikene, begynner dere å utvide bevisstheten deres, om deres kosmiske avstamning. Prosessen med gjenforening er godt i gang, derfor streber mange trofaste tjenere av Lyset nå, for å gjenvinne de mange Fasettene av deres Guddommelighet. En del av oppdraget vårt er å hjelpe deg å huske din Guddommelige Arv, og også hjelpe deg å forstå den enestående prosessen menneskeheten er midt oppe i på denne tiden.

Mine modige, dere har vært adskilt fra deres Sjele-Familie i mange eoner av tid, slik at dere kunne oppleve og oppfylle deres egen unike Guddommelige Visjon. Du har opplevd andre universer, under-universer, galakser og sivilisasjoner, utover din villeste fantasi.

Ettersom du kom frem og begynte reisen din innenfor dette under-universet, ble opplevelsene dine mer fokuserte og detaljerte som forberedelse til en enda større fragmentering av Essensen din, slik at du kunne oppleve tettheten til de nyskapte galaksene og stjernesystemene i de lavere rikene av Lys.

Som du er klar over, ble de fra Englenes Rike utpekt som budbringere, beskyttere, veiledere og lærere for menneskeheten av vår Fader/Moder Gud. Da det ble ordinert at en kontingent av Erkeengler og store Legioner av Englevesener skulle følge menneskeheten inn i de ukjente områdene av forminsket Skaperverk, innenfor den unge galaksen kalt Melkevei-Galaksen. Det ble sendt ut et mandat om at noen av dem måtte fragmentere sin Essens i stor grad, for å oppfylle dette oppdraget.

Derfor ble disse vidunderlige Lysvesenene enige om å få deres Hvite Ild Guds Frø Atom fragmentert til sterkt reduserte Sjele Gnister av GudsLys. Dette var nødvendig for at de kunne legemliggjøres på bevissthetens Jordplan, under det enestående eksperimentet med dualitet og polaritet. De ble også gitt Fri Vilje som skulle skjenkes menneskeheten. Dette er grunnen til at det er et så stort antall Sjeler som er av Engleslekt, og hvorfor det også er et så stort mangfold av vidunderlige Lysvesener fra andre Universer, som ble valgt til å bli Avatarene og Skinnende Åndelige eksempler for hver store Æra, legemliggjort på Jorden.

Disse fenomenale Vesenene ble sendt til Andromeda Galaksen, som er den nærmeste galaksen til hjemmegalaksen din, Melkevei-Galaksen. Det er mange veldig avanserte «mentalt fokuserte» planeter og sivilisasjoner der, og mange av Legionens Lys og Lyskrigere, kom fra den galaksen.

De Hellige Triadene til Engle Legionene og de store Avatarene, som skulle legemliggjøre på Jordplanet for å veilede menneskeheten, brukte alle veldig lang tid på Andromeda for å forberede oppdraget deres i galaksen, solsystemet og på Jorden. Under «hvile og rehabilitering» mellom livene for denne spesielle gruppen, returnerer oftest disse StarSeed Sjele-Fragmentene til Andromeda Galaksens hjemmebase, som ble opprettet spesielt for denne gruppen. Når de er klare, får de neste oppdrag. Gang på gang har de returnert til Jordplanet for å hjelpe menneskeheten i deres store kamp for å frigjøre seg fra fortidens lenker og få Åndelig frihet igjen.

De Jordiske Sjelene, som fortsatt fungerer innenfor begrensningene til det Tredje/Fjerde Dimensjonale miljøet, går inn i den høyere Fjerde Dimensjon for hvile og rehabilitering. De tilbringer deretter tid på en av de Syv store planetene i ditt Solsystem. Deres leksjoner, trening og fokus vil være på de viktigste egenskapene, talentene og egenskapene som er nødvendige for å hjelpe dem til å vende tilbake til balanse og harmoni - innenfor grensene til den Universelle Loven - i det eksisterende dimensjonale riket, der de er tilpasset. Ja, for det fysiske øyet kan disse planetene se livløse og døde ut; men på forskjellige måter resonerer de alle til frekvensene til den Femte Dimensjonen eller høyere, og de går alle sammen med livet – de er frodige, vakre og rike. Det er på tide for Jorden å ta igjen resten av sitt solsystem, slik at alle kan bevege seg oppover på Oppstigningsspiralen.

De, hvis Sjele-Sang resonerer til de tre høyeste Under-nivåene i den Fjerde Dimensjonen vil tilbringe sine mellomliggende livstider på de fem planetene, med høyere Frekvens i ditt solsystem. Der vil de få tilgang til og begynne å reaktivere de mer forfinede utenom sanselige evnene, som har forsvunnet på grunn av misbruk eller ikke-bruk gjennom mange Tidsaldre med inkarnasjonserfaring.

Mine modige venner, dette er bare en liten oversikt over noen av de høyere læresetningene og informasjonen som venter dere, når dere foredler deres mentale prosesser og integrerer de høyere Lysfrekvensene, når det nærmer seg det Femte-Dimensjonale miljøet. Du kan ikke begynne å forstå hva som venter deg i den modige, nye verdenen du prøver å skape og nyte.

Mange av dere StarSeeds og Veivisere, kom inn i denne levetiden med flere Fasetter av deres Diamant Kjerne Gud Celle aktive, enn de som fortsatt fungerer innenfor de Tredje/lavere Fjerde-Dimensjonale rikene. Derfor har du hatt mange flere «utbrudd av Guds-bevisst bevissthet» i løpet av de siste årene. Hvis du sammenligner notater om dine tidligere erfaringer med andre, for eksempel vår elskede skribent, som trofast transkriberer meldingene våre, vil du finne at du har hatt mange lignende opplevelser gjennom hele livet ditt. Du finner ut at dette ikke er en vanlig forekomst for den gjennomsnittlige personen som fortsatt eksisterer og fungerer innenfor de lavere, forvrengte rikene av massebevissthetens trosstruktur.

Det mange av dere nå opplever, kjære dere, er overgangen til de siste stadiene av det Fjerde-Dimensjonale Riket. Det som skjer på dette tidspunktet for mange av dere som er på EN RASK VEI TIL OPPSTIGNINGASPROSESSEN: Dere er i ferd med å integrere de gjenværende Fasettene til deres Høyere Selv, innenfor de mer forfinede nivåene i den Fjerde Dimensjonen. Dette aktiverer mange minner og følelser, som et kaleidoskop av opplevelser fra din eldgamle fortid, innenfor de høyere rikene. I løpet av de siste årene har vi videreformidlet til deg den kritiske prosessen du må gjennom for å komme frem til din programmerte destinasjon – det første under-planet til den Femte Dimensjonen.

Du og andre dedikerte Lysbærere, har nå muligheten til å benytte deg av Lysbyene i Femte og Sjette Dimensjon, for å få tilgang til og bringe frem Gude Partikler av Kjærlighet/Lys kalt Adamantine Partikler. Disse fantastiske Skapercellene vil ytterligere aktivere den eteriske Diamant Kjerne Gud Cellen som ligger dypt inne i ditt hellige hjertesenter. Denne Gude Cellen inneholder det fulle mål på din guddommelige fødselsrett; alle egenskapene, kvalitetene og dydene til Guds bevissthet tilgjengelig for menneskeheten for denne Under-Universelle opplevelsen.

Vi oppfordrer de av dere som er nye i prosessen til å gå inn i deres personlige Lyspyramide i den femte dimensjonen. Ligg på krystallbordet mens du ser for deg lyspartiklene fra Lysets By over området ditt som sildrer ned gjennom den store dobbeltterminerte krystallen som henger over deg inn i din eteriske kropp. Se når det strømmer nedover søylen av Lys som forbinder med din fysiske kropp, og gjennomsyrer hver Fasett av ditt Vesen, ned i din dypeste cellulære kjerne og DNA. Se så for deg en del av denne fantastiske eliksiren av Kjærlighet/Lys/Liv som strømmer ned i kjernen av din Moder Jord, assisterer i hennes transformasjonsprosess, og som også strømmer ut i verden via din Hellige Pust.

Vit at før du legemliggjorde deg i ditt nåværende fysiske kar, la du en Eterisk Kopi av deg selv på krystallbordet i din personlige Femte-Dimensjonale Lyspyramide. Hvis det er ditt ønske, kan du dedikere en del av Adamantine Partiklene som du har aktivert med din egen Kjærlighet/Lys til Verdenspyramiden i den høyere Femte Dimensjonen. Din velsignede gave vil bli blandet og smeltet sammen med andres Kjærlighet/Lys gaver og brukt til å skape mirakler av Guddommelige proporsjoner; til det største beste for Jorden, menneskeheten og hele Skapelsen.

Vi ber deg om å bli en Lysbærer av de nye frekvensene som gradvis vil sveipe rundt Jorden og inn i hele menneskehetens hjerter. Mine standhaftige venner, dere kan bidra til å forvandle deres nasjon og verden. Vær modig i din visjon; se hva som er rett i din verden, for derved å forsterke Kjærligheten/Lyset som bor i hver eneste person du møter. Ikke fokuser på skyggene, for uansett hvor du fokuserer oppmerksomheten din, er det det du forsterker og forstørrer. Din eneste sanne fiende er frykt. Slipp frykten slik at du kan utstråle maksimalt med Kjærlighet/Lys, og se så på mens miraklene utspiller seg.

Hva er lidenskapen din? Hva gir deg glede og tilfredshet? Du kan oppnå alt du kan forestille deg – dette er en tid for å gjenvinne din Guddommelige Arv. Det er på tide å frigjøre og forvandle eller oppgradere mange av de gamle begrensende tankeformene og strukturene som du har akseptert som din virkelighet. Hvis du vil bruke litt tid på meditasjon og kontemplasjon, gjennomgå «strukturene» du har skapt i din Fjerde-Dimensjonale virkelighet (som inkluderer mentale, emosjonelle, fysiske og til og med noen åndelige begrensninger), vil du raskt finne ut at det er på tide å frigjøre mange av «båndene som binder» deg, slik at du raskt kan bevege deg inn i morgendagens utvidede, styrkende verden.

Du er en mester i manifestasjon på de høyere rikene og også på det fysiske eksistensplanet; du nettopp har glemt. Tro på deg selv og slutt å skape de tingene som gir deg smerte, skyld og lidelse. Bli en medskaper av Lyset, freden, balansen og harmonien igjen, slik at du kan hjelpe til med å re-manifestere den uberørte skjønnheten til planeten Jorden.

Vi fra Englerikene er her med stor kraft, for å hjelpe deg å bevege deg gjennom disse tider med evolusjon og stor forandring, med letthet og nåde. Du må imidlertid be om vår hjelp, for vi kan ikke krenke din frie vilje. Du har kodet inn Lyspakker av visdom i ditt Hellige Sinn, som venter på å bli brakt frem og delt med andre. Du kan oppnå eller bli alt du kan se for deg, så hvorfor ikke strekke deg etter stjernene og ditt høyeste potensial?

Gjenvinn din rettmessige plass som en Lysmester, kjære. Vennligst HUSK, mens du integrerer kunnskapen om Ånden og den opplyste sannheten, ber vi deg om å gå frem og dele din visdom. Vi er alltid nær for å veilede, beskytte og inspirere deg, men mest for å elske deg.

JEG ER Erkeengelen Mikael

***

TANKER Å TENKE PÅ
Ronna Vezane/Hellig skribent

<> Ro og glede er Sjelens egenskaper. Intelligent kjærlighet resulterer når Sjelen blir den dominerende kraften innenfor, og egopersonligheten har blitt brakt under kontroll. Når du lykkes med å løse opp Lysmembranene som vokter inngangen til ditt Hellige Sinn, får du tilgang til ditt personlige lager av Guddommelig Visdom.

<> Du må holde kommunikasjonskanalen åpen mellom Sjelen og hjernen via sinnet. Dette initierer den langsomme reaktiveringsprosessen til Pinealkjertelen og åpningen av portalen til Hellig Sinn, som er plassert på den bakre delen av hjernen, nær kronen på hodet. Det Hellige Sinnet resonerer til de høyeste Ferde-Dimensjonale under-nivåene, så vel som flere av de Femte-Dimensjonale nivåene, sammen med en liten del av Sjette-Dimensjonale frekvenser og data, som er reservert for fremtidig bruk. Imidlertid må du gradvis øke dine egne vibrasjonsmønstre, for å kunne ta deg inn i dette lagerhuset av Kosmisk Visdom.

<> Det Hellige Sinn og det Hellige Hjerte er ikke laget av materiell verdensmaterie; de består av spindelvev, og eterisk Lysstoff som ikke kan oppdages via vitenskapelige midler. Imidlertid er de mer ekte enn noen del av din fysiske kropp. For så snart du gjenoppretter forbindelsen mellom ditt Hellige Sinn, ditt Hellige Hjerte og din Diamant Kjerne Gud Celle, vil det være en konstant flyt av Adamantine Partikler, så vel som relevant avansert informasjon som kommer fra din OverSjel/Høyere Selv, og til slutt fra din Femte-Dimensjonale Hellige Triade.

<> Det er derfor det er så viktig at du kobler sammen Triaden av Guds Bevissthet: Det Hellige Sinn, det Hellige Hjerte og alle Fasettene til din Diamant Kjerne Gud Celle. Når dere beveger dere inn i vibrasjonsmønstrene til den Femte Dimensjonen, vil cellene, den eteriske kroppen og det auriske feltet, begynne en akselerert renseprosess.

<> Ro begynner på det laveste nivået av den Femte Dimensjonen og forsterkes eksponentielt. Å få gudfryktig kraft og visdom krever at du beveger deg utover de massive trosmønstrene til menneskehetens kollektive bevissthet, inn i avstemming med din Kosmiske Bevissthet, via de mange Fasettene til ditt Høyere Selv. Emosjonell stabilitet og mental innsats er nødvendig for å lykkes med å krysse opplysningens vei. Det er en LIKEVEKSTLOV som gjelder for den Femte Dimensjonen og høyere.

Kjærlighet og Engle Velsignelser
Ronna

05-2023

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael

Ronna Vezane/Hellig skribent

Avanserte Femte-Dimensjonale Universelle Lover

Høyt Elskede Mestere! I løpet av de siste årene og på mange måter har vi forsøkt å formidle til dere storheten og den altomfattende betydningen av Kjærlighet/Lys fra den Høyeste Skaper Kilde. Tillat oss å gi deg en kort gjennomgang av noen av de livsviktige detaljene i de mer forfinede Femte-Dimensjonale Universelle Lovene og også av Vannmannens Guddommelige Blåkopi. Når du oppnår et visst nivå av harmoni innenfor, aktiverer og forbinder du de fysiske kroppsportene eller portalene med de høyere frekvensnivåene i din OverSjel-bevissthet, som inkluderer: Oppstegne Chakra eller Medulla Oblongata ved bunnen av hodeskallen – bakportalen til ditt Hellige Hjerte – og ditt Hellige Sinn, som er plassert i den øvre, bakre delen av hjernen. Det er også en utvidelse av Kronechakra-kolonnen av Lys, som vil begynne å fjerne forvrengningene som hindrer deg i å samhandle med inngangsnivået ditt, «Femte-Dimensjonal Hellige Triade».

Guddommelig Kjærlighet/Lys oppsto i hjertet/sinnet til den Høyeste Skaperen: SUBSTANSEN AV ALL SKAPELSE. Det komplette, fullspektret Lys eller elektromagnetisk stråling inneholder all nødvendig Lysmatematikk, hellig geometri og nøklene og kodene som trengs for å skape VERDENER UTEN ENDE. Ingen av de manifesterte Universene kunne eksistere uten denne LIVSKRAFTSUBSTANS, og det kunne heller ikke du. Ordene KJÆRLIGHET og LYS går sammen, for de to henger ubønnhørlig sammen; de er en iboende del av det HELE.

Alt i Skapelsen inneholder Essens, Skapelsens Kjærlighet/Lysenergi eller en Gnist av det Guddommelige. Igjen understreker vi, ingenting kan eksistere uten det. Lys gjennomsyrer all manifestert Skapelse og etter hvert som nye skapninger blir brakt frem til eksistens, trenger Lyset inn i og gjennomtrenger mørket, og utvider derved Skapelsen ut i det store tomrommet. KJÆRLIGHET ER DEN DYNAMISKE KRAFTEN TIL ALL SKAPELSE. LIVET ER SKAPERENS KJÆRLIGHET MANIFEST.

Det Hellige Sinn og det Hellige Hjerte er ikke laget av materiell verdensmaterie; de består av fine tråder av spindelvev, eterisk Lysstoff som ikke kan oppdages via vitenskapelige midler. Imidlertid er de mer ekte enn noen del av din fysiske kropp. For så snart du gjenoppretter forbindelsen mellom ditt Hellige Sinn, ditt Hellige Hjerte og din Diamantkjerne Guds-Celle, vil det være en konstant strøm av Adamantine Partikler; så vel som relevant, avansert informasjon som kommer fra dine MinneFrø Atom, men også fra OverSjel/Høyere Selv.

Det er derfor det er så viktig at du kobler sammen din Triade av Guds-Bevissthet: Det Hellige Sinn, det Hellige Hjerte og de mange Fasettene til din Diamantkjerne Guds-Celle. Etter hvert som dere gradvis beveger dere inn i vibrasjonsmønstrene til den Femte Dimensjonen, vil cellene, den eteriske kroppen og auriske feltet begynne en akselerert renseprosess. Ro begynner på det laveste nivået av den Femte Dimensjonen og forsterkes eksponentielt. Å få gudfryktig kraft og visdom krever at du beveger deg utover de massive trosmønstrene til menneskehetens kollektive bevissthet inn i avstemming med din Kosmiske Bevissthet, via de mange Fasettene til ditt Høyere Selv. Emosjonell stabilitet og mental innsats er nødvendig for å lykkes med å krysse opplysningens vei. Det er en LOV om LIKEVEKT som gjelder for den Femte Dimensjonen og høyere.

Se for deg din Kjærlighet/Lys energi som bryter ut som små krystallinske diamanter, fylt med den rene Guddommelige Essensen til vår Fader/Moder Gud. For faktisk, hvis du leser disse budskapene og forstår sannheten i dem, og hvis du har tatt til deg en liten del av det vi har gitt deg gjennom livet, er du nå i stand til å få tilgang til og integrere de forfinede, rarifiserte frekvensene av Lys fra den Øverste Skaperen. På det tidspunktet begynner du å bygge et kraftfelt av Full-Spektrum Lys, mens du streber etter å bli en mester av Selvet, og en bevisst medskaper som skaper bare de tingene som er til den største fordelen for alle. Fra den tiden får pusteøvelsene og bekreftelsene dine en helt ny betydning.

Dette er viktige fysiske trinn i Oppstigningsprosessen, for de gjenoppretter forbindelsen din med Livets Elv, som inneholder Skapelsens Levende Lys Partikler: Adamantine Partikler. Når du praktiserer Uendelig Pust-øvelsen, puster du gjennom det Hellige Hjerte, som skaper en kontinuerlig strøm av Kosmisk energi gjennom det fysiske karet. Denne prosessen oversvømmer systemet med Adamantine Partikler av Guddommelig, Hellig Ild-Lys.

For å bli en levende sideelv til Livets Elv, må du forberede deg på å la Livets Essens strømme inn i og gjennom deg. Du må bruke det du trenger og deretter la resten flyte frem, klar og tilgjengelig for å bli formet til fantastiske nye kreasjoner. På denne måten blir dere bærere og tjenere av Lyset.

<> DETTE ER DET ULTIMATE BUDSKAPET TIL ALL LÆRINGEN VI HAR GITT DEG I DE SISTE ÅRENE.

<> DETTE ER MÅLET MED SELVMESTERING.

<> DETTE ER OPPFINNELSENS MÅTE.

Noen ganger, under meditasjonene dine, når du er bevisst fokusert på din Diamantkjerne Gud-Celle, i din Hellige Hjertekjerne, er det mulig å tappe inn i lykksalighetstilstanden til høyere bevissthet. Det er som om du beveger deg inn i den bekken eller Livets Elv. Det er en følelse du aldri vil glemme! Men igjen, de universelle lovene gjelder, du kan bare få tilgang til frekvensnivået du er innstilt på. Det er en feilsikker, derfor, når du stiger opp i bevissthet, og integrerer høyere og høyere forfinede frekvensmønstre, gjør det deg i stand til å få tilgang til høyere og mer forfinede nivåer av Kjærlighet/Lys (Adamantine Partikler).

Noen av de viktigste permanente Frø Atomene i det fysiske karet:

1. Et Første Stråle, Mentalt Frø Atom i Pinealkjertelen.

2. En Andre Stråle, Hjerte Frø Atom i det Hellige Hjertet.

3. En Tredje Stråle, Astralt Frø Atom i Solar Plexus.

4. Et Rotchakra Frø Atom som inneholder en reserve av Adamantine Partikler av Lys.

5. Et Andre Frø Atom i Rotchakraet, som inneholder din Guddommelige Plan for Vannmannens Nye Tidsalder.

Den høyere visdommen og den forfinede energien som kreves for å krysse under-nivåene til den Tredje og Fjerde Dimensjonen, tilføres av de tre Guds Stråle attributtene og kvalitetene til hver, høyere frekvens, OverSjel/Høyere Selv. Denne vitale energien flyter gjennom de tredelte, Kjærlighet/Liv/Lys- trådene i personens Lyssøyle: Livskraftsenergi, Bevissthet og Kreativitet. Etter hvert som personen gradvis våkner til Sjelen og det Høyere Selvets lette «dytting», og derved blir en Søker etter høyere visdom, blir Bevissthet og Kreativitetstrådene aktive, og vitale frekvenser av Selv-mestring og Oppstigning begynner å strømme inn i det fysiske karet.

Til slutt vil høyere frekvens vibrasjonsmønstre bli utstrålet fra GUD-FRØ-ATOMET ned gjennom Livets Elv/søyle av Lys – Anthakarana – inn i Sjele-Stjernen, og deretter direkte inn i Pineal og Hypofysen, så vel som Hellig Sinn og Hellig Hjerte. Det fysiske sinnet, tidligere kontrollert av egoets begjær-kroppspersonlighet, blir deretter kontrollert av den høyere bevissthet Fasetten til Sjele-Selvet. Hver høyere dimensjonale Hellige Triade ble redusert i Lys Kvotient, ettersom den beveget seg lenger ut i tomrommet og tettheten til Skapelsen. Det laveste nivået av Femte-Dimensjonal bevissthet – det tetteste, første under-nivået – vil sette i gang et fokus på den mentale kroppen og integreringen av Guddommelig Vilje/Kraft. Spesifikke evolusjonære lover gjelder på hvert under-plan så vel som på hvert fulle bevissthetsplan.

HVER HELLIG/ÅNDELIG TRIADE INNEHOLDER ESSENSEN AV DE TRE GUDSTRÅLENE FOR DETTE UNDER-UNIVERSET: GUDDOMMELIG VILJE, KJÆRLIGHET/VISDOM OG INTELLIGENS I HANDLING.

ÅNDENS LOVER I DEN FEMTE DIMENSJONEN INNEHOLDER: Å lære å bruke energi i den fysiske, materielle verden ved å bruke de tre Gudsstrålene fra ditt GUD-FRØ-ATOM, via den HELLIGE TRIADE til det første under-nivået av den Femte Dimensjonen, som du gradvis blir tilpasset.

TREENIGHET-aspektet av den Tredje/Fjerde Dimensjonen, ÅNDEN/SINN/HJERTE, blir nå en perfeksjonert DUALITET, en Sjels-Infundert Personlighet - en fullt bevisst Sjel - på det fysiske planet. Fra det tidspunktet og fremover er den Sjels-infunderte personligheten direkte koblet til den Femte-Dimensjonale inngangsnivået - Hellige Triade, som er koblet til alle de høyere-frekvente Hellige Triade gjennom multi-dimensjonene. Etter å ha fullført dette evolusjonsstadiet, vil det ikke lenger være en Over-Sjel/Høyere Selv innenfor den Tredje og Fjerde Dimensjonen.

HJERNE/SINN: HELLIG SINN * VILJE/MAKT/FORMÅL

HJERTE: HELLIG HJERTE * KJÆRLIGHET/VISDOM/INTUISJON

KROPP: SOLAR PLEXUS * SOLKRAFTSENTER/EGO-PERSONLIGHET

Sjelens primære mål er å forberede verten til det fysiske karet, til å integrere nok SkaperLys til å løfte dens frekvenser fra det Tredje-/Fjerde Dimensjonale miljøet til det grunnleggende Femte-Dimensjonale nivået. På det tidspunktet blir det fysiske karet Sjels-infundert eller en bemyndiget Sjel, i et gratis kar. Aspiranten er ikke lenger bare et menneske med en opprettholdende Sjel. Hver person er som et miniatyrboblebad i et hav av Skaperens dynamiske, virvlende energi.

* DEN HELLIGE TRIADE ER ET HOLOGRAFISK, BRUDT UTTRYKK: ET SPESIFIKKE PROGRAM – MINNEFRØ ATOM FASETT AV DITT HVITE ILD-GUDS-FRØ ATOM

* SJELENS FLERE MINNEFRØ ATOMER ER ET UTTRYKK ELLER SPESIFIKKE FASETTER AV DEN HELLIGE TRIADE

* EGO-PERSONLIGHETEN ER ET FYSISK UTTRYKK FOR SJELEN

Når du krysser under-nivåene til den Femte Dimensjonen, er det en Hellig Triade stasjonert innenfor hvert av de Syv Under-Dimensjonale nivåene, hver av dem er redusert i størrelse og Lys Kraft fra den ovenfor. Alle de Hellige Triadene ble sendt ut direkte fra Hjerte-Kjernen til vårt Gud-Frø-Atom, og de har vært stasjonert innenfor hvert Under-nivå og Full-Dimensjonalt nivå – helt ned til det laveste under-planet av den Femte Dimensjonen.

Som mennesker – Ånd/Sjel/Kropp – er du tilført VILJE til å skape: En følelse av hensikt, instinktivt insentiv og en kompleks emosjonell natur. Hver person vil ha unike stemninger, ønsker, kvaliteter, nedarvede kompleksiteter og hemninger, for hver inkarnasjon er summen av de viktigste aspektene ved en persons tusenvis av livserfaringer. Sjelen reflekteres gjennom personligheten inntil Sjelens integrering er fullført, på hvilket tidspunkt personligheten overbelyses og reflekteres av og gjennom Sjele-Selvet.

Den HELLIGE HVITE KOSMISKE ILDEN, Adamantine Partikler, som du magnetiserer til deg som en vekket Selv-mester, må kontinuerlig sirkulere. Bare et visst beløp; det som er passende for hver Sjel å integrere på deres nåværende nivå av Opplysning, kan lagres i det fysiske karet. Balansen må stråles ut i formens verden. Den Høyeste Skaperen er sammensatt av uendelig, udefinerbar Essens Kraft som er så overveldende at du ikke engang kan begynne å forestille deg dens størrelse. Den fantastiske Essenskraften har blitt redusert innenfor hvert dimensjonale nivå av Skapelsen, slik at dere, StarSeeds-medskaperne, kan kreve deres del av denne storslåtte, potensielle kraften.

Hvert menneske inneholder hundrevis av mulige personlighetstrekk som har blitt lagret i den genetiske strukturen - DNA - til hans eller hennes firekroppssystemer: fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske. Det er opp til hver person å bestemme hvilke personlighetstrekk han eller hun vil utvikle og presentere for omverdenen. Jo raskere du nøytraliserer eller harmoniserer dine negative personlighetstrekk, desto raskere vil ditt gudfryktige potensial eller OverSjel/Høyere Selv dukke opp. Først da vil du få tilgang til ditt fulle potensial som en medskapende mester innenfor de fysiske eksistensplanene.

Planeten din er nå koblet direkte til hjertekjernen til den Store Sentrale Solen i Melkevei-Galaksen. De nye kosmiske bølgene av SkaperLys er en flott gave til de våkne Sjelene på planeten Jorden. Selv om disse forfinede, høyfrekvente Strålene ikke blir strålet direkte inn i de lavere Fjerde- og Tredje Under-Dimensjonale nivåer, vil Lysets transformerende frekvenser gradvis filtrere inn og påvirke alle og alt på og innenfor Jorden.

Forskere har kunngjort at en hydrogen veggbarriere har blitt oppdaget i utkanten av dette Solsystemet. Disse barrierene er Lysets membraner som vi har snakket om tidligere. Vitenskap og spiritualitet validerer og slår sammen mange konseptuelle læresetninger og teorier fra fortiden ettersom flere mennesker benytter seg av ressursene til det Hellige Sinn.

Som et resultat av dens innretting med det Galaktiske Senteret og avstemming med den Store Sentrale Solen i Galaksen, er Jorden i ferd med å heve sine frekvensmønstre – Sjele Sang – slik at den kan gå tilbake til sin status som en Hellig Planet. Dette Under-Universet blir også oppgradert i vibrasjonsfrekvenser som et resultat av å bli bombardert med Adamantine Partiklene til SkaperLys via vår Universelle Fader/Moder Gud.

Melkevei Galaksen er også delt inn i tolv sektorer eller kvadranter, akkurat som Universet er delt inn i Under-Universelle sektorer. Hver kvadrant i Galaksen har styrende Lysråd, i multipler av tolv. Forhåpentligvis får du en bedre forståelse av betydningen av tallene tolv og 144, for disse tallene gjelder for alle «skapelsens hologrammer» i hele dette Under-Universet.

Husk, mine modige, i hver epoke og store syklus blir Kosmisk Visdom og Guddommelig Sannhet gjort tilgjengelig for de med åpne sinn og kjærlige hjerter. Underkastelse til vår Fader/Moder Guds Vilje, betyr overholdelse av de Universelle Lovene slik de blir åpenbart for deg. En Selv-mester streber alltid etter å ta de høyeste valgene, har et brennende ønske om å tjene andre og er alltid ansvarlig for sine egne handlinger. Kall på oss og la oss lyse veien, mens du reiser inn i fremtiden. Du er dypt elsket.

JEG ER ERKEENGEL MIKAEL

04-2023

Overlyst av Erkeengelen Mikael/Lady Faith

De Oppstegne Mesternes Kosmiske Lysråd

Ronna/Hellig Skribent

Sjelssammensmelting – Tidstriggende MinneFrø Atomer

Ronna:

Kjære Venner og Sjelevenner

«Bevissthet Tidsceller» er et annet navn for en spesiell type MinneFrø Atom. Det er MinneFrø Atomer i vår DNA Guddommelige Blåkopi, som ble programmert til å aktiveres på visse stadier av livet vårt. Det er også «hendelsesaktiverte MinneFrø Atomer», som oppstår når en person utløser enten høyere frekvens MSA eller lavere frekvens MSA som inneholder våre gaver, talenter og attributter; eller våre karmiske tester og utfordringer innenfor vår nåværende Guddommelige Blåkopi. Under vårt livsdrama blir disse MinneFrø Atomene aktivert av våre tanker, intensjon og interaksjoner med andre.

For dette Under-Universelle eksperimentet i dualitet og mangfold - innenfor vår lavere frekvens Tredje/Fjerde-Dimensjonale virkelighet - ble vår Guddommelige Plan programmert slik at vi ville ha et spesifikt MinneFrø Atom, «Sjel/Høyere Selv», nedlastinger av avanserte, høyere vibrasjonsmønstre ved denne tilnærmede alderen:

* Det første Sjele-MinneFrø Atomet ble implantert i fosterets Diamant Kjerne Celle, mens det var i livmoren.

* Den andre nedlastingen skjedde rundt syv årsalderen.

* Det tredje MSA-Sjelefragmentet, fusjonerte i den Hellige Hjerte Kjernen rundt tolv til fjorten årsalderen.

* Den fjerde sammenslåingen skjedde på begynnelsen av 20-årene.

* Den femte skulle etter planen lastes ned i slutten av 30-årene eller begynnelsen av 40-årene.

* Den sjette ble designet for å fusjonere med det fysiske karet, i midten av femti-årene.

* Jeg ble også fortalt at den siste nedlastingen - den syvende - skulle finne sted på midten til slutten av seksti-årene.

Men i løpet av hvert tidligere liv; hvis en person aktivt og med vilje «streber etter å utvikle seg til en Selv-mester på Oppstigningens vei», ville prosessen vært mye mer annerledes. Uansett alder, hvis vi har harmonisert og balansert våre fire nedre kroppssystemer: fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske, og vi aktivt legemliggjør og bruker visdommen og talentene til vår nåværende livslange Guddommelige Sjele Blåkopier, vil vi automatisk bli gitt adgang til en akselerert Oppstigningsvei. Over tid vil denne prosessen lette og til slutt resultere i en progressiv nedlasting av de mange høyere frekvensene, fasettene til vår OverSjel/Høyere Selv. Og til slutt ville vi få adgang til inngangsnivået til den Femte Dimensjonen. Det er vårt mål og oppdrag for denne levetiden.

Imidlertid, hvis vårt Hellig Hjerte Senter ikke er åpent og aktivt når vi når midten til slutten av sekstiåra, når Kundalini-energibølgen fra Rotchakraet når det lukkede Hjertechakraet, vil den snu nedover, legge seg inne og påvirke tre nedre chakraer.

Rotchakraet * Instinktiv/Overlevelse - Første Dimensjon

Sakralchakraet * Emosjonell/Seksuell - Andre Dimensjon

Solar Plexus * Vilje/Kraft Senter - Tredje Dimensjon

Det forklarer hvorfor så mange eldre mennesker i de senere årene blir så bitre, sinte og desillusjonerte. De har eksistert på minimumsmengden Primær Livskraft Energi. Derfor vil alle deres negative frekvensmønstre som ikke har blitt «renset og harmonisert av de høyere Lysfrekvensene» bli dramatisk forbedret, og de vil bli sittende fast i negativiteten i deres tidligere historie. Dessverre vil de måtte oppleve de samme leksjonene på en mer intens måte i et annet liv. Dessuten, i tillegg vil personens lagerhus-del av MinneFrø Atomer av Adamantine Partikler, aldri ha blitt aktivert eller brukt til deres beste og til fordel for Jorden og menneskeheten.

Høyt Elskede Erkeengelen Mikael, har også fortalt oss at dette er en unik tid på Planeten Jorden. Den nåværende planen for Fiskenes Tidsalder Blåkopi er avsluttet, og vi beveger oss nå raskt inn i de høyere frekvensmønstrene i Vannmannens Tidsalder. Vi er inne i en tid med dramatiske astrologiske endringer, og vi er også i en akselerert modus for evolusjon og Oppstigning. Før vi gikk med på og ble akseptert for å bli en Veiviser - StarSeed - Lysarbeider på Jorden, i løpet av denne levetiden, fikk vi et «Gyllent Løfte». Løftet var at i denne ene levetiden ville vi ha en mulighet til å få tilgang til og ta oss inn i den dynamiske Kosmiske Livssubstansen til vårt inngangsnivå, den Hellige Triade, og de høyere Lysfrekvensene innenfor den Femte Dimensjonen. Det er grunnen til at så mange av oss beveger oss fremover med store sprang: tilgang til, integrerer, utstråler stadig økende visdom, kjærlighet og Lys. Full integrering av visdommen til de Fem Høyere Galaktiske Strålene var det GYLNE LØFTET vi ble gitt.

Erkeengelen Mikael forteller oss: «Dette er grunnen til at det er så viktig at du flittig søker å balansere og harmonisere dine fire-lavere kroppssystemer: DE SYV CHAKRAENE (SINNETS SENTRE av ditt Tredje- og nedre Fjerde-Dimensjonale kar (vessel/kropp)). Dette er nødvendig for at Åndens utstråling – de FEM HØYERE STRÅLENE AV GALAKTISK BEVISSTHET, kan strømme ut, inn i og gjennom deg. Når du ærer og balanserer kroppen gjennom rene, kjærlige tanker og handlinger. Ved å øve på dyp, vitaliserende pust og energigivende aktivitet, vil du skape et perfekt miljø for ditt Femte-Dimensjonale, Hvitt Ild MinneFrø Atom av Skaper Essens, for å ta fullt herredømme og opphold i ditt fysiske kar. For alltid kjærlighet og englevelsignelser, Ronna.

Det gylne løfte vil da bli oppfylt - Dette er «Oppstigningens vei».

<>  <>  <>  ><  <>  <>  <>

Karma Lovene - Nye Regler For Oppstigende Menneskehet

Høyt Elskede Mestere! Mange av dere opplever forkant av kreativ eksistens, når dere raskt beveger dere gjennom de gjenværende forvrengningene av deres gamle virkelighet og inn i et mer klart definert liv og synspunkt. Imidlertid er din emosjonelle og mentale bevissthet fortsatt i strid med dikotomien mellom gamle og nye tankeformer og tro som virvler rundt deg. Symbolsk, i den ene hånden holder du din rettferdig opptjente høyere vibrasjonsbevissthet og visdom, mens du tester og validerer dine nylig utvidede sanser. Du begynner å bli vant til de mange små og store mirakuløse manifestasjonene, som skjer i hverdagen din.

Likevel, på den annen side, prøver du fortsatt å sjonglere den virvlende massen av forvrengte tankeformer som er utbredt i menneskehetens vanlige trossystem for massebevissthet. Jorden og menneskeheten er dypt inne i de gjenværende restene av den gamle Tredje-/Fjerde-Dimensjonale virkeligheten. Derved opprettholder frykt, mangel, separasjon og det dyptliggende behovet for å kontrollere og dominere andre. Det er virkelig en kosmisk dans du er midt i, og det vi prøver å gjøre er å hjelpe deg med å finne den harmoniske tråkkfrekvensen og beaten, som vil tillate deg å valse, gli og surfe på toppene av New Age-bølgene av forandring; samt modifisere bunnene eller nedgangene imellom.

Har vi ikke fortalt deg mange ganger før: Dette store dramaet hele menneskeheten nå opplever, handler ikke om lys eller mørke; godt eller ondt; negativ eller positiv; rett eller galt, for det er mange nyanser, tolkninger og nivåer av sannhet innenfor hvert av disse konseptene. Det du søker er den midterste eller balanserte veien. Dette innebærer å bringe alle Fasettene til ditt Vesen: De fysiske, emosjonelle, mentale og eteriske kroppene tilbake i harmoni igjen, slik at de resonerer kompatibelt, og de utfyller og styrker hverandre.

Først oppnår du dette på det som kan sees på som en horisontal måte, hvorved du reintegrerer alle de energiske Fasettene av deg selv, som du har skapt i din Eteriske Kropp og Auriske Felt. Du fokuserer inne på hvert chakra-sinn senter, og gjennom din opplyste intensjon omprogrammerer du gradvis hvert av disse sentrene, og erstatter derved gamle maktløsende vibrasjoner med nye forfinede MinneFrø Atomer av Skaper-bevissthet. Når du gjør det, stråler den forfinede energien fra hvert senter utover som redefinerer og harmoniserer egenskapene og kvalitetene som tilhører hvert enkelt energisenter. Som vi har lært før; mens du harmoniserer disse energisentrene, en etter en, aktiverer og kobler du på nytt de syv seglene med høyere bevissthet, som tenner den Eteriske Lyssøylen eller Kraftstaven som går gjennom ditt fysiske kar, langs ryggraden din. Som et resultat får du tilgang til de mer rarifiserte vertikale bevissthetsnivåene kjent som ditt Høyere Selv og Superbevisste Sinn. Ved å gjøre det, fremskynder dette prosessen med å returnere ditt «Ut av Balanse Korset av materie» til dets «designede Spekter av Lys og Skygge» eller «Middelveien for dualitet og polaritet».

De av dere som er dypt i midten av denne transformasjonsprosessen på dette tidspunktet, opplever mange motstridende tankemønstre; imidlertid lærer du å være en observatør av prosessen og se ditt daglige livsdrama fra et høyere mestringspunkt. Du opplever færre og mindre dramatiske nedturer, og du behandler disse raskere, slik at du kan flytte tilbake til ditt kraftsenter. Imidlertid er det også en kritisk tid for å teste din evne til å hevde det som skal være din høyeste sannhet, og for å opprettholde balansen din, som endringsbølgene av flo og fjære.

Etter hvert som du blir vant til å observere din verden fra et høyere synspunkt, vil du være i stand til å fornemme de energetiske, sannsynlige fremtidige tidslinjene, som de rundt deg skaper med sine positive eller negative tankeformer og handlinger. Du vil intuitivt se hva som ligger foran dem hvis de fortsetter på sin nåværende kurs – muligens ikke de spesielle detaljene, men de oppløftende eller stressende resultatene av handlingene deres. Akkurat som vi ikke kan forstyrre eller løse problemene dine for deg, bør du ikke prøve å gå i forbønn for de rundt deg. Det du kan gjøre er å ikke bli fanget av deres negative dramaer. Du kan tjene best ved å være et urokkelig eksempel og holde deg fast i kraften til ditt hjertesenter; hvert eneste øyeblikk, uansett hva som skjer i verden rundt deg.

De Universelle Lovene om Årsak og Virkning, kjent som Karma, har alltid vært en iboende regel for Skapelsen, der alle «medskapere innenfor de materielle bevissthetsplanene» må oppleve det de skaper. Fallet inn i tettheten av misskapelse, der aurafeltet og kroppsformen gradvis ble gjennomsyret av negative vibrasjoner av frykt, skyld, skam, følelsen av uverdighet og selvtvil resulterte i dannelsen av et stort Karmisk Bord og det mektige Hjulet av Karma.

Altfor ofte finner de som sliter med de tidlige stadiene av Selv-mestring at de ikke tåler presset fra de dramatiske endringene som finner sted i deres personlige verden, og derfor skifter de tilbake til frekvensmønstrene som er komfortable. Selv om de er misfornøyde og ulykkelige med sin nåværende personlige virkelighet, er det kjent territorium og de er ikke klare til å bevege seg utover de sterke båndene til massebevissthetstrosmønstrene. Disse fragmentene av selvet som hver av dere har skapt er veldig viljesterke, og for mange kjære Sjeler er det en vanskelig kamp å få kontroll over det lavere selvet.

Med hjelp fra ditt personlige Femte-Dimensjonale Lysråd, før du inkarnerte inn i hvert liv, valgte du de spesifikke, negative vibrasjonsmønstrene fra tidligere liv som du ønsket å «transformere til balanse og harmoni». Hver av dere ble plassert i et bestemt holografisk, energisk miljø med spesifikke frekvensmønstre, som ville være mest fordelaktig for å hjelpe dere til å lære livets leksjoner dere valgte å rette opp. I tillegg ble du gitt spesielle talenter, gaver og sterke tilbøyeligheter til å hjelpe deg med å oppfylle ditt livs oppdrag.

De nøyaktige situasjonene du ville oppleve, var ikke planlagt. Imidlertid var det planlagt at du skulle bli utsatt for situasjoner som ville gi deg den største muligheten til å «helbrede og harmonisere de ubalanserte frekvensene i din fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske kropp». Hver Sjel inkarnerer inn i forfedrenes familieavstamning og frekvensmønsterhologrammet, som vil skape «bildet av virkeligheten» for din største mulighet: HVER SJEL MÅ GÅ MED PÅ DEN VALGTE PLANEN.

Oppvåkningen av Selvet fra en ubevisst tilstand av Væren, er et av de mest dramatiske trinnene i menneskehetens evolusjonsprosess. For å bli selvbevisst, må du bli klar over hva som skjer i din personlige verden. Du må skjerpe tankeprosessen din og lære å leve i øyeblikket, eller -øyeblikket. For å få erfaring og visdom må du tenke på hva du vil huske, og hva du ønsker å beholde i minnebanken. Den ubevisste-av-Selvet personen driver tilfeldig gjennom livet, og tenker vanligvis ikke på hva konsekvensene av hans eller hennes handlinger vil være; derfor blir de tilsynelatende kastet rundt av skjebnens innfall. Når du skifter fra Selv-bedømmelse til Selvkjærlighet, vil det skape en resonans som strekker seg utover den fysiske kroppen og den vil begynne å påvirke andre. Når det vokser kraftig nok, kan det til og med hjelpe til i helbredelsesprosessen for de som er innenfor din innflytelsessfære.

En av endringene i de Universelle Lovene for New Age er at menneskeheten har fått en Guddommelig Dispensasjon - som ikke lenger krever at du balanserer eller harmoniserer en stor del av de negative vibrasjonsmønstrene du har skapt, før du kan stige opp til inngangsnivået av den Femte Dimensjonen − KUN 51 %. Når du har gjort det, beveger du deg inn i en gradvis progressiv NÅDETILSTAND. Deretter får du hjelp til å gå gjennom de resterende 49% veldig raskt, ettersom du får visdommen fra dine erfaringer i stedet for å vasse gjennom leksjonene om årsak og virkning situasjoner. Nå er det viktig at du forstår, at du blir tilbudt gaven å frigjøre all karma fra tidligere liv og enhver karmisk gjeld fra denne levetiden også. Imidlertid er du fortsatt ansvarlig for tankene, handlingene og gjerninger du setter i gang nå og i fremtiden.

Mine modige, hvor lys og varm er deres Hellige Ild? Brenner det sterkt og varmer andres hjerter? Eller er det en svak flamme, ikke engang sterk nok til å varme ditt eget hjerte? «Kaldhjertet» er ikke et begrep assosiert med en sann bærer av Guds Lys.

Husk at du alltid har et valg: Du kan reise gjennom skyggelandene med de som hjalp til med å skape dem, eller du kan vandre med glede i strålen fra Åndens Lys. Vi er alltid i nærheten for å hjelpe deg; du må imidlertid krysse Frihetens Vei under din egen Vilje/Makt og Visdom. Du er dypest elsket. JEG ER ERKEENGELEN MIKAEL.

03-2023

Du Er i Ferd med å Skifte Form inn i en Ny Virkelighet

Høyt Elskede Mestere! En ny dag begynner på Jorden deres, en epoke som har blitt profetert og forutsagt i mange tider. De holografiske bildene og frekvensmønstrene som har dannet din personlige virkelighet er i endring. Det er derfor du føler deg så sårbar, og du har ikke lenger en identitet du kan relatere til eller kjente parametere som veileder deg.

Kort oppsummert, så vil vi gjennomgå «Overgangsriten» som du og hver menneskesjel må oppleve for å gjenvinne din Femte-Dimensjonale Hellige Triade identitet. Du må gå gjennom prosessen med å revidere eller frigi alle dine personlige forestillinger med lavere frekvenser av det du trodde var viktig, i din Tredje-/lavere Fjerdedimensjonale virkelighet: Dine personlige relasjoner; dine eiendeler; din oppfatning av hva og hvem du var, når du beveger deg inn i harmoni … og harmoni med ditt Høyere Selv, etter hvert som du gradvis får tilgang til mer forfinede energi, høyere frekvenser, ny informasjon og større visdom.

Du har gradvis blitt mer komfortabel med din Fjerde-Dimensjonale virkelighet, mens du har jobbet deg gjennom alle de negative emosjonelle energiene som kom boblende opp fra ditt underbevisste sinn, og feide ut og fjernet utdaterte oppfatninger. De pulserende, transformerende Lysfrekvensene har gitt gjenklang gjennom dypet av cellestrukturen din. De begynte å løsne alle de påvirkede energiene som har samlet seg opp gjennom tidene, rørte dem opp, flyttet dem ut for å bli frigjort og erstattet med høyere frekvens av MinneFrø Atomer. Etter hvert som du begynte å resonere til en raskere vibrasjon, begynte flere av de forfinede vibrasjonsmønstrene til ditt Sjel-Selv og ditt OverSjel/Høyere Selv gradvis å strømme inn i og gjennom ditt fysiske kar (vessel/kropp).

Du får et helt nytt sett med regler å leve etter, en fantastisk mengde spennende informasjon og ny visdom, for å hjelpe deg med å fungere innenfor denne nye virkeligheten du har sett for deg. Glede og lykke ble normen, og gradvis begynner du å manifestere dine drømmer og visjoner. Utrolig nok møtte du også interessante nye venner som du umiddelbart gjenkjente som medlemmer av din Sjele-familie. Du begynte å dele, undervise og projisere denne nye visjonen, denne nye personaen du har tatt på deg, og verden begynte å se mye lysere ut.

Og så, plutselig, ser det ut til at du har tatt et skritt tilbake, da mange av dere begynte å manifestere dramatiske sykdommer som dere ikke forstår. Hindringer er plassert i veien for deg, noe som hindrer fremgangen din; det du hadde trodd var ditt oppdrag, din gave til menneskeheten. Mange av dere kan ikke lenger finne, trøst i meditasjon eller nå oppover (eller innover) for å ta del i den kjærlige følelsen av Enhet med Lysvesenene. Du føler at du er i et tomrom, en følelse av tap eller i det minste en følelse av uvirkelighet.

La oss forsikre dere, kjære, at det hele er en del av prosessen. Dette er tider med stor akselerasjon, transformasjon og kritiske, kaotiske endringer. Vi tilfører deg den maksimale mengden Guddommelig substans ─ Adamantine Partikler av SkaperLys ─ som ditt fysiske kar kan inneholde. Ved å gjøre det akselererer det reisen din langs initieringsveien, slik at det kan virke som om du er i en virvelvind av forandring, mens du prøver å tilpasse deg din nye persona. Hver gang du løfter din bevissthet eller tapper deg inn i et høyere frekvens underplan og inkorporerer det i en hvilken som helst del av ditt Vesen - enten det er fysisk, emosjonelt, mentalt eller eterisk - gjennomsyrer det selve dypet av ditt Vesen, når det frigjør enhver tilsvarende påvirket eller negative energier som resonerer ved en lavere frekvens.

Mange av disse energiene ble innprentet i deres eteriske og emosjonelle kropper, under de eldgamle opplevelsene av deres tidligste fysiske inkarnasjoner på Jordplanet. De er veldig kraftfulle. De har påvirket deg i hver levetid du har opplevd siden, ved å legge til og forstørre de negative energiene til de holdt deg i trelldom, og derved skape smerte og lidelse.

Dette er energier som har holdt deg fra å ha den perfekte helsen du ønsker; den sterke, attraktive kroppen du drømmer om; overfloden; kraften; relasjonene; igjen og igjen. Og så, skjønner du, for å hjelpe deg og holde deg fra å bli overveldet, setter ditt Høyere Selv deg i det som kan kalles en «nullsone» eller en periode med «ingen tid». Dette er begreper som for tiden blir snakket om i forbindelse med Fotonbeltet og er gyldige konsepter; men de gjelder også for deg personlig.

Jordens rotasjon avtar på grunn av nedgangen i planetarisk magnetikk, samtidig som vibrasjonene eller frekvensene til Jorden din (dens hjerteslag) øker. Hvert menneske som lever på Jorden blir påvirket av dette skiftet, så vel som alle andre levende ting som finnes på planeten. I det minste prøver hvert Vesen å matche disse nye frekvensene for å holde seg innstilt på Jorden, ettersom de gamle frekvensene ikke lenger er tolerable.

** Jordens spinn, avtar. Det er fordi Månen utøver en gravitasjonskraft på planeten, noe som forårsaker en rotasjonsretardasjon, siden Månen gradvis trekker seg bort. Gjennom millioner av år har Jordens rotasjon blitt bremset, på grunn av friksjonseffekter knyttet til tidevannet drevet av Månen. (Internett - RV).

De av dere som er Veivisere, Verdenstjenerne, har langt overskredet disse basefrekvensene og fungerer fra en mye høyere resonans. Deres virkelighet er sentrert i det eteriske/auriske feltet på Jorden, som har beveget seg inn i de høyere under-dimensjonale nivåene i den Fjerde Dimensjonen. Din elskede planet utvikler seg også raskt, og mens den gjør det, må virkeligheten din fortsette å endre seg. Alt du trodde var din sannhet, din nye måte å fungere på og væren, din nye identitet, smelter raskt bort. Et nytt holografisk bilde dukker opp, og i din usikkerhet lurer du på hvor du passer inn i dette nye opplegget, og hva du skal gjøre nå? HVEM ER DU?

Igjen, mine modige, vi sier «slapp av, slipp og innse» at dette også bare er en del av den uendelige spiralen. Du vil ikke lenger få lov til å stagnere eller til og med holde deg på et visst nivå, veldig lenge. Tiden og transformasjonsprosessen går for raskt. Språket ditt endrer seg, og tankeprosessene dine er annerledes. De gamle områdene av hjernen din som inneholder fortiden din, blir gradvis forfined eller er vanskeligere å få tilgang til. Det begynner å virke som om alt som skjedde før, selv i fjor, er en vag drøm. Nye områder med høyere frekvens i hjernen din, det Hellige Sinn, blir aktivert og du må lære deg å tenke på en helt ny måte.

MinneFrø Atomer av informasjon, holografiske bilder av stor betydning og hellige geometriske mønstre, vil begynne å komme inn i din bevissthet, og du må lære hvordan du kan tyde disse. Det kan virke som om de du beveger deg forbi, ikke lenger forstår deg. Eller du kan ikke lett finne ord for å videreføre de gamle verdslige samtalemønstrene. Du vil også finne at du ikke trenger å verbalisere hver tanke, når du begynner å telepatisk plukke opp energiene og tankene til de rundt deg. Du lærer at du ikke trenger å verbalisere alle tankene dine for å bli forstått, og du vil ikke lett bli lurt. Du vil snakke din sannhet med åndelig integritet, og du vil ikke lenger spille fortidens ego-spill.

Mens du sakte skaper ditt forfinede, åndelige auriske felt og øker bevisstheten din, vær forsiktig med deg selv. Du kan føle deg veldig sårbar, til tider. Du kan føle at du mister en viktig del av deg selv, og dette er sant. Men det er en del som ikke lenger tjener ditt beste, selv om du har blitt komfortabel med å bære rundt på denne gamle bagasjen. Det er på tide å frigjøre alt du ikke kan ta med deg, når du beveger deg tilbake til din perfeksjonerte, rarifiserte/tynne formen av Hellig Lys materie eller form. Du steg ned i et vakkert, perfekt eterisk, fysisk kar; en Guddommelig krystallinsk kropp, brakt frem fra det Hellige Hjerte/sinnet til vår Far/Moder Gud. Tillat oss å gi deg en analogi av hva som fant sted for disse evigheter siden, og hva som nå finner sted.

Se for deg at du er en dykker, i ferd med å gå ned til havbunnen. Du er flytende og kan bare flyte på overflaten, med mindre du fester ankre eller vekter til deg selv, slik at du kan gå ned og gå på havbunnen eller har noen fremdriftsmidler som vil bære deg inn i dypet. Det er det samme med ditt Åndevesen. Du måtte ta på deg tetthet, for å gå ned i fysiskhet. Og du tok på deg mye mer tetthet enn opprinnelig planlagt, noe som gjorde det enda vanskeligere å komme opp igjen til overflaten eller det som kalles de høyere dimensjonene.

Så se deg selv kaste ankrene og vektene som holder deg til å gå i dypet i hengemyren, tåken og illusjonen av de lavere dimensjonene. Tillat deg selv å slippe de tunge lagene, byrdene som holder deg fast eller forankret. Tillat deg selv å «kaste sjakkene, slik at du nok en gang kan sveve opp i den rarifiserte/tynne høyden».

Er dere klar over at de av dere som har avansert deres frekvenser og resonans utover Jordens, faktisk hjelper deres elskede planet med å bevege seg høyere opp i Oppstigningsspiralen? Det er en livsviktig del av oppdraget deres, kjære dere: Å hjelpe deres brødre og søstre, men også å være lysstrømmer som blir sterkere og mer flytende, løfter massebevisstheten, renser det gylne eter-nettet til deres Moder Jord slik at hun, også kan kreve hennes Guddommelige posisjon i evolusjonens store drama.

Vi ber dere, ikke bli knyttet til noen måte å være på, noen form, noen filosofi som er for smal eller strukturert. Ikke kjøp deg inn i noen avtale som gir makt til noen utenfor deg selv. Dømmekraft, dømmekraft, dømmekraft. Vi kan ikke understreke dette nok. Så raskt som en tilsynelatende sannhet kommer frem og du inkorporerer den i ditt trossystem, kan den bli erstattet av en høyere sannhet eller et nytt konsept. Når du ser tilbake, kan du ikke se at mye av kunnskapen du nå aksepterer som din absolutte sannhet, var hinsides din villeste fantasi for fem år siden, eller til og med et år siden? Vær klar over at det du er så sikker på i dag, utvilsomt vil endre seg i morgen eller i fremtiden.

Det er derfor dere føler dere så sårbare, kjære. Du FORANDRER FORM og det samme gjør din virkelighet. Du er midt i en pågående drøm, som spoler fremover i akselerert hastighet. Hvis du lar fortidens fikseringer og de foreldede energiene dukke opp slik at de kan forvandles eller oppløses, og hvis du ikke prøver å henge deg på de gamle mønstrene, tankeformene eller strukturene, vil du ikke føle deg så fortvilet eller utslitt av kontroll. Du må innrømme at dette ikke er en tid med kjedsomhet eller stagnasjon. Det er faktisk det du har lengtet etter, siden for lenge siden: Da du slo sammen ditt storslåtte Ånde-Selv, inn i de begrensende rammene til en fysisk struktur.

Våkn opp hver dag, i gledelig spenning og stor forventning. La hver dag utfolde seg i sin fullkommenhet, gi deg nye fornøyelser og frigjøre deg fra fortidens lenker. Som vi mange ganger har understreket, «Forbli i tilfelle av «». Ved å gjøre det, fokuserer du på det som skjer i STILLE PUNKTET/KRAFTEN i ØYEBLIKKET. Hvert øyeblikk, hver tanke og begivenhet er av enorm betydning, for skattene av ny visdom, ny innsikt, ny resonnement kraft, og nye gaver strømmer frem i en forbløffende hastighet. Du må imidlertid være åpen for å motta dem. Med hver ny pulsering av en høyere vibrasjon, begynner en del av deres eksisterende virkelighet å oppløses ettersom mønsteret gjentar seg selv gang på gang.

Du kan ikke mislykkes! Du kan bare holde deg tilbake og skape ubehag, hvis du sliter og holder deg nedsenket i den gamle tettheten. Vi ber dere, ta imot disse mest verdifulle gavene som tilbys. Bli ditt eget hellige vitne mens du samler inn, sorterer, frigjør og foredler informasjonen og opplevelsene, som vil bevege seg inn i din bevissthet. Ikke bli fastlåst eller knyttet til noe bestemt mønster eller modalitet, når du gradvis kommer ut av kokongen av fysisk-menneskelighet og inn i den krystallinske formen av Åndelig-menneskelighet. Tillat deg selv å ri på toppen av de mektige bølgene av transformasjon. Det er ingenting å frykte, dyrebare sjeler, men så mye å vinne.

Føl varmen fra vårt hellige pust, når det børster kinnet ditt, og føl auraen av kjærlighet som vi omgir deg i. Vi er nær * Strekk ut hånden og rør oss * Vi vil svare * Du er ikke alene * Du har aldri vært alene * JEG ER Erkeengelen Mikael.

02-2023

«Forvandler ditt Kors av Materie, til en Søyle av Strålende Lys.»

Erkeengelen Mikael:
Først må du integrere informasjonen med høyere frekvens fra den Guddommelige Planen for Vannmannens Tidsalderen, få dens visdom og deretter dele den. Tiden er inne for at «visdommen og hovedprinsippene i fortidens gamle kosmiske lære og fremtidens nye lære, skal bli forfined og forenet.» Kjære, vil dere i dette viktige transformasjonsåret forsøke å balansere og harmonisere deres «materiekors», slik at dere igjen kan bli en Strålende Lyssøyle?

Kjærlighetsnotat fra Ronna:
Kjære Sjelefamilie og venner: I en tid nå, har jeg mottatt informasjon som ble OverBelyst av Erkeengelen Mikael, men som ikke ble formidlet til meg av ham. Noe informasjon har vært fra de Oppstegne Mesternes Kosmiske Lysråd i vårt Solsystem, og noe var fra den Oppstegne Mesteren Djwal Khul. Jeg har også mottatt mye kjærlig inspirasjon, veiledning og oppmuntring fra høyeste nivå av Fasetten til mitt Fjerde-Dimensjonale, OverSjel/Høyere Selv, som kaller seg «Shas-Sha» fra vår søster Galaxy, Andromeda.

Som jeg ble ledet for flere år siden, «I de tilfellene hvor den inspirerte informasjonen ikke er direkte fra Erkeengelen Mikael, identifiserer jeg meg selv som Ronna/Hellig Skribent. Opplæringen min som en Kosmisk Telepat har nå tatt meg til et annet nivå, mens jeg forbereder meg på å koble meg fullt ut med mitt første undernivå, Femte-Dimensjonale Hellige Triade. Som Sjel-infundert personligheter, vil vi ikke lenger ha en OverSjel/Høyere Selv, for vi vil være direkte forbundet med vårt inngangsnivå, Femte-Dimensjonale, Hellige Triade, via vår Anthakarana-kolonne av Liv/Lys.

For en tid siden, så forklarte Erkeengelen Mikael til meg: «Som en Budbringer av den avanserte Kosmiske informasjonen for den Nye Tidsalderen, når du har integrert resten av dine SjeleFragmenter i den Tredje og Fjerde Dimensjonen, og du er i ferd med å få tilgang til den Hellige Triaden din på inngangsnivå innenfor den Femte Dimensjonen, er det nødvendig for deg å demonstrere din evne til direkte å bringe frem noe av den nye kunnskapen fra de Høyere Bevissthetsplanene. Dette må oppnås gjennom ditt eget Hellige Sinn-Hjerte og utvides, intuitiv bevissthet. Denne prosessen er nødvendig for å blande dine fysiske og mentale evner, med dine intuitive høyere evner – din forbindelse med din Åndelige Triade – via det Hellige Sinn og Hjerte.»

Selvfølgelig vil de månedlige budskapene fortsatt bli overført til meg fra elskede Mikael, slik de alltid har blitt. Metoden de siste årene har vært at han leder meg til budskapet han ønsker å presentere på den tiden. Han oppdaterer, foredler og inkluderer ofte litt utvidet informasjon. Han har fortalt meg at: «Massene må først integrere læren i de mange bøkene med visdomslære vi har formidlet, via våre budbringere. Da vil menneskeheten i det store og hele være klar for den avanserte informasjonen, som nå blir åpenbart for våre skriftlærere og mesterlærere.»

Den Enhetlige Læren for den Nye Tidsalderen, er nå lokalisert i et spesielt «Kommunikasjonssenter» i Hovedkvarteret i den Sjette-Dimensjonale Byen for Lys. De blir deretter «Strålet» frem og lagret i en sentralt plassert Femte-Dimensjons Pyramide av Lys, hvor det nye Tolv Stråle Hologrammet av Kosmisk Visdom - den Nye Vannmannens Tidsalders Guddommelige Blåkopi - for Jorden og Menneskeheten, nå gjennomsyrer hele dette Solsystemet og galakse.

Etter hvert som vi laster ned den nye informasjonen og forankrer den, vil den gradvis bli tilgjengelig for de som for tiden opplever de forfinede frekvensmønstrene til de tre høyere, Fjerde-Dimensjonale Under-nivåene. Siden Overgangsritualet mitt de siste årene, så har livet mitt endret seg dramatisk. Jeg vet nå hva det vil si å være en Sjels-Infundert Personlighet. Jeg har fått noen viktige, mer forfinede evner, samt en mye bedre forståelse av den Guddommelige Planen for menneskehetens fremtid. Det er en Plan som alltid har vært på plass, klar og venter på at menneskeheten skal begynne tilbakereisen tilbake til Lysets Høyere Riker. Hjertet mitt er overfylt av kjærlighet og glede, og en tilstand av lykke, som nesten overvelder meg. Informasjon fra Erkeengelen Mikael og De Oppstegne Mestrenes Kosmiske Råd, stråler ut i min bevissthet i en forbløffende hastighet.

Jeg forsikrer dere, kjære venner, utfordringene, testene og symptomene på oppstigning er ikke en «straff». De er alle en del av vår «transformasjonsprosess» slik at vi kan få tilgang til morgendagens nye, fantastiske verden (Hologram). Hvis du føler at du er klar for det gigantiske spranget i Selvbevissthet, blir vi tilbudt; vennligst oppgi intensjonen din. Du vil da bli henvist til informasjonen og gruppen som passer for deg. Denne unike tiden for menneskehetens oppstigning er en gruppebegivenhet. Hvis du blir veiledet til å gjøre det, prøv å bli med oss på vår fantastiske reise inn i vår nye Femte-Dimensjonale verden. Jeg lover: «Du vil ikke angre.»

For alltid kjærlighet og englevelsignelser, Ronna

<><><><><><>

Erkeengel Mikael <> Ronna / Hellig Skribent

«Forvandler ditt Kors av Materie, til en Søyle av Strålende Lys.»

Mine modige, det er på tide at alle våkner til det faktum at: Menneskeheten og Jorden er midt i en akselerert Evolusjonær Prosess. Det er mirakelet i disse tider, mine kjære. Den Høyeste Skaperen utstråler gjennom Omniverset hele spekteret av Guddommelig Lys. Dette kraftfulle, rene Lyset filtrerer gjennom hver Store Sentrale Sol, herskapsverdenen til Medskaper Guden i hvert Univers, og deretter ut på alle nivåer av Skapelsen. Dette er for å sikre at hver Gnist og Fragment av Skapelsen, gradvis vil ha tilgang til det passende nivået av Skaper-bevissthet.

Husk at du lever midt i evigheten. Budskapene om kosmisk visdom vi gir deg, er ikke for å sette flere regler eller skape nye dogmer. Vår intensjon er å sette deres hjerter i brann med kjærlighet og å gi dere et glimt av den strålende fremtiden foran dere. Ettersom flere og flere av massene føler en misnøye initiert av deres SjeleSelv, er det viktig at Oppstigningens Visdomslære blir gjennomgått og delt med de rundt deg. Dere, de våkne Starseed Sjelene, er de som nå vil spre fremtidens nye Visdomslære.

Skapelsens Lys eller Adamantine Partikler, blir gjort tilgjengelig for hver Sjel som noen gang har blitt skapt. Det er imidlertid noen regler som gjelder for denne «Lys Forløsning» prosessen: Hver Sjel må forberede sitt Vessel (Kropp) ved å løfte sine vibrasjonsmønstre til et visst nivå av harmoniske frekvenser for å motta disse partiklene av Guds Lys. Du må huske, etter å ha mottatt disse Lyspartiklene, må de aktiveres av din kjærlige intensjon. Kjærlighet er kraftkilden - generatoren av disse dyrebare partiklene fra Alles Kilde.

Oppstigning handler om å løfte, balansere og harmonisere dine vibrasjonsmønstre, slik at de mange Fasettene til ditt Guddommelige Selv kan komme ned og ta herredømme i ditt Hellige Hjertes kjerne. Når du dykker dypere inn i kosmisk visdom, er det av avgjørende betydning at du opprettholder en tilstand av oppmerksom bevissthet. Menneskeheten kommer ut av en tilstand av hukommelsestap eller det som kan kalles en begrenset bevissthet om Selvet og den komplekse storheten til Skaperverket. Vi har forklart det tidligere, men det er på tide å friske opp hukommelsen om hva som skjer, mens du krysser bevissthetens mange nivåer og undernivåer. Når du fjerner forvrengningene i aurafeltet ditt, er det også en viktig intern prosess som finner sted. Hele din fysiske struktur gjennomgår komplekse endringer. Vitale og nødvendige endringer som utløses av de høyere frekvensmønstrene du integrerer fra Skaperkilden via de store Lysbyene.

Ditt DNA, dine chakrasentre og ditt Hellige Hjerte og Sinn, inneholder din nye Guddommelige Blåkopi. Etter hvert som du integrerer flere av de høyere frekvens MinneFrø Atomene til Guds bevissthet, blir alle forvrengningene og ufullkommenhetene som du har skapt fra konseptene du har akseptert som din sannhet, sakte rettet opp. Mange av disse lavere frekvenskonseptene blir filtrert inn i din bevisste bevissthet for å bli helbredet eller eliminert. Vi forstår at dette kan være en ubehagelig, foruroligende prosess.

Du har et Hellig Eksistens Senter i ditt Hellige Hjerte, kalt din Diamant Kjerne Gud Celle for denne Under-Universelle opplevelsen. Du har rundt deg en eterisk Tredje-/Fjerde-Dimensjonal Stor Eksistens Triangel, som inneholder Lyssøylen og Materiens Kors som du har bygget ned gjennom tidene. Du eksisterer i et Gyllent Hologram, som utvider og utstråler mer og mer Guddommelig KjærlighetsLys, mens du resonerer med høyere og høyere frekvenser av bevissthet. Adamantine Partikler av Guddommelig Lys, inneholder Levende Energi som er programmert for en spesifikk Guddommelig Blåkopi. Når du får tilgang til denne Skaper Essensen, må du aktivere den med din kjærlige intensjon. Du må da programmere det med ønskene til din OverSjel / Høyere Selv, som alltid er i harmoni med din personlige Guddommelige Blåkopi. På de materielle eksistensplanene må SkaperLyset kodes og aktiveres med din Essens som en medskaper, før det er klart til å bli Utstrålet i formens verden. Det krever stort mot og utholdenhet for å bli Selvbevisst og Sjelsbevisst. En konstant holdning av takknemlighet, er næring for Sjelen.

Du blir veldig dyktig til å analysere nye konsepter og mengden av informasjon, som nå er tilgjengelig via den bemyndigende gaven dømmekraft. Nå som du er mer innstilt på Ånden og stemmen i deg, kan du raskt finne ut om et konsept er i samsvar med din indre sannhet. Hvis det ikke er det, bør du forkaste det uten ondskap eller dom. Eller, hvis du ikke er sikker, legg det til side og be ditt Høyere Selv om å validere det for deg på en umiskjennelig måte. Vi er klar over at du blir bombardert med mange nye konsepter, hvorav noen strekker grensene for din konseptuelle forståelse. Kjære, vær oppmerksom på at alt det dere opplever er en del av gjenforenings- og oppstigningsprosessen som påvirker hele menneskeheten og Jorden.

Mange av dere opplever mirakuløse hendelser i livene deres, og vi ber dere være modige nok til å dele disse underverkene med vennene deres. Ikke frykt latterliggjøring eller kritikk. Du vil finne godkjenning oftere enn misbilligelse og interesse oftere enn forakt. Det religiøse samfunnet, delvis av frykt for å miste tilhengerskaren, begynner å innlemme noen av de mer moderate kosmiske læresetningene. Selv om det ikke spiller noen rolle hvordan eller hvorfor, er alt til fordel for menneskeheten, og det vil bidra til å fremskynde transformasjonsprosessen til Jorden og dens innbyggere.

En del av innvielsesprosessen er å overgi alt du har kjært, alt du eier, til ditt Guddommelige Selv for det høyeste gode for alle. Dette betyr ikke at du vil miste det du overgir. Det betyr at du er villig til å la den Guddommelige Planen virke gjennom deg, som alltid er til ditt høyeste gode, selv om det kanskje ikke virker slik på det tidspunktet. Ikke vær forferdet hvis fortiden din bare blir et tåkete minne, spesielt de smertefulle minnene du opplevde i løpet av dette livet. Det er på tide å helbrede og frigjøre fortiden, kjære. Det tjener deg ikke lenger å fordype deg i tidligere liv for å helbrede deg selv eller prøve å forstå hvorfor du handler eller reagerer på en bestemt måte i en situasjon. Det er den gamle måten. Forvrengningen av bevissthet dere skapte i fortiden, kan ikke eksistere når dere fyller dere til overflod med Adamantine Partikler gjennom prosessene vi har lært dere. Disse magiske partiklene inneholder den rene og perfekte Essensen av Skaperen, som gradvis vil transformere og forvandle eventuelle forvrengninger i aurafeltet ditt og det fysiske karet ditt. Sakte, men sikkert blir ufullkommenhetene du har skapt, både i din indre og ytre verden, utbedret.

Husk at et sakte jevnt tempo fremover på veien, fører til Selvmestring. Det er ego-ønske personligheten som kontinuerlig ønsker mer informasjon og dramatisk validering; den søker for alltid spenning, drama og sensasjon. Det har tatt veldig lang tid for Jorden og menneskeheten å nå den nåværende tilstanden av ufullkommenhet, som nå er så utbredt. Nivået av transformasjonsfremgang som har blitt gjort av dere, de jordiske Veiviserne og Åndelige Verdenstjenere på så kort tid, er virkelig mirakuløst. De som nå er fast på Opplysningens Vei, har bevist utvilsomt premisset: «For hvert høyere frekvensnivå du oppnår, legger du bak deg de situasjonene, menneskene og tingene som ikke lenger er kompatible med ditt nye bevissthetsnivå og resonans.»

Fortidens flerdimensjonale døråpninger lukkes, og fremtidens døråpninger åpner seg i et mye raskere tempo ettersom prosessen med oppstiging akselererer. Frykten for endring har vært en viktig kontrollerende faktor i din bevisste bevissthet, i veldig lang tid. I begynnelsen av reisen inn i tetthet, søkte du en stor variasjon av selvuttrykk og forandring, og du gledet deg over hver ny skapelse. Det har bare vært under dine jordiske opplevelser at du har glemt at du var en medskaper, utstyrt med et fullt mål av kreative evner og at du har en direkte kobling til Skaperverkets Kraft Kilde, som har fått navnet Livets Elv eller Anthakarana.

Du, Starseed fortropp, som flittig har arbeidet med å foredle resonansen til ditt fysiske kar og oppgradere din emosjonelle og mentale natur, for å gå tilbake til et akseptert nivå av dualitet, er nå i ferd med å fjerne de gjenværende, ubalanserte frekvensene innenfor de Høyere Dimensjonsplanene til den Fjerde Dimensjonen. Dere har harmonisert deres personlige Syv Segl av høyere bevissthet og derved aktivert deres Fysiske Kraft Stav. Dere er nå i ferd med å rense og foredle deres kosmiske lyssøyle, slik at dere kan eksistere i en verden av dere selv, som består av de tre høyere under-planene til den Fjerde Dimensjonen. De fleste av dere som trofast har fulgt vår lære, har benyttet seg av en strøm av frekvenser sammensatt av en rekke inngangsnivåer, Femte-Dimensjonale frekvenser, så vel som en liten strøm av Lys fra den Sjette Dimensjonen.

Kjære, dere er midt i å skape deres nye, personlige formel av Lys og Liv, innenfor inngangsnivået til den Femte Dimensjonen. Dette er et kritisk trinn i oppstigningsprosessen: Når du har lykkes med å etablere din Sjele Sang resonans på det høyeste Fjerde-Dimensjonale nivået, vil du være klar til å gå inn i inngangsnivåfasen kalt «Null Sonen» til den Femte Dimensjonen. Før du tar dette store spranget i bevissthet, er det viktig at du har fått disiplinen til å holde deg sentrert innenfor de nødvendige parameterne for dualitet. Dine evner til å manifestere seg i formens verden, vil øke dramatisk.  Derfor, hvis du ikke er godt disiplinert mentalt og følelsesmessig, vil du skape mer kaos, som mest sannsynlig vil trekke deg tilbake til et tettere frekvensmønsterhologram. (Vi vil gi deg flere detaljer om Null Sonen, i nær fremtid).

Modige Lysbærer, er du klar og villig til å reise ut i det ukjente som en Stifinner? For å slutte seg til Lysets Pionerer som går sporet inn i rikene til de «Himmelske Vertskapsverdener» innenfor den Femte Dimensjonen? Hvert høyere dimensjonalt nivå tilbyr nye muligheter, som vil gi deg tilgang til mange nye evner og utvidet visdom. Imidlertid vil hvert høyere nivå også utfordre deg på mange måter og vil kreve at du slipper de tingene som ikke lenger tjener ditt høyeste gode. Du forlot mange Fasetter av ditt større Selv underveis, mens du krysset den synkende veien inn i de lavere dimensjonene, nå, mens du tar tilbake reisen tilbake til de høyere rikene av Kjærlighet/Lys, må du også være villig til å frigjøre disse menneskene, måter å være på, og ting som ikke lenger passer inn i din nåværende og fremtidige virkelighet. Dette er nødvendig slik at du kan begynne å integrere de forfinede, høyere bevisste Fasettene til din Femte-Dimensjonale Hellige Triade.

Kjære, vi hjelper dere på alle mulige måter, innenfor grensene for Universelle Lover. Vi venter også tålmodig på at du skal bli med oss i de forskjellige Pyramidene av Lys, som er stasjonert gjennom den Femte Dimensjonen. Vi har fortalt dere, at dere ikke bare integrerer deres personlige Guddommelige Blåkopi for den Nye Tidsalderen, men at dere hjelper til med å forankre og aktivere den nye Vannmannen Tidsalders Guddommelige Blåkopi, på og inne i jorden. Mange av dere er også allerede, og mange flere blir, Lyssøyler for hele Menneskeheten. Vi formidler til deg all utstrålingen av Hellig Kjærlighet/Lys, som du kan integrere og dele. Du er ufattelig elsket. JEG ER Erkeengelen Mikael.

01-2023

De mange Fasetter av Oppstigning

Høyt Elskede Mestere! Vi vil forsøke å gi dere mer informasjon angående Oppstigningsprosessen. Det er viktig for dere å forstå at deres fysiske fartøy ble kodet for retur til de høyere vibrasjonsmessig, mer forfinede Lysrikene fra begynnelsen av deres jordiske legemliggjøringsopplevelser. Også, ettersom menneskeheten utvikler seg, vokser i visdom og blir mer bevisst på vitenskapen og forviklingene ved Oppstigning, har det vært mange justeringer av prosessen i løpet av de siste flere hundre årene. Noen innledende Oppstigningsprosedyrer har blitt forkastet og andre, mer avanserte krav er lagt til.

Tidligere var Oppstigning mulig for bare noen få utvalgte. Bare de som kom til Jorden for å være eksempler og veivisere og som var åndelig avanserte, ble tillatt inn i de indre helligdommene til mysterieskolene. Den hemmelige læren ble bare gitt til de som ble ansett for å være de sterkeste og mest dedikerte disiplene. Leksjonene, testene og utfordringene var anstrengende og mange omkom under prosessen eller nådde ikke målet sitt på mange liv. Det har nå endret seg, for tiden renner ut for Oppstigningen av Jorden og menneskeheten til de neste høyere bevissthetsnivåene. Mange Guddommelige dispensasjoner og mye hjelp blir tilbudt til de som streber etter å møte utfordringene og prøvene ved Oppstigning.

Menneskehetens kollektive bevissthet, streber etter å erkjenne og overvinne den ekstreme dualiteten som gjennomsyrer Jorden. Hver eneste person, på et eller annet nivå, kjemper en kamp for å oppnå Selvbevissthet – som må inkludere å omfavne både Lys- og skyggesiden av Selvet – mens de prøver å gå tilbake til et akseptert spekter av dualitet og polaritet. Hver av dere må gjenkjenne og gjøre krav på deres skyggeside – deres indre demoner – slik at de også kan omfavne transformasjonens Lys. Menneskelig lidelse er et resultat av rigid tenkning, en følelse av overlegenhet og dømmekraft fra andre, noe som fører til atskillelse snarere enn enhet og toleranse for motsatte synspunkter.

Kan du akseptere premisset om at dine negative tankeformer, også søker utløsning? De stiger opp til overflaten av din bevissthet, søker opplysning og sannhet, akkurat som du er. Du må ta ansvar for det du skaper, fra øyeblikk til øyeblikk. Negative tanker og handlinger resulterer i forvrengte kreasjoner, misnøye og kaos.

Vi har forklart at hver Sjel, før den inkarnerer i et fysisk kar, får en tildeling av Adamantine Partikler av Liv, til personlig bruk gjennom hele livet. Hvis en persons tildeling brukes med kjærlig intensjon for det høyeste gode, vil strømmen av SkaperLys i hele spekteret fortsette gjennom hele hans/hennes levetid. Men når en person blir ukjærlig, negativ og forbitret, er tilgangen til det Hellige Hjerte og de Adamantine Partikler av GudsLys ikke lenger tilgjengelig. Deretter kan han/hun bare få tilgang til halvspektret Lys – eller den primære livskraftsubstansen – som kan omkvalifiseres og brukes på en positiv eller negativ måte. Husk, Adamantine Partikler av SkaperLys kan bare aktiveres og brukes med kjærlig intensjon for det høyeste gode av alle.

Et ungt barns hjertesenter er åpent, og Gudepartiklene flyter fritt. Hvor lenge hjertesenteret holdes åpent, avhenger imidlertid av kjærligheten og omsorgen de får fra foreldrene og de rundt dem. Mange kjære Sjeler har plassert et eterisk beskyttelsesskjold over deres hjertesenter, slik at smerten og lidelsen ikke skal påvirke dem så drastisk; derved lukkes døren til deres Hellige Indre Helligdom, hvor deres Gudspartikler av Skapelsen er lagret. Sammen med tildelingen av Adamantine Partikler som ble plassert i hver persons Hellige Hjertesenter, ble det også plassert en mindre tildeling innenfor hvert av de store chakrasentrene i den fysiske kroppen. Den største delen ble plassert ved Rotchakraet som de gamle kalte Kundalini, Ildslangen sammenrullet eller Oppstigningens Hellige Ild.

Det er nå en akselerert planetarisk initiering på gang, og den påvirker alt på jordplanet, spesielt sansende Vesener. Det er mye frykt, når menneskehetens kollektive bevissthet gjennomgår de dramatiske endringene som skjer ved slutten av en tidsalder og begynnelsen av en mer avansert epoke. Spesielt når mye av det som ble ansett for å være av stor betydning på det jordiske planet, sakte forsvinner. Såkalt Armageddon er en del av den Tredje/Fjerde-Dimensjonale virkeligheten. Men hvis energisignaturen din er av en høyere, mer balansert frekvens, vil ikke mange av de forstyrrende endringsenergiene påvirke deg personlig. Det er også en stor følelse av forventning og spenning for de som har lært å holde seg sentrert i det Hellige Hjerte. Det er mange sannsynlige fremtider foran hver av dere, og det er viktig at dere holder dere sentrert i -øyeblikket. Du kan bli ledet til å endre kurs flere ganger, når du sakte beveger deg inn i flyten til de høyere dimensjonene; men hvis du lar ditt Hellige Hjerte og ditt Høyere Selv Lyse veien, vil du aldri bli ført på villspor. Fremtidens tidslinjer fører til høyere, mer stabil grunn, vekk fra det brede spekteret av dualitet og illusjonen av separasjon.

Du er i ferd med å integrere de mange fragmentene av Selvet du har skap, mens du er i fysisk legemliggjøring. Dette er en forberedelse til sammenslåingen med de mange Fasettene til Sjelefamilien deres, både på Jorden og innenfor de mange Dimensjonene i hele Solsystemet og Galaksen, og til slutt, i hele Universet. Det må være en gjenforening med Selvet og en retur til ditt kraftsenter som bor i ditt Hellige Hjerte. Når du først har opprettet forbindelsen med ditt Høyere Selv og begynner prosessen med å gjenforenes med alle Fasettene til ditt Gude-Selv (ditt Hvitt Ild GudsFrø Atom), blir trangen til å gjenforene en magnetisk kraft som ikke kan nektes. Din OverSjel som er sammensatt av Skaperessensen er din bevisste veileder og følgesvenn, mens du er i det fysiske karet.

I svært lang tid har Sjelen bare vært en svak hvisking for de fleste, for ego-ønskepersonligheten var veldig sterk og hadde en dominerende posisjon innenfor. Innvielsesprosessen begynner når du sakte gjør plass for Sjelen til å innta sin rette plass som regissør for livet ditt. Dette lar til slutt det Høyere Selvet ta kontroll over reisen din, tilbake til Lysets rike. Gradvis begynner den smale Sølvstrengen som er din livslinje til Skaperen å utvide seg, til den til slutt er bredden på Kronen på hodet ditt. Det er da du tapper deg inn i strømmen av din Guddommelige JEG ER Tilstedeværelse og Skaper Partiklene av Kjærlighet/Liv, som begynner å strømme gjennom og fra deg via Uendelighetens tegn på liv. Denne vidunderlige, selvlysende Hellige Ilden, gir deg tilgang til dine «skatter» lagret i himmelen, som er en ubegrenset kilde til SkaperLys så lenge den er ubetinget, ren, Kjærlighet/Lys og brukes til det høyeste gode.

Den binære sekvenseringen/uendelig pusteøvelsen, hvor pusten går gjennom Medulla Oblongata (Oppstigningschakraet ved bunnen av hodeskallen), kobler deg til Jordens Sjel og til de mange Lysrikene der de mange Fasettene av Selvet befinner seg, til du til slutt, slutter deg til ditt guddommelige JEG ER Tilstedeværelse eller Gude-Selvet. Livets Elv har en mengde sideelver over hele Universet. Mange av dere, når dere tar kontakt med deres Hellige Sinn og lærer å holde dere sentrert i det Hellige Hjerte, blir kanaler for Adamantine Partiklene til Skaper Bevissthet.

Først må du tilpasse Pineal- og Hypofysen til ditt Høyere Selv, som starter prosessen med å løse opp Lysmembranene som vokter det Hellige Sinn. Ditt Hellige Sinn oppretter forbindelsen med ditt Hellige Hjerte, og så snart de aktiverte Adamantine Partiklene av GudsBevissthet begynner å strømme fra det Hellige Hjerte til det Hellige Sinn; prosessen med opplysning akselererer. SkaperLyset strømmer gjennom Kronechakraet og går inn i Pineal-kjertelen, og fremmer cellulær bevissthet når det aktiverer Hypofysen og Hypothalamus-kjertlene og går gjennom hjernestrukturen inn i ditt Hellige inn. Det flyter deretter ned i det Hellige Hjerte, hvor partiklene av SkaperLys blir ytterligere aktivert gjennom din kjærlige intensjon. Disse aktiverte Lyspartiklene fra Gud, er nå klare til å hjelpe deg med å skape alt du ønsker, så lenge intensjonen din er til det høyeste gode for alle. Stemmen til ditt Høyere Selv blir klarere og de lette pushene fra ditt Hellige Hjerte, kalt din intuisjon, blir sterkere.

Spørsmålet er stilt: «Hva er forskjellen mellom intuisjon og inspirasjon?»

INTUISJON betyr å forstå et konsept eller en bestemt informasjon umiddelbart, uten bevisst resonnement. Ditt Høyere Selv snakker til deg via din intuisjon, og til slutt, rydder veien til ditt Gude-Selv og visdommen som er lagret i de kosmiske opptegnelsene. Din intuisjon gir deg også signaler via en følelse av at noe er riktig eller din sannhet, eller en følelse av redsel eller ubehag når noe er galt eller ikke stemmer overens med de høyere frekvensene av Lys.

INSPIRASJON betyr prosessen eller kvaliteten ved å bli inspirert, for eksempel når en plutselig betimelig eller uvanlig idé, noen ganger om noe du ikke var klar over før det dukker opp i hodet ditt. Kanaliseringer eller budskap fra dine Engleguider og Lærere, fører ofte til inspirerte konsepter eller bevissthet om ting utenfor riket av din kunnskap. Intuisjon valideres via sinnet først og deretter gjennom hjertet, mens inspirasjon valideres gjennom hjertet først og deretter gjennom sinnets resonneringsprosesser.

Din oppfatning av tid og rom endrer seg raskt, ettersom du lærer å fokusere mer på øyeblikket i stedet for å vakle mellom fortiden og fremtiden, med bare øyeblikk med konsentrert bevissthet om nåtiden. Følelser av separasjon, isolasjon og fordømmelse blir erstattet av en følelse av enhetsbevissthet, som til slutt vil føre til en følelse av enhet med hele Skapelsen. Jorden og menneskeheten er i ferd med å bli harmoniske eller balanserte høyere Tredje- og Fjerdedimensjonale Vesener. Det er ingen større gave enn å, nok en gang, koble til Skaperens Fullspektre Lys, slik at du kan magnetisere den største mengden av Adamantine Partikler av Lys, til deg. Etter å ha tatt det du personlig trenger, må du dele denne gaven ved å utstråle den gjenværende Kjærligheten/Lyset ut i verden. Så snart Livets Elv begynner å strømme gjennom din fysiske kropp og ut i verden, vil du være på god vei til Selv-Mestring, og din personlige verden vil for alltid bli forandret.

Husk at vi tidligere har forklart deg at den Tredje og Fjerde dimensjonen ikke er «dårlige eller onde». De Guddommelig Blåkopi Frekvens Mønstrene ble forvrengt og uharmoniske, fordi pendelen av Lys og skygge svingte for langt fra midten over disse mange tidligere tidsaldre. Oppstigning krever at hver person helbreder fortiden, eller med andre ord, fjerner de store uenige vibrasjonsmønstrene innenfor, slik at deres energetiske signatur igjen er tilpasset, i det minste, de aksepterte nivåene av dualitet innenfor de syv under-nivåene av Tredje/Fjerde Dimensjon.

De jordiske Sjelene som våkner og som bevisst har begynt reisen til Oppstigning, er i ferd med å bli høyere Fjerde-dimensjonale Vesener. Imidlertid er bevisstheten til mange avanserte Sjeler, de vi kaller StarSeeds, i ferd med å benytte seg av mange forskjellige Femte-Dimensjonale nivåer av bevissthet. Dere vil beholde deres kropper av kjøtt; Imidlertid vil helsen din bli bedre, og din vitalitet og følelse av velvære vil øke. Jorden vil fortsatt være solid, og dualitet/polaritet vil fortsatt være tilstede; imidlertid vil spekteret av Lys og skygge gå tilbake til sin opprinnelige Guddommelige Blåkopi.

Ettersom de høyere frekvensene av Lys gjennomsyrer Jorden, vil massebevissthets-trostrukturen gradvis gå tilbake til mer harmoniske frekvensmønstre, slik at alle dimensjonale nivåer av jordisk bevissthet kan begynne å inkorporere de høyere, mer forfinede sannhetene. De som fortsetter sine gamle negative, ubalanserte tankemønstre, vil oppleve effekten av sine valg mye raskere, noen ganger nesten øyeblikkelig.

Tro det eller ei, det var noen fordeler ved å trekke tilbake en stor del av manifestasjonsevnene dine tidligere. Vi har fortalt dere at den røde (eksoteriske eller fysiske planfargen) til den Første Stråle av Guddommelig Vilje og Kraft til å skape, for det meste ble trukket tilbake etter at Jorden og menneskeheten sank inn i tettheten til det Tredje/lavere-Fjerde-Dimensjonale miljøet. Det ble gjort for at menneskeheten ikke skulle ødelegge seg selv, under den ekstreme dualitetens tidsalder. Den perioden nærmer seg raskt slutten, ettersom menneskeheten nå gradvis våkner og gjenvinner evnen til å innta mer Åndelig Lys.

Husk at du opprinnelig ble brakt frem fra den Høyeste Skaperens Hellige Hjertekjerne som et Hvitt Ildfrø Atom, hvorfra ordtaket kommer: «Skapt i Guds bilde og likhet». Lyset til den Høyeste Skaperen inneholder energi, intelligens og alt nødvendig for å skape verdener uten ende, og for å oppfylle de mange unike Guddommelige planene. Du blir gitt en mulighet til å bli en medskaper av høyeste orden; du må imidlertid gå ut av komfortsonen din og gjenvinne fødselsretten din. Følg Lysets vei, Høyt Elskede; tiden for den store gjenforeningen er nær. Du er dypt elsket. Jeg er Erkeengel Mikael.

*

Kjærlighetsnotat fra Ronna

Høyt elskede, venner! Når enda et år glir inn i fortiden, er det viktig at vi reflekterer over det som har skjedd; utfordringene vi har møtt og overvunnet; gevinstene vi har oppnådd og hindringene vi må overvinne i fremtiden. Etter hvert som grensene for vår virkelighet blir mer definert, og vi lar mye av det vi trodde var viktig, sakte forsvinne inn i fortiden, må vi bli klokere og mer kresne i våre valg. Når vi klamrer oss til mennesker eller ting som ikke lenger passer inn i vår nye virkelighet, blir følelsen av å være ute av harmoni, mer uttalt. Ved å si «Skje din vilje» ga vi vårt Høyere Selv tillatelse til å øke våre intuitive evner, som inkluderer å vite nesten umiddelbart når vi har tatt riktige eller gale valg. Ved å gjøre det, kan vi raskt rette opp alle handlinger som fører oss av den rette og smale veien til Oppstigning.

Vi, som trofaste tilhengere av Lyset, må alltid være årvåkne i våre tanker og handlinger, for å være sikre på at vi alltid er på linje med vårt Guddommelige oppdrag. Kjære Mikael har sagt at vi, som StarSeeds fortroppene av Lysets Voktere, har evnen til å overvinne eller nøytralisere de negative tankeformene til minst 100 000 mennesker, som fortsatt fungerer innenfor begrensningene til den Tredje/Fjerde-Dimensjonale illusjonen. 2023 blir et år med AVSLUTNINGER og NYE BEGYNNELSER. Vårt oppdrag er å bidra til å bygge et solid grunnlag for fremtiden, til hele menneskeheten. Din indre styrke og visdom vil tjene deg godt, hvis du forblir sentrert i ditt Hellige Hjerte – når du blir en mester av Selvet og en formidler av de forfinede Partiklene av GudsBevissthet.

Skinn deres Lys, kjære venner, og ettersom våre innflytelsessirkler stråler lenger og lenger ut i verden, så vil lyssirklene en dag overlappe hverandre, og vår kombinerte opplysning vil bryte ut i rent GudsLys og omgi verden. Jeg anser hver og en av dere for å være mine Sjelevenner på reisen, og jeg ser frem til vår store gjenforening.

Evig Kjærlighet og Englevelsignelser, Ronna