Visdom

Selve begrepet visdom vil komme mer og mer inn i livet på Jorden.

Når vi snakker om at eldre mennesker kan være vise, fordi vi syns de har en livsvisdom for det de har levd et langt liv her på Jorden. At de er kloke og kjærlige vesener, med en spesiell utstråling.

Når vi snakker om visdom i spirituell sammenheng, prater vi også om livsvisdom, men ikke kun relatert til et enkelt liv. Vi snakker om den visdom som er akkumulert i eteren gjennom mange liv. Både de vi selv har levd, og den menneskeheten og de mange forskjellige grupper i menneskeheten har levd.

Det betyr at når vi behandler visdom eller visdomslære, skal vi oppdage den visdom som allerede er, vi skal vekke visdomskim og vi skal utvikle visdom gjennom våre egne erfaringer i livet.

For å kunne arbeide med visdom og gi plass til visdom, er det en forutsetning å engasjere seg i et dypt samarbeide med personligheten og de mange elementer som den er bygd opp av.

Gi plass for det guddommelig liv. Gi plass for sjelens kjærlighet som en av de aller største nøklene, som healer og styrker.

Når mennesker begynner å søke mot en forståelse av livet og utviklingen, søker de samtidig en forståelse av seg selv.

Indre visdomstempler er på en måte et veldig stort begrep og et meget veldefinert begrep, for i det øyeblikket man beveger seg inn i et visdomstempel, beveger man seg inn i selve virkeligheten. Man beveger seg inn der hvor ideene er, og hvor det er en direkte adgang til de Guddommelige Planer for livets utfoldelse, ikke kun i livet på Jorden, men videre ut i Universet.

Når vi beveger oss inn i visdomstempelet, kommer vi inn i det store pulserende Guds åndedrag og opptager de mange elementer, som ennå ligger og venter på å utfoldelse seg. Vi kommer inn i virkeligheter, hvis eksistens vi knapt nok aner. Men allikevel vet vi, at det har elementer i seg av en høyere virkelighet, som vi i et eller annet omfang har kjent til, innen vi begynte å inkarnere på Jorden.

Fra boken «Den Ny Tids Visdom» - Bind 1
av Inge Olsen

Kuan Yin

Kuan Yin's energier, vibrerer i den Nye Tids Energi ...

Kuan Yin er medfølelsen mor. Hun leder oss mot vår opplysning, som betyr å være i stand til å leve i enhet og harmoni med den kjærlighet som er, og hengi oss til denne kjærligheten. Opplysning er ikke ment å være et fjernt åndelig mål, men noe vi kan velge å leve når som helst. Vi kan nærme oss vår opplysning ved å velge kjærlighet, vennlighet, medfølelse og visdom fremfor frykt, fordømmelse, sinne eller adskillelse fra kilden – Det Guddommelige Feminine – som søker å nære oss slik at vi kan utfolde vårt fulle vesen.

Du er en vakker sjel, og i deg er kraften til å være medskapende til et vakkert liv. Et liv der ditt sjelelys kan stråle og løfte andre ved å minne dem om å velge kjærlighetens vei fremfor fryktens. Du kan være en kilde til lys, helbredelse og visdom på denne Jorden, hvis du ønsker det. Du er klar til å vokse åndelig, til å være en ledestjerne i bevissthetens utvikling på denne Jorden og til å være modig og velge kjærlighet fremfor frykt.

Jomfru Maria

Jomfru Maria, eller Maria fra Nasaret, er en jødisk kvinne som ifølge Det nye testamente er identifisert som Jesu Kristi mor. I Islam er hun ansett som mor til profeten Jesus, Isa på arabisk.

I Det nye testamente er Maria sentral i forbindelse med Kristi unnfangelse og fødsel. En engel (Gabriel) kommer til henne og forteller at hun skal bli med barn, og at det er Den Hellige Ånd som befrukter henne. Hun aksepterer dette betingelsesløst og bidrar dermed som «Herrens tjenerinne» til å fullbyrde Guds plan. Hun nevnes også andre steder i Det nye testamente. Ifølge Evangeliet etter Johannes var hun til stedet ved korsfestelsen. En gammel tolkning av Johannes' Åpenbaring 12 identifiserer «Himmeldronningen» med Maria.

Jomfru Maria er kjent som «Englenes Dronning» for sitt vedvarende mirakuløse helbredelsesarbeid. Maria har et nært samarbeid med alle som kjemper for barns rettigheter, som underviser eller helbreder. Hun elsker barn, og er dedikert til å gjøre verden til et godt og trygt sted for dem. Hvis du ønsker å hjelpe barn, be Jomfru Maria om en guddommelig oppgave.

Egyptiske Gudinnen Isis

Den Egyptiske Gudinnen Isis, Høyesteprestinnen, Månegudinnen og Urgudinnen regnes som en av de viktigste av de gamle gudinner. Selve Modergudinnen med makt til å stoppe selv solens ferd over himmelen. Med makt som overgår døden. Fruktbarhetens gudinne. En utspekulert gudinne med enorme magiske krefter. Men også med enorm kjærlighet til sin familie. Gudinne for kvinnelig sjarm. En gudinne med selvstendighet og masse styrke. Isis er kjent som en gudinne over sfærene for guddommelig magi og alkymi.

Isis var datter av Geb og Nut, søster til Set, søster og hustru til Osiris og mor til Horus (faraoen med falkehode).

Fortellingene sier at da hun assisterte sin mann Osiris i å sivilisere Nilens folk, lærte Isis kvinnene måter å male korn på, og viste dem hvordan de kunne spinne ull og veve klær. Hun var dyktig i legekunsten og lærte sine kunnskaper videre til folket.

Etter at Set, Osiris bror, hadde kuttet Osiris kropp opp i 14 deler, og kastet dem i Nilen, lette Isis frem til alle, bortsett fra en eneste del som hun ikke fant. Det var hans penis som hadde blitt svelget av en fisk. Ved hjelp av hennes magiske evner satte hun sammen alle delene og gjenskapte kroppen hans. Deretter, med hjelp fra Anubis, ble kroppen balsamert og gitt evig liv.

Isis magiske kunnskaper var store, men hun ønsket hele tiden at de var større. Hun var misunnelig på sin bestefar Ra (solguden), den viseste og mest kunnskapsrike innen magi av alle gudene. Så hun la en plan. Hun studerte Ras daglige vaner, vurderte hvordan hun kunne lære hemmeligheten ved hans krefter. Da hun så Ra sikle, formet hun av sikkelet hans og av jord en slange, og fikk ham til å trå på den. Da han lå for døden samlet alle de andre gudene seg rundt ham. De kunne intet gjøre, men Isis fortalte hva hun hadde gjort, og for å kunne redde ham, måtte han fortelle henne sitt virkelige navn, slik at hun da fikk kjennskap til hemmeligheten av hans krefter. Og slik ble det. Hun reddet Ra med sine nyvunne krefter, og siden den gang har hun vært den mest kraftfulle av gudene, hun hadde kunnskap om alt.

Hieroglyfen som representerer hennes navn er et bilde av en trone. I egyptiske avbildninger er hun ikledd dette symbolet på hodeplagg. I senere versjoner blir hun vist bærende på solskiven støttet av to kuhorn, og noen ganger omringet av to fjær som hun har lånt fra gudinnen Hathor. Andre ganger blir hun avbildet med dragens beskyttende vinger.

Isis var en universell gudinne og ble identifisert med Sothis (det egyptiske navnet på stjernen Sirius), som ligger nær Orion-konstellasjonen. Egypterne identifiserte seinere Orion med Osiris. Isis ble også dyrket under navnet Isothis.

Isis avbildes ofte som mor mens hun dier Horus, et bilde som ligner mye på den kristne versjonen med Jomfru Maria og Jesus-barnet.

Du kan påkalle henne for assistanse på mange områder, inkludert hjelp med minner fra tidligere liv. Påkall Isis for å få hjelp til å få mer balanse mellom karriere og hjemmeliv. Hun kan hjelpe deg med å frigjøre mer tid og energi, slik at du kan glede deg over alle aspekter i ditt liv.

Buddha

Buddha ble født for rundt 2500 år siden.

Buddha vokser opp som prins, og lever et bekymringsløst liv i luksus. Men da han oppdager hvordan folk lider når de blir syke, gamle eller døende blir livet hans forandret. Han forlater palasset og legger ut på søken etter sannheten.

Etter mange års vandring finner Buddha svaret i dyp meditasjon under et tre. Han blir en oppvåknet. Buddha vandrer så rundt i Nord-India som læremester. Han underviser helt fram til sin død 80 år gammel.

Dharma betyr Buddhas lære. Dharma står for de grunnleggende og evige lover og ordninger i universet. Kort gjengitt er dette innholdet i Dharma:

Menneskene ser ikke ting som de virkelig er. De er uvitende. Uvitenheten fører til lidelse. Det vil si grådighet, begjær, hat og uvilje. Å få innsikt er eneste måte å bli befridd fra uvitenheten.

Oppmerksomhet er essensen i Buddhas lære. Å være til stede i seg selv og tilværelsen bringer større sinnsro og innsikt.

Læren er en vei til befrielsen. Det viktigste er å være snill og gavmild i forholdet til andre mennesker. Så følger kunnskap om det farlige i livet, om hat, uvitenhet og begjær. Forstår du dette og har et rent og klart hjerte kan du lære hvordan å bli befridd fra lidelsen.

Karma er menneskets tanker, ord og gjerninger. Alle handlinger har konsekvenser. Karma er sammenhengen mellom det gode vi gjør og det gode vi opplever, og mellom det vonde vi gjør og det vonde vi opplever.

«Hvis du har gjort noe vondt, bør du ikke gjøre det flere ganger, og slett ikke finne din glede i det, for oppsamlet vondskap gir lidelse. Hvis du har gjort noe godt, prøv da å gjøre det flere ganger, og finne din glede nettopp i det, for oppsamlet godhet gir lykke.»

Buddha levde et liv fylt med kjærlighet, medfølelse og nestekjærlighet. Buddha utformet fem leveregler for å veilede menneskene.

1. Jeg vil ikke drepe noe levende vesen.
2. Jeg vil ikke stjele.
3. Jeg vil ikke misbruke seksuelt.
4. Jeg vil ikke snakke usant.
5. Jeg vil ikke bruke rusmidler.

Buddhas ti råd om hvordan vi skal handle, snakke og tenke:

Med kroppen skal vi:
- beskytte alle levende vesener
- være gavmilde
- være forsiktige når vi nyter noe

Med munnen skal vi:
- snakke sant
- snakke godt om andre
- snakke vennlig til andre
- snakke om det som er nyttig

Med tankene våre skal vi:
- ønske å dele med andre
- ville gjøre godt mot andre
- tenke sant og riktig

Oppmerksomhet er essensen i Buddhas lære. Å være til stede i seg selv og tilværelsen bringer større sinnsro og innsikt. Meditasjon er en måte å vedlikeholde oppmerksomheten. Den åpner for intuisjonen, modner og helbreder. Buddha nådde selv innsikt ved å meditere. Meditasjon er viktig for alle buddhister.

Påkall Buddha når du trenger hjelp til å utvikle din meditasjonsrutine, til å utøve måtehold, og for å overkomme all form for lidelse.

Hindugudinnen Lakshmi

Lakshmi er hinduisk gudinne for rikdom, lykke, velstand og fruktbarhet. Lakshmi er beskytter for byen Kolhapur i delstaten Maharashtra.

Lakshmi er en av de høyeste gudinnene, og tiltales ofte som mata (mor).

Lakshmi og Vishnu rir ned fra himmelen på en ørn ved navn Garuda, eller en slange ved navn Shesha, for å opprettholde den kosmiske orden.


Lakshmi er datter til Bhrigu.

Hun sies å ha blitt inkarnert i hustruene til de forskjellige avatarene til Vishnu. Hun var for eksempel Sita, kona til kong Rama, og Rukmini, kona til Krishna.

Lakshmi framstilles ofte sittende på en lotusblomst, kledd i fine klær og dyrebare juveler. Hun har et vennlig ansikt, og er i sin fulle ungdom, men med et moderlig utseende. Lakshmi har gyllen ansiktsfarge og fire hender. Disse representerer de fire menneskelige levemåtene: dharma eller rettferdig skjebne, karma eller begjær og kjærlighet, artha eller rikdom, og moksha frigjøring fra gjenfødelsens rundgang.

Kaskader av gylne mynter har blitt sett strømmende ut fra hendene hennes, og de som ønsker rikdom søker hennes hjelp. Hun er alltid kledd i en gullbrodert rød sari. Det røde symboliserer aktivitet og det gylne symboliserer velstand.

Lakshmis hjelp kommer bare til de som har rene hus, ikke har onde tanker, er hjelpsomme, fredelige og jobber hardt. Hun holder seg borte fra steder som er urene og hvor folk er dovne og/eller voldelige.

Lotusen har sine røtter i gjørme, men blomstrer over vann. Den springer ut av den skitne gjørme, som menneskene gjør på jord, men blir en vakker blomst som «svever» rundt i renhet og åndelighet, som det gudene etter hinduisk tro gjør. Lakshmi kunne bare bli nådd av de som har kontroll, og som kan benytte seg av hennes ressurser, som Vishnu.

Lakshmi er en vakker og menneskekjær hindugudinne som bringer overflod til de som påkaller henne. Hennes forbindelse med lotusblomsten, elefanter og vann representerer hennes absolutte tillit til fruktbarheten og overfloden som er tilgjengelig for alle. Hun forsyner deg gledelig med alt du trenger, enten det er penger, tid, kunnskap eller muligheter. Lakshmi arbeider med Ganesh, guden med elefanthode, som er kjent for og «overvinne» alle hindringer. Sammen er de et ustoppelig team som hjelper deg med å forløse frykt, og akseptere overflod.

Påkall Lakshmi for hjelp til å forvandle pengebekymringer til økonomisk flyt.