Å Tjene Lyset

Jorden har vært utsatt for endringer tidligere, men aldri har den opplevd så store og dramatiske forvandlinger som den har gjort, de siste årene. Forandringene vil påvirke naturen, landskapet, menneskeheten, dyrerike, verdenssamfunnet og de indre verdener i mange år fremover.

Fra et interplanetarisk perspektiv, så har de aldri sett så mye mørke og lys samtidig, på en og samme planet, som på Jorden. Sakte, men sikkert begynner vi å trekke slørene til side, for å åpne oss opp for Den Nye Solinnstrømning.


Å holde felles meditasjoner/tjenester, forsterker de kollektive vibrasjonene og hjelper oss å komme i samklang med Universets Indre Kjærlighetslys.

Å tjene Lyset er en uselvisk handling, hvor man ikke trenger eller har behov for annerkjennelse. Om vi kaller oss Lysarbeidere, Lysformidlere, Gralstjenere, Verdenstjenere eller annet, har ingen betydning, så lenge vi ønsker å tjene. Å tjene, handler om å legge personligheten til side og la Sjelen få gjennomstrømme våre handlinger.

Det finnes mange enkeltpersoner og grupper verden over, som sitter til ukentlig tjeneste, et par ganger i måneden og/eller ved fullmåne. Om du pr. dags dato ikke er en del av en meditasjonsgruppe, kan du koble deg opp til en felles indre gruppegral. Om vi sitter i hver vår stue, på hver vår kant av jordkloden ... så har det ingen betydning, da vi alle kan møtes i det indre, til enhver tid.

Jeg personlig er overbevisst om at dette indre tjenestearbeide, og følge den guddommelige plan for jorden, er noe av det viktigst vi kan gjøre akkurat nå … til det beste for menneskeheten og den verden vi lever i, da vi nå går igjennom den ene katastrofen etter den andre.

Føler du deg dedikert til å tjene, så er det bare å komme i gang.

Når store deler av menneskeheten i fellesskap mediterer på samme tidspunkt og dermed forbinder seg med livets kilde og hverandre, skapes det et kraftfullt og aktivt energifelt, som reelt utgjør et samarbeide mellom lysets og menneskets riker – den indre og den ytre verden. Dette samarbeide vil etter hvert manifestere en ny sivilisasjon basert på riktige menneskelige relasjoner.

Samtidig er disse meditasjonene til stor hjelp for deg selv og de transformasjonene du skal igjennom, på din egen åndelige utviklingsvei.

Vår viktigste forpliktelse i vårt samarbeide med Sjelen, er å holde hjertet levende. Så for de av oss som skal arbeide som Lysformidlere og Verdenstjenere i disse strømmer, som utgår fra Universets Hjerte … må hjertesenterets vitalisering, få den høyeste prioritet. Her kan du lese mer om: Hjertet Er Døren 

Alle Meditasjonene og innleggene på hjemmesiden, er helt uavhengig religion ... men jeg har dyp respekt for de som har sin religiøse tro. Jeg kan bruke ord som du kanskje ikke er vant med.

Her finner du forklaringer på noen av de ord og uttrykk som brukes, ut ifra en åndsvitenskapelig forståelse: Åndelig Ordliste og Det Hele Menneske