Lyskroppens
Tolv Utviklingstrinn

Vårt DNA og våre lyskropper aktiveres.

Her presenteres en oversikt over de tolv utviklingstrinnene i aktivering av lyskroppen.

«Luminous beings are we, not this crude matter» Yoda

Menneskene er i ferd med å stige opp. Vi lever i en tid med omfattende og pågående transformasjoner.

Vi klargjøres for det som skal komme. Vårt DNA og våre lyskropper aktiveres. Dette er en vakker prosess, men tidvis kan den oppleves som forvirrende. Vi presenterer her en oversikt over de tolv utviklingstrinnene i aktivering av lyskroppen.

DNA
Menneskenes vitenskap har til nå kalt 90 % av DNA for «søppel» (junk DNA). Faktum er at det menneskelige DNA inneholder genetisk materiale fra enhver art fra Jorden + genetisk materiale som er holografisk kodet med menneskets kollektive erfaringer og erfaringer fra deres holografiske samkjøringsnett av inkarnasjoner, så vel som deler av genetisk koding fra arter på 383 oppstigende planeter i fem lokale univers. Deres DNA inneholder også en latent koding for mutasjon av den fysiske kroppen til lyskroppen. – Ariel

Lyskroppens første nivå
I mars 1988 ble alle lysarbeidere aktivert til minst det første nivået. Det var som et lysbluss ble tent i DNA’et, «på tide å dra hjem» og «på tide å slippe alle tette energier».


Når kroppen slipper tettheter vil den ha tendens til å få hodepine, oppkast, diaré, kviser, svimmelhet, verk i muskler og ledd osv.

Før mars 1988 var bare ca. 7 % av de genetiske kodene aktivert. I det første nivået aktiverte det Åndelige, en hel serie med disse latente kodene ved å stråle inn en tone/farge- sekvens.

Mutasjonsprosessen var i gang.

Forandringer i DNA og måtene cellene fordøyer energi (ATP – ADP).

Lyskroppens andre nivå
Den sjettedimensjonale grunn - malene blir gjennomstrømmet av Lys, og begynner å forløse fjerdedimensjonale strukturer som knytter deg til karmiske opplevelser på tvers av tid.

Derfor desorientering, «hvem er jeg?», «hvorfor er jeg her?», en begynnende liten følelse av at det finnes noe Åndelig i denne verden.

Forandringene begynner å skje veldig fort her. Mange fysiske symptomer. Trøtthet.

Lyskroppens tredje nivå
Her blir de fysiske sansene veldig sterke. Her oppdager man ofte nye seksuelle gleder.

Mye sentrering i den fysiske kroppen og den begynner å åpne seg til levende overføringsenhet for høyere energi (bio-transducer system).

Kroppen har til nå blitt badet i lys, nå får hver celle lys fokusert på seg gjennom det aksiale systemet.

På dette nivået, er det ikke lenger mulig å reversere lyskropp prosessen.

I det tredje nivået, blir det også skapt et fokuspunkt mellom denne og alle de andre planetene som stiger opp fra det fysiske planet, slik at vi alle er synkronisert. Det er ikke bare denne planeten som stiger opp, men hele dimensjonen stiger opp. Kildens innpust!


Lyskroppens fjerde nivå
Her begynner de mentale nivåene å komme. Dette starter en massiv forandringsprosess i hjernens kjemi og elektromagnetisme. Regulator krystallene i den eteriske kroppen (holder linjer av lys, fra femtedimensjonens mal) kan bli svært ubehagelige, noe som kan medføre hodepine, svimmelhetsanfall, brystsmerter, uklart syn eller hørselen kan forsvinne en stund.

OBS: Smerter i brystet er noe man kan ha gjennom hele Lyskropp prosessen, da hjertet åpner seg på et stadig dypere plan.

Her kan du få de første prøvesmakene på ikke – linjær tenkning. Det er som om den mentale kroppen sier: «Hei, kanskje det ikke er jeg som kjører dette showet alene likevel.»

Her dukker det vanligvis opp personer/situasjoner, som dirigerer deg i åndelig retning.

Her får du virkelig følelsen av at det finnes noe «åndelig», men mye protest fra den mentale kroppen.


Lyskroppens femte nivå
Her begynner mentalkroppen å lete etter «åndelige spor».

Drømmene kan begynne å forandre seg (våke drømmer).

Stadig mye kontroll og forvirring i mentalkroppen, muligens stadig mer ikke-linjær tenkning som gjør at det kommer opp en del overlevelsesfrykt i mentalkroppen.

Her begynner man å bli klar over at man er så mye mer enn man trodde.

Å nei da, det er vi ikke … sier mentalkroppen og slamrer igjen døren. Slik åpner den og lukker den seg, et langt stykke ut i prosessen.

Du blir oppmerksom på at vi holder bilder av virkeligheten som ikke er våre – begynner en mental utsorteringsprosess – bildene ligger i feltene våre og vi begynner å føle oss virkelig begrenset av dem.

Lyskroppens sjette nivå
Her begynner vi å skifte ut bildene i vår virkelighet, på en aktiv og bevisst måte.

Vanligvis er det her det Åndelige spleiser oss, med andre som er opptatt av Lyskropp – prosessen.

Du kan få opplevelser av at ting ikke er solid/fast, flasher av multidimensjonalitet, og følelsen av at ingenting er virkelig. Dette kan virkelig bli et sjokk for mentalkroppen som ønsker kontroll og oversikt, plutselig ser du hele bildet på en gang.

Mange forlater planeten på dette nivået, fordi det kan kjennes så ekstremt ubehagelig.

Ha medfølelse med dine medlevninger på dette stadiet, for det er her man får en total omstrukturering av hele ens intentitet.

Alle går vanligvis gjennom et revurderende stadium som føles ubehagelig.

Det er her mange forlater livet ditt, venner skifter, man skifter jobb, partner, gifter seg eller skiller seg.

Om du har holdt hardt på ting her, kan dette nivået vare opptil ett år, og kjennes veldig vanskelig.

Man får nye personer inn i livet sitt, som er mye mer i samklang med de nye energi feltene.

Vanligvis mellom 6. og 7. nivå, opplever man en nedstigning av det Åndelige.

Dette betyr den større delen av deg i de øvre dimensjoner, kommer ned i den fysiske kroppen og snur opp/ned på alt.

Omtrent 1/3 av lyskroppen, er nå lyst opp i den eteriske grunn-malen.

Opplevelser av å stråle ut lys, flasher av telepati og kommunikasjon på et dypere nivå.

Polariseringen blir sterkere. Du ser at de som begynner å leve himmel på Jord, lever side om side med de som opplever helvete på Jord.

Husk at alle vesener er enorme, multidimensjonale Gudommelige Mestre.


Lyskroppens syvende nivå
Her starter de emosjonelle stadiene av Lyskroppen, fokusert på en dypere og dypere åpning av hjertechakra. Hjertet åpnes, følelsen av kjærlighet til planeten åpnes, man forelsker seg i alt og blir mye mer barnaktig i måten å være på.

Har man blokkeringer i den emosjonelle kroppen på dette stadiet, kommer de nå til overflaten for fullt.

Man blir mye mer følsom enn før, mer likt et barn i uttrykk og skiftninger. Opererer stadig mer i Nuet, mange strekker med full tilstedeværelse – det føles godt.

Den emosjonelle kroppen renser nå ut gamle mønstre og det kan nå bety at mange forhold gjøres opp. Forholdene til folk rundt begynner å bli transpersonlige, ikke basert på følelsesmessige bindinger. Noen ganger kan man virke «kald», fordi de emosjonelle krokene som hekter seg fast i folk, ikke er der. Et skifte fra å være i karmiske relasjoner, til ikke karmiske. Åndeligbaserte forhold.


Hjertechakra åpner seg til et mye dypere nivå, enn det noen gang har vært (brystsmerter).

Membranen i hjertechakra, som før har holdt oss fra å være multidimensjonale, er borte.

Alle kroppene begynner å smelte sammen (det forente chakra), frykt eller blokkerte følelser kommer opp når de ikke er på linje med hverandre.

Pineal og hypofysen begynner å åpnes, på dette nivået. Du kan kjenne press i panne og bakhode. Når hypofysen fungerer på sitt høyeste nivå, kan man ikke dø eller eldes … derfor begynner folk å se så unge ut på dette stadiet.

Du kan også føle smerter (skarp smerte) på toppen av hodet (fontanellen), det fjerde øyet begynner å åpne seg – ditt multidimensjonale syn.

Man kan begynne å få rare opplevelser, som å se selv i andre dimensjoner eller i andre kropper på planeten.

Her kan man forholde seg ganske fjerdedimensjonalt i bevisstheten; «ikke skal jeg bare stige opp i morgen, jeg skal også helbrede hele denne planeten osv.»

De fleste går her inn i noe som vi kaller spirituelle ambisjoner eller signifikans. Spise den «riktige» maten, gjøre alle de «riktige» åndelige tingene. Dette er den mentale kroppens forsvarsmekanisme for å unngå følelser av skam, skyld og verdiløshet. Sterkt ego – forsvar.

Her faller man ofte inn i et åndelig manisk – depressivt mønster, i det ene øyeblikket er man gudommelige, multidimensjonelle mestre … og i det neste, helt verdiløs.

Paradoks mellom å være en så enorm multidimensjonell skikkelse i en så liten, materiebasert kropp.

Du begynner å handle ut fra ditt Åndelige, hver dag. Du lærer hva som får ditt hjerte til å synge.


Lyskroppens åttende nivå
Pinealen og hypofysen begynner å vokse og forandre fasong.

Du kan føle press i hodet, eventuelt hodepine.

Hvis du har mye smerter, fortell deg selv i 5D at dette går for fort + at endorfiner forløses.

Hjernen blir større, kranial ekspansjon, folk kan forandre hodefasong. Trykk ved pineal/hypofyse.

Aktivering av frø – krystaller, tre små krystaller som mottar Lysspråket. En over hvert øyebryn – rett over pupillene, det tredje øye er like under hårlinjen i linje med nesen.

Aktivering av opptaker – celle – mottaker – krystall (på høyre side av hodet, ca. en halv tomme over øret) – en struktur som holder enorme mengder informasjon som sjelen har samlet gjennom mange inkarnasjonssykluser på ulike planeter og stjerner (kiling/brenning på det området).

Det 8. 9. og 10. chakra aktiveres, du begynner å få tak i det multidimensjonale sinn og kan motta det som kalles lysspråket.

Når pineal og hypofysen er åpne og fungerer sammen skapes en regnbuelinje fra det fjerde øyet til det tredje – det er en dekodingsmekanisme for høyere dimensjonalt språk.

Hjernens funksjoner forandrer seg og man kan begynne å oppfatte og tenke geometri og toner.

Kan føle at du ikke kan snakke med folk rundt deg, for det finnes ingen ord for man har ingen ord for opplevelsene.

Det er svært vanlig i det 8. nivået å bli redd for å ha fått Alzheimer. Kan ha problemer med å huske hva du spiste til frokost osv., også vanlig med en slags råden i en setning, eller rett og slett ikke forstå hva folk sier til deg.

Det skapes nye veier i hjernen, men alt vil gå over.

Du kan få en masse toner i ørene, se flasher av lys, farger og bevegelser i hodet; dette er alt kommunikasjon med det Åndelige … koder som du etter hvert vil forstå (det gjør det forente chakra).

Nå er man virkelig på vei Hjem. Du haker deg inn på din egen multidimensjonalitet.

Etter hvert blir man klar over at man kan være hvor som helst og gjøre hva som helst, og alt man gjør og er, fordi din Ånd dirigerer deg til det.

Du følger din Ånd i hvert skritt og hvert åndedrag.

Kommunikasjon med folk på et helt nytt nivå. På dette stadiet vet ikke folk helt hva de skal «gjøre med deg», fordi feltene er forandret og ingen kroker er ute som de kan hekte seg på.

Det er ikke lengre så mange «up's and downs», man manifesterer det multidimensjonale gjennom kroppen.

En annen ting på det 8. nivået er at man utvider sin bevissthet, ikke bare gjennom det dimensjonale, men også på tvers av parallelle verdenen. Du blir i stand til å koordinere dine energier, tvers over parallelle virkeligheter.

Det 8. nivået er en av de mest transformerende, ting går veldig fort og man kan virkelig føle at man blir gal. Du kan oppdage deg selv snakke i rim, ikke klare å snakke i det hele tatt eller snakke bakvendt.

Du vil forstå etter hvert, og alt går bokstavelig inn i ditt DNA.

Det er også en mutasjon av nervesystemet, og hele sanseapparatet kan «forstyrres», hjernen kan «skramle». Vær tålmodig med deg selv. Bruk HUMOR!

Det er svært vanlig med hjerne forstyrrelser eller urytmisk hjertebank her. Den 5. dimensjons sirkulasjonssystem holder på å komme på plass, hjertet mottar det dobbelte av elektriske impulser.

Når 95 % av lysarbeidere er i det 8. nivå, vil de hekte seg fast i gruppebevisstheten og bringe inn et helt nytt tjenesteprogram for denne planeten – en åndelig «superhighway».

Lyskroppens niende nivå
Du begynner å forstå Lys-språk, geometri/lys/farger/toner blir forskjellig – alt dette er sjette dimensjon.

Din Ånd bruker dette språket for å forandre strukturen i grunn – malen til nye maler for den 5. dimensjonale Lyskropp.

Aktivering av 7. dimensjon stoff, kan skape smerter i korsryggen og følelse av tunge energier i hofteområdet.

Nye Alpha/Omega strukturer åpner seg, og tillater deg å ta inn mer høy energi.

På dette stadiet kan du oppdage at du skifter kroppsform, blir større, blir mindre, høyere eller begynner å vokse vinger. Du kan bli oppmerksom på andre kroppsformer enn det menneskelige.

Du blir mye mindre opptatt av hva andre tenker om deg på det personlige plan. Alt som betyr noe for deg, er hvordan du uttrykker din Ånd i hvert skritt du tar.

Hypofysen åpner seg mer og mer og produserer mer veksthormoner. Hos kvinner kan dette forårsake en ubalanse – føle seg sliten, deprimert, utflod, uregelmessig mens m.m.

Vanligvis er det en massiv nedstigning i begynnelsen av det 9. nivået. Dette kan være en av de vanskeligste stadiene, fordi det krever en total overgivelse til din Ånd. Du vil forstå at du alltid har vært et gudommelig instrument – at du er «Ånd i bevegelse».

For de fleste er det dette man har jobbet imot gjennom livstider. Ekstasen som venter på den andre siden av døren, er ubeskrivelig.

Dette nivå er overgivelse. Det er motstand som gjør vondt.

Overlevelsesangsten slipper nå tak – blir uviktig, frykt kan fortsatt komme opp fordi du ennå er i denne verden, men du kan hele tiden sette disse illusjonene til side.

Det 3, 6. og 9. nivået frakobles du fra den allmenne virkeligheten (consensus), og kjenner at det gjør vondt når du går inn igjen.

Du begynner å stråle, øynene dine ser veldig klare og annerledes ut.

Ditt 9. og 10 chakra åpner seg mer, og ditt 11. og 12. chakra åpner seg.

Du får kontakt med kristusenergien, og begynner å operere fra kristusnivå (går inn og ut av dette, til det stabiliserer seg).

På dette nivået beveger du deg inn i tilstander du aldri før har vært i. Opplever din egen sannhet og betingelsesløs kjærlighet og kraft. Det kalles den Trefoldige Flammen og resonerer i alle dimensjoner.

På slutten av det niende nivået, begynner en nedstigning (desencion), vanligvis ganske massiv.

Du har nå gått gjennom all overgivelse av ego – og denne nedstigningen, er ekstremt transformerende … du begynner å sende ut lys.

Lyskroppens tiende nivå
De tre siste nivåene av Lyskroppen kalles de «åndelige nivåene». Her er alle felter fullstendig koherent.

Chakraene er åpne, til det 14. chakra. Feltene er sammensmeltet og du er fullstendig sammenkoblet med Kristus. Du er din «I AM» (JEG ER).

På det 10. nivået får du avatar evner. Det betyr at du kan være akkurat hva du vil, når du vil.

Teleportasjon, aportasjon og manifestasjon … kommer inn på dette nivået av Lyskroppen.

Du har sluppet alle bindinger og opererer fra din multidimensjonale skikkelse – ditt Guds selv.

Du begynner å bygge på det som kalles Merkabah – farkost i dine energistrukturer.

Merkabah betyr vogn på Hebraisk.

Merkabah er en krystallisk Lysstruktur, som gjør at du kan reise gjennom tid og rom, og dimensjonene … fullstendig i din egen totalitet.

Denne Lysstrukturen skaper du av dine egne felter, med assistanse av din Ånd.

Snakker om tre forskjellige funksjoner:
-Englefunksjon
-Rombrødreskapet
-Utenomjordiske funksjon og de oppstegne Mestrenes funksjon

Alle disse passer sammen, når tiden for oppstigningen kommer vil Rombrødrene rundt hele planeten hekte sammen alle Merkabah farkostene de bygger i sine egne felter, lenker dem sammen rundt hele planeten og forme jordens lyskropp.

Planeten Jorden blir tatt fra den tredje dimensjon – og dimensjonen vil kollapse.

Oppstegne Mestrene vil være dirigenter og navigatører.

I det 10. Lyskropp nivå, begynner du bevisst å arbeide med dette.

Lyskroppens ellevte nivå
Du har bygget din Merkabah struktur og skifter inn i det 11. nivået. Dette er stadiet da du bestemmer deg for om du vil bli i Lyskroppen og stige opp med planeten, eller om du vil stige opp før planeten og opptre som et framstående mannskap eller om du vil gå tilbake til en ren energiform.

Dette bestemmes på det 11. nivået av Lyskroppen, når du er koblet sammen med din høyere dimensjonale Merkabah, gjennom de aksotonale linjene.

Disse linjene deler av din legemlige Lyskroppsstruktur, men de knytter deg også til andre stjernesystemer og universer.

Lyslinjene ligger langs de fysiske akupunktur punktene og forbindes til din fysiske kropp til noe som kalles «spinn punkter».

Gjennom mutasjonsprosessen har det blitt bygget et helt nytt femtedimensjonalt sirkulasjonssystem, cellenes regenerering ble fullført gjennom spinnpunktene – regenerering på molekylært plan.

Din Ånd har forsterket disse strukturene gjennom alle nivåer av Lyskroppen og forberedt din fysiske kropp til å kunne ta mot den større Merkabah. I det 11. nivået av Lyskroppen er disse strukturene helt og holdent på plass og fullstendig aktivert.

All tid foregår samtidig. Du vil komme ut og inn av følelsen av å være overalt på en gang og samtidig være i en tidslinje.

Det kommer til å bli morsomt når du oppdager at dette med tidligere liv er en vits. Du har mange liv samtidig, og de har alle resonans.

Hver gang du velger Lys i hvilken som helst av parallellene, påvirker det hvert eneste liv du noen gang har hatt.

Det er 7-8 millioner lysarbeidere inkarnert i denne parallellen alene.

Det du ønsker å gjøre mer av alt i denne verden, er din nøkkel for å manifestere din del av den Gudommelige Plan.

Mange av dere er her med svært spesielle kunnskaper, for å hjelpe denne planeten.

På det 11. nivået av Lyskroppen, manifesterer du din versjon av himmelen på Jorden og får uttrykke din Ånds ekstase.

Lyskroppens tolvte nivå
Her går du til handling i forhold til det du har bestemt deg for å gjøre.

Det kan være å forbinde deg med andre folk om på planeten eller hva som helst.

Det er mange strukturer som må komme på plass i den endelige oppstigningen til denne planeten. Du lever nå i en konstant sammensmeltning med alle parallellene.

Hver gang du tar et valg som ikke er Åndens valg, vil alltid valget til det Åndelige skje, men en parallell bli spunnet ut for å holde det andre valget. Det finnes derfor kvadrillioner, zillioner av disse parallelle virkelighetene. Men når dere våkner opp for å følge det Åndelige, blir alle disse parallellene samlet sammen. Så det finnes ett punkt der alle disse parallellene har smeltet sammen og tilbake finnes kun Åndens vei fra det øyeblikket den ble skapt.

Det var aldri et karmaspill, unntatt i Akasha biblioteket. Du trenger derfor ikke å ta alt dette med deg, ikke i noen av kroppene. Dette er hvordan en planet stiger opp.

Så når du skifter fra det 11. til det 12. nivået av Lyskroppen, så er dette den endelige aktiveringen fra den Guddommelige Planen, for planeten Jorden.

Alle er i sin Lyskropp og følger sin Ånd i total suverenitet og total mesterlighet - Tilbake til Kilden.