Skytsengel (Skytsånd)

Alle har vi en skytsengel

Skytsengler er høyt utdannede energier, med opprinnelse fra selve lyset.

Din skytsengel er alltid hos deg. Når din skytsengel kommer igjennom til deg i f.eks. en meditasjon, kan det føles som en brusende og overveldende energi, men det kan også være som en stille, forsiktig berøring. Uansett hvordan du fornemmer energien fra din skytsengel, så vil følelsen ofte være noe som bringer deg en følelse av håp, fornyelse, styrke, oppløftning og kjærlig og sjelelig berøring.

Skytsengel eller skytsånd, er egentlig det samme. Bruk det ordet som passer deg best, eller bruk begge. Energien fra din skytsengel er vakker, sterk og stille på samme tid, men også ydmyk. Din skytsengel er alltid hos deg. Du er aldri alene.

Gå din egen vei …

Mange er av den oppfattelse at skytsengelens oppgave er å beskytte oss mennesker mot alt, som ikke er godt. Beskytte mennesket mot dårlige og ubehagelige opplevelser i livet. Men det å beskytte, kan oppfattes på flere måter.

Du har også behov for å gå din egen vei. Din ånd og sjel, trenger å utvikle seg og samle erfaring i det fysiske liv. Din skytsengel vil ikke bremse deg, når du har bruk for å falle og samle erfaring. Valgene er dine, og det blir erfaringene også. Din skytsengel er der som en hjelpende og støttende hånd, men du må selv gå skrittene.

Den veien vi går i livet, er unik og ikke som noen annens. Den måten vi passer på vår kropp, sjel og ånd, er også unik og meget forskjellig fra andres. Vi må hver og en, gå vår egen vei og valgene er våre egne.

Vi kan ikke legge ansvaret over på vår skytsengel, likesom vår skytsengel heller ikke har ansvaret for hva vi f.eks. fyller i vår kropp og sjel. Din skytsengel kan ikke forhindre deg i at putte usunne ting i kroppen, det er det kun du som kan. I hvertfall fra en viss alder, bestemmer du selv. Da våre kropper er forskjellige og unike, vil kroppen reagere forskjellig på det vi fyller i oss, både med hensyn til ernæring og tanker. Noen mennesker er meget bevisst på hva de spiser, drikker og opplever av så vel fysisk som åndelig føde, mens andre bare tenker på at det skal ha noe inn. Men ingen bør dømme hverandre. Din skytsengel dømmer deg ikke.

Ingen har rett til å dømme andre

Enhver bør og kan, kun gjøre det som føles riktig for seg selv. Har du en sensitiv kropp, vil du kunne merke en reaksjon, avhengig av hva du inntar av fysisk og psykisk næring. Hvis du har lyst, prøv å spise og tenke sunt noen dager, kontra et par dager med junkfood og negative tanker. De fleste vil kunne merke (stor) forskjell.

Når kroppen føles trøtt og utkjørt, kan det skyldes forskjellige ting, og en av måtene til å få kroppen i balanse igjen, er ved å spise sunt. Din skytsengel kan ikke fortelle deg eller stilles til ansvar for hva du bør spise, for å oppnå den beste balansen. Det kan kun du selv. I situasjoner, hvor du f.eks. er blitt syk av det du inntar, kan det føles som om din skytsengel har forlatt deg, men det har den naturligvis ikke, du er aldri uten din skytsengel. Din skytsengel trekker seg først litt tilbake, når du forlater den fysiske jord.

Aldri alene

Til tross for at du spiser sunt og tenker positive tanker, kan kroppen, sjelen og ånden bli rammet av sykdom og komme i ubalanse, og naturligvis spiller karma også en vesentlig rolle for din balanse. Karma handler bl.a. om alt det vi har med fra fortiden.

Det er veldig forenklet forklart, men når kroppen blir syk og kommer i ubalanse, kan vi hjelpe kroppen gjennom sykdommen, så den etterkant blir sterkere. F.eks. ved å ta immunstyrkende antroposofisk medisin, slik at kroppen, neste gang den møter den samme sykdommen, kan gjenkjenne den og bekjempe den. Tar du i stedet symptombehandlende medisin, kan kroppen ha vanskeligheter med å gjenkjenne sykdommen og dermed få problemer med å bekjempe den.

NB! Husk at du ALLTID skal ta kontakt med din fastlege, ved fysiske og psykiske plager med mer.

Skytsengelen kan ikke ta ansvar for ditt og mitt liv, vi skal selv ta ansvaret for vårt liv og våre legemer.

Det er ikke din skytsengels skyld eller ønske at du får en gitt sykdom, men flere ting som spiller sammen. Det er heller ikke din skytsengel som har ansvaret for at du blir eller forblir rask – det har du selv.

Hva betyr det egentlig å være rask?

Du har kanskje hatt en fornemmelse av at det har vært tidspunkter i ditt liv, hvor det føltes som om din skytsengel har forlatt deg? Det har den selvfølgelig ikke, men kanskje har din skytsengel bare trukket seg litt tilbake for å gi deg mere plass til øvelse, så du kunne øve deg i å være den beste utgaven av deg selv.

Aldri noensinne har din skytsengel forlatt deg, og den gjør det heller ikke. Din skytsengel vil også betrakte deg, når du går igjennom tiden fra den fysiske, jordiske verden og videre til den åndelige verden, og når du igjen går fra den åndelige verden til den fysiske, jordiske verden.

Din skytsengel er og har alltid vært hos deg og har sagt «på gjensyn» til deg hver gang, du er gått fra den ene til den anden verden.

Respekter og pass på deg selv, så gjør andre det også. Respekter og pass på deg selv, så gjør din skytsengel det også.

Den tiden det er mellom de to verdener, fra vi fysisk dør … til vi er i den åndelige verden, kalles for hvileperioden. Hvor lenge hvileperioden er, er individuelt for det enkelte menneske, alt etter behov. Hvileperioden er en periode til refleksjon, og når man noen ganger ikke kan få kontakt til en ånd, kan det være fordi, sjelen har bruk for hvilepausen.

Det Høyere Selv

Vår skytsengels oppgave består altså ikke i å (over)beskytte, men i å hjelpe oss med å komme gjennom den utviklingen som vi i vårt Høyere Selv har bestemt, at vi har bruk for i denne inkarnasjonen.

Det Høyere Selv eller Jeg’et, består av den grunnleggende personlighet, som er det sentrale og unike kjennetegn i et menneskes personlighet.

Din skytsengel vet akkurat hvilken karma du har med deg inn i denne inkarnasjonen, og hva du skal lære i dette liv. Eller for å si det på en annen måte: Hva du har valgt å arbeide med i dette liv. Valget er ditt. Kanskje tok du valget, allerede i et tidligere liv?

Er bestefar min skytsengel?

Nei, ingen av våre avdøde familiemedlemmer er vår skytsengel, men kun et kjært avdødt familiemedlem. Likesom vi ikke har vår kjære bestefar som skytsengel, så har vi heller ikke et dyr som skytsengel. Ikke fordi vårt avdøde kjæledyr ikke gjerne vil beskytte oss, hvis de kunne, men vi er som mennesker lengere i vår utvikling og evolusjon, enn dyr. Derfor ville det neppe være et hensiktsmessig trinn på utviklingsstigen, å ha et dyr som skytsengel.

Er det nok skytsengler til alle?

Det er ingen problem, for det vil alltid være nok skytsengler. Vi snakker jo om energi. Energi født av lyset. Den energi som lyset består av, er hevet over tid og sted, så i vårt univers vil det alltid være et nok antall skytsengler og lys, som det måtte være bruk for.


Mange mennesker forteller at de har møtt deres skytsengel i en nærdødsopplevelse, og andre forteller å ha opplevd å se deres skytsengel stå ved deres seng i drømme. Andre forteller om at de har sett deres skytsengel, når de har vært i en meget presset situasjon, og andre har følt nærværet med deres skytsengel i meditasjon. Ofte er det meget rørende og bevegende øyeblikk, som ikke glemmes. 

De Er …

Skytsengler behøver ikke være av et bestemt kjønn, men min skytsengel er en kvinne eller gjerne kall det en feminin energi. Hun åpenbarte seg for meg, tidlig på min åndelige utviklingsvei. Hun har vært med meg gjennom alle mine inkarnasjoner på jorden, og jeg vet at hun alltid er der for meg, beskytter meg og våker over meg, til enhver tid. Hun legger sine vinger rundt meg og løfter meg alltid opp igjen, når jeg har falt. Det er trygt og godt, å vite at min skytsengel alltid er med meg.

Vi er aldri alene - Du er aldri alene