Reisen i Tarotkortene

Personlighetskortet

Jeg syns det er veldig spennende og inspirerende å se sammenhengen, i alt.
For meg er Human Design, Kabbalah, Astrologi, Numerologi og Tarot, utrolig flotte og lærerike kombinasjoner.

I Tarot, finnes det så mange unike gaver. Utregningen av personlighetskortet, sjelskortet og vekstkortet, bygger på et samspill mellom astrologi og numerologi. Tallene er bærere av bestemte svingninger og symboler.

På grunnlag av fødselsdatoen, kan du beregne hvilke av hoffkortene, som uttrykker de overordnede temaene i ditt eget og andres liv.

Jeg har skrevet et lite utdrag fra Aleister Crowleys Tarotkort (Hoffkortene) og tilhørende arbeidsbok på dansk, så du får essensen i tarotkortenes betydning. Har du disse tarotkortene eller noen andre, så les hele teskten der, for å få en dypere forståelse av din egen reise ~
Klikk her 

Personlighetskortet (skjebnetallet i numerologien) viser de kvaliteter du skal fremelske og utvikle i din personlighet. Med det menes, de egenskaper du viser omverdenen og hvordan du innvirker på den. Dette kortet viser også hvordan du fremstår, hvilke oppgaver du skal løse og hvilke utfordringer du skal ta opp.

Personlighetskortet utregnes på følgende måte: Legg dag, måned og år sammen. For eksempel så er jeg født: 06.11.1967

6+11+1967 = 1984

Finn så tverrsummen: 1 + 9 + 8 + 4 = 22

Når det første tallet er 22, så er mitt (ditt) personlighetstkort Narren (Egyptisk Tarot: 22 = 0) 

Personlighetskortet mitt er: 0 - Narren

Bemerk: Er tverrsummen i første omgang høyere enn 22, tas også tverrsummen av dette tallet. I de fleste tilfellene er personlighetskortet og sjelskortet identiske.

Sjelskortet

Sjelskortet (vesenskort) viser de indre kvalitetene, som det gjelder å utvikle. Dette er de skjulte krefter, hvor du finner din vei og tilgangen til ditt virkelige selv, til din indre mester.

Sjelskortet beregnes ved å ta tverrsummen av personlighetskortets tall, som i mitt tilfelle er 22.

Tverrsummern av 22 er: 2+2 = 4

Sjelskortet mitt er: 4 - Keiseren

Bemerk: Er tverrsummen i første omgang høyere enn 22, tas også tverrsummen av dette tallet. I de fleste tilfellene er personlighetskortet og sjelskortet identiske.

Vekstkort

Vekstkortet viser de energier, oppgaver, utfordringer, utviklingskritt osv. som vil være aktuelt for deg, et år av gangen - fra fødselsdato til fødselsdato.

Lag gjerne en oversikt som jeg har laget, nederst på siden. Se så tilbake på de livsendringer og hendelser du har hatt gjennom livet, å se om de passer med det kortet du var i, akkurat da.

Jeg var for eksempel i kortet - De elskende, både det året jeg giftet meg, men også det året jeg skilte meg. Og det er flere hendelser i mitt liv, som passer godt med det tarotkortet jeg var i.

PS! HUSK ALLTID Å REGNE UT FOR HVERT ENESTE ÅR, SÅ DET BLIR RIKTIG VEKSTKORT.

Vekstkortet regnes som nevnt, ut i fra fødselsdato til fødselsdato. Legg sammen dag og måned, pluss det året du ønsker å regne ut fra.

6 + 11 + 1968 = 1985

Finn så tverrsummen: 1 + 9 + 8 + 5 = 23

Bemerk:
Er tverrsummen i første omgang høyere enn 22, så ta tverrsummen av dette tallet:


2 + 3 = 5

I mitt 2. leveår, det vil si fra 6.11.1968 til 5.11.1969, så var jeg i tarotkort 5 - Ypperstepresten6 + 11 + 2022 = 2039 = 2 + 0 + 3 + 9= 14

Det betyr at fra 6.11.2022 til 5.11.2023, så var jeg i tarotkortet 14 - Kunst/Måtehold, og den 6.11.2023 gikk jeg inn i tarotkort 6 - De Elskende.

6 + 11 + 2023 = 2040 = 2 + 0 + 4 + 0 = 6


Vekstkortene i mitt liv:

Periode / Leveår
Tarotkort

2023/24       57
6 - De Elskende

2022/23       56             
14 – Kunst/Måtehold

2021/22       55             
13 – Døden

2020/21       54             
12 – Den hengte mann

2019/20       53             
11 – Lyst (Styrke)

2018/19       52           
10 – Skjebnehjulet

2017/18       51             
9 – Eneboeren

2016/17       50             
8 – Tilpasning

2015/16       49             
7 – Vognen

2014/15       48             
6 – De elskende

2013/14       47             
5 – Ypperstepresten

2012/13       46             
13 – Død

2011/12       45             
12 – Den hengte mann

2010/11       44             
11 – Lyst (Styrke)

2009/10       43             
10 – Skjebnehjulet

2008/09       42             
9 – Eneboeren

2007/08       41             
8 – Tilpasning

2006/07       40             
7 – Vognen

2005/06       39             
6 – De elskende   

2004/05       38             
5 – Ypperstepresten

2003/04       37             
4 – Keiseren

2002/03       36             
12 – Den hengte mann

2001/02       35             
11 – Lyst / Styrke

2000/01       34             
10 – Skjebnehjulet

1999/00       33             
9 – Eneboeren

1998/99       32             
8 – Tilpasning
 

1997/98       31             
7 – Vognen

1996/97       30             
6 – De elskende

1995/96       29             
5 – Ypperstepresten

1994/95       28             
4 – Keiseren

1993/94       27             
3 – Keiserinnen

1992/93       26             
11 – Lyst / Styrke

1991/92       25             
10 – Skjebnehjulet

1990/91       24             
9 – Eneboeren

1989/90       23             
8 – Tilpasning

1988/89       22             
7 – Vognen

1987/88       21             
6 – De elskende

1986/87       20             
5 – Ypperstepresten

1985/86       19             
4 – Keiseren

1984/85       18             
3 – Keiserinnen

1983/84       17             
2 – Yppersteprestinnen

1982/83       16             
(28) 10 – Skjebnehjulet

1981/82       15             
(27) 9 – Eneboeren

1980/81       14             
(26) 8 – Tilpasning

1979/80       13             
(25) 7 – Vognen

1978/79       12             
(24) 6 – De elskende

1977/78       11             
(23) 5 – Ypperstepresten

1976/77       10             
(22) 0 – Narren

1975/76        9              
21 – Universet

1974/75        8              
20 – Æonen / Dommen

1973/74        7              
19 – Solen

1972/73        6              
(27) 9 – Eneboeren

1971/72        5              
(26) 8 – Tilpasning

1970/71        4              
(25) 7 – Vognen

1969/70        3              
(24) 6 - De elskende

1968/69        2              
(23) 5 – Ypperstepresten

1967/68        1              
(22) 0 - Narren