Regnbuebroen (Anthakarana)

Lysbroen mellom menneskenes hjerter og Universets Hjerte … via menneskenes sjeler, Det Store Hvite Broderskap og Kristus Maitreya. Kalles også anthakarana eller regnbuebroen. Den kan sees individuelt og for hele planeten. 

Fra hjertesenteret (hjertechakra) til et menneske, går en lyslinje gjennom hodet og forbinder Sjelen med den inkarnerte personligheten. Lyslinjens størrelse og åpenhet, bestemmer hvor mye glede en person på det gitte tidspunktet kan få av de kvalitetene som finnes på kausalplanet, og i Sjel og Ånd. Fra Sjelens hjerte fortsetter lysbroen til sentrum av Ånden.

Lyslinjen kalles regnbuebroen eller anthakaranakanalen. Den kan stråle i alle regnbuens farger, men som oftest vil det gylne illuminerende lys dominere. Gjennom regnbuebroen når Sjelens impulser, personlighetens verden. Og personligheten kan la noe av sin oppmerksomhet vandre mot Sjelens rike, for å søke hvile, lindring, fred, kjærlighet, intuitiv forståelse og ny inspirasjon.

De fleste mennesker har en ganske tynn og svak regnbuebro, fordi den først bygges opp som en brukbar bro, etter hvert som Sjelen ønsker å ta kontroll over personligheten. Så lenge regnbuebroen er svak, kan det sterke kjærlighetslyset fra Sjelen ikke få innpass på det fysiske plan, og Sjelen har vanskeligheter med å trekke personligheten oppad i evolusjonen. Noen clairvoyante (klarsynte) kan oppleve forbindelseslinjen som et rør, hvor de kosmiske energier og de subtile tanker kan strømme igjennom. Over røret finnes menneskets ubegrensede og ferdig utviklede egenskaper, som er gjennomstrålet av et meget fint vibrerende lys. Under røret finnes menneskets inkarnerte personlighet omgitt av dets konkrete tankegang, og begrenset av systematisk tekning uten mulighet for å tre utenfor faste tankeformer og selvsentrerte følelser, hvis passasjen gjennom røret er blokkert, noe den ofte er.

Avhengig av hvor fri lysgjennomstrømningen er i lyslinjen, som kan levendegjøre hjertesenteret … så kan det utgjøre en stor forskjell i hvert enkelt menneskets åndelige kraft, forståelse, humør og frihet.  

Noen ganger kan lyslinjen være svak eller blokkert av karmiske årsaker. For eksempel kan regnbuebroen hos et enkelt individ være brutt, for å gi personlighet en erfaring (opplevelse), som kun kan oppnås når Sjelenes kjærlighet ikke kommer igjennom. Dermed kan depresjon, sinnsyke, maktsyke og sort magi … opptre på de lavere innvielsesgrader, hvis forbindelsen til Sjelen blir brutt av karmiske årsaker.

Imidlertid er grunntrekkene i utviklingen at forbindelseslinjen mellom Sjel og personlighet langsomt og gradvis styrkes fra den inkarnasjon, hvor Sjelen begynner å ta kontroll over personligheten for å kunne styre dens utvikling mere direkte, og for å kunne anvende den som redskap på det fysiske plan.

Ved full illuminasjon kan en anthakaranakanal, som er bredere enn personens hode … bli observert, og som dekker hele ryggen. Dette betyr at det ikke bare er en forfinet overordnet kontakt, men at også sjelen har tatt kontroll over den mentale, astrale og fysisk-eteriske kroppen. Det vil si at den selvsentrerte personligheten er oppløst, og at alle de ferdig utviklede evner og egenskaper, kan brukes uten forvrengning på det fysiske plan.

Fra boken
«Menneskets Indre Univers»

av Asger Lorentsen