Saturn

Den Store Læremester

Saturn er «den strenge læremesteren» og er vanligvis forbundet med prøvelser av ulik art. Jeg kaller også Saturn «den store læremester» og omfavner den med glede.

Saturn forteller om våre modningsprosesser og lærer oss ansvar og selvdisiplin. Planeten viser hvordan vi må tilpasse oss livets realiteter. Den er forbundet med plikter, moral, alvor, regler, normer og begrensinger.

Saturn forteller også om våre behov for å strukturere og organisere tilværelsen, samt gir oss en pekepinn når det gjelder ambisjonene våre.

Husposisjonen indikerer hvor i livet vi har behov for orden og struktur og forteller innenfor hvilke områder vi føler størst alvor. Harde aspekter til Saturn kan gi seg uttrykk i stor ansvarsbyrde innen det området huset representerer, men myke aspekter minsker problematikken og peker på styrke og utholdenhet.

Saturn i Væren

Karmisk «Lære å være sin egen herre»

Finne styrke fra tidligere liv, for de har mye med seg fra tidligere inkarnasjoner.

Flinke til å være sin egen lærer, oppdrar seg selv. Karmisk så jobber man med egenverdien. I tidligere liv, var de tvunget til å stå på egne bein. Projiserer ofte seg selv frem i tid, ligger ofte før andre i tid. (Vet at de kan) søker selvaktelse.

Saturn i Tyren

Karmisk «Klare å formidle det de vet»

Gi liv til det som betyr noe. Går i mønstre fra tidligere liv. Holder fast på alt de er glad i, som for eksempel; bamsen, hytta, mor osv. Sliter ofte med udefinert angst. Positiv tankegang.

Saturn i Tvillingen

Karmisk «Lære å forholde seg til andre mennesker»

Byrder av tanker, de har en tendens til å bære det, får det ikke ut (fra tidligere livs tankeformer). Veldig bekymret. Kompliserer ting for seg selv. Lære å bli litt mer naive, hurtigere osv.

Saturn i Krepsen

Karmisk «Lære å utvikle trygghet inne i seg selv»

Unaturlig bånd til ting, fra tidligere liv. Når de er ute og reiser, identifiserer de seg med lande, steder, ting, kultur osv. Skaper blokkeringer selv. Har med seg følelser fra tidligere liv. De søker aksept fra andre. Lære å gå innover i seg selv. Har en tendens til å overføre bånd/følelser fra tidligere liv, til mennesker i dette liv. Som for eksempel; en farsfigur, læreren, broren.

Saturn i Løven

Karmisk «Lære å ta ansvar for seg selv»

De skal lære å være ansvarsfulle. I tidligere liv har de mestret store ting, hatt makt og ofte vært veldig kontrollerende. De fikk mye forventninger til seg i tidligere liv.

Lett for å ta ansvar for store grupper, men kan også ofte misbruke makt.

Saturn i Jomfruen

Karmisk «De skal lære å se verden slik den er»

Har med seg noen forventinger fra tidligere liv, som de skal gi slipp på. Men de har gjerne fått til noe godt noe, i tidligere liv også. De har en programmering, med oppfattelse og forståelse fra tidligere liv.

Saturn i Vekten

Karmisk «De er her for å hjelpe andre»

De skal være i balanse. De er Guds hjelpere. Stor tilpasningsevne. De kan oppfatte andres karma, har det med seg fra tidligere liv. De er vært å lytte til.

Viktig for dem å være i samklang med den universelle energi. Flinke til å få andre til å se lyset. De lever et liv i konstant endring.

Saturn i Skorpionen

Karmisk «Lære å bygge opp sitt virkelig jeg»

Indre refleksjoner. De har ofte med seg en enorm dyp innsikt. Noen ganger på grensen av hva de tåler. De har innsikten, men har ikke fått med seg meningen og gleden med livet. I sitt indre, bærer de en sterkt kosmisk innsikt. Veldig opptatt av å søke sannheten.

Saturn i Skytten

Karmisk «Lære å få tak i den høyere bevissthet - Rette opp feiltagelser fra tidligere liv»

De har med seg fra tidligere inkarnasjoner, en sterk uavhengighet. De er også ofte påståelige. De kan være flinke til å endre i prinsipper og saker, med andre mennesker. De prøver å leve veldig tradisjonelt først, men etter hvert følger de sine egne veier. Tar livet litt lettere etter hvert.

Saturn i Steinbukken

Karmisk «De skal lære de indre refleksjoner»

De fullender sin karma. Jobber hardt, flinke til å stenge alle forstyrrelser ute. Et nyttig mål med livet. De oppnår mye. De jobber baklengs, de begynner ikke på noe, før de vet resultatet. De er ofte reserverte og hemmelighetsfulle. De prøver å stenge ute alt som forstyrrer dem. De indre refleksjoner. Kommer seint i gang med ting, gjerne først i voksen alder.

Saturn i Vannmannen

Karmisk «De skal lære å formidle til menneskeheten»

Bygge bro mellom alt. Interessert i alt som livet har å tilby. Uavhengige. De lever et liv som er summen av alt de har levd før. Glad i å lytte til andre. Nysgjerrige og eksentriske. Kan ha en tendens til og bagatellisere ting, alt nytt de møter. Alt det de opptager, som andre forteller, skal de lære og dra nytte av. Det de opptager, skal andre få kjenne til – formidle til menneskeheten.

Saturn i Fiskene

Karmisk «Lære å anerkjenne sin egen verdi»

Tilbringer mye av livet i «tankeverden». Tendens til å tro at de byrdene de har, er mye tyngre enn andres. Lett for å gi avkall på livet. De trenger inspirasjon fra andre. De er ofte sky og sjenerte som unge. Den anerkjennelse de søker, finner de først ved å anerkjenne sin egen verdi. Vise sin egen verdi, uten aggresjon. De har med seg en enorm indre styrke og viten, fra tidligere liv. Har med seg en stor åndelig kraft. Minner fra tidligere liv, i tankene hele tiden. De trenger å få ut kreativiteten.