Ugla

«Ugla er vokteren av hellig visdom og den symboliserer klokhet og beskyttelse. Den kan komme når man trenger stillhet og bevisstgjøring av livet man lever. Med sin dype visdom kan den avsløre hemmeligheter og den kan hjelpe deg med å se det som ikke har blitt sett. Ugla symboliserer også fokus og frihet. Den dukker ofte opp hos mennesker med klarsynthet.»

Åndedyr: Er Ugla din åndelige guide, akkurat nå?
Ugleåndsdyret symboliserer en dyp forbindelse med visdom og det nattlige, og representerer kunnskap, intuisjon og livets dype mysterier. Ugler er kjent for sylskarpt syn og skarp observasjon, så hvis Ugla er ditt totem eller åndedyr, har du sannsynligvis muligheten til å se under overflaten - det som vanligvis er skjult for de fleste. Du kan skille virkelighet fra fantasi og gå utover overfladiske utseende.

Uglene, som dateres tilbake til antikken, har blitt ansett som unnvikende, mystiske skapninger og ble omtalt i folklore i forbindelse med magi, mørke og til og med det overnaturlige. Ugleåndsdyret minner oss om å bruke intuisjonen vår. Det er her sann visdom ligger.

Som et personlig totem gir Ugla den inspirasjonen og veiledningen som er nødvendig for å utforske det ukjente, for å endre, transformere og oppleve livets mysterium og magi.

Uglens betydning og symbolisme
Ugla har vært et tema i myter og folklore rundt om i verden i århundrer. Det er et viktig totem i troen, som holdes av mange kulturer, og har blitt assosiert med en rekke betydninger og symboler.

En kompleks og mystisk skapning. Uglen har blitt knyttet til åndelige gaver og innsikt, og til og med til hekseri og mørke, overnaturlige krefter. Ugler er også unike, ved at de har høyt utviklede fysiske egenskaper.

En person kan trekke på Uglens mange eksepsjonelle egenskaper, som kan uttrykkes som visdom, intuisjon, smidighet, mot og beskyttelse så vel som uavhengighet, skarp observasjon og transformasjon.

Uglens kjennetegn og egenskaper
Ugla er virkelig en eksepsjonell skapning. Denne nattens seer besitter ferdigheter og fysiske egenskaper som mange andre dyr, inkludert mennesker, ikke har. Hvis du blir tiltrukket av Ugler, vil du sannsynligvis benytte deg av en eller flere av dens unike egenskaper.

Hvis en Ugle gjør seg til kjenne for deg, enten det er i naturen, gjennom kunst eller i dine tanker eller drømmer, vær oppmerksom på det. Som budbringer fra det åndelige riket er det vanligvis viktig informasjon Ugla ønsker å formidle. En klok og utviklet guide. Ugla kan gi innsikt i ens livsformål, samt hjelpe til med å finne svar på viktige spørsmål i en sjels reise.

Vurder hvilke svar du kanskje søker i livet og søk et høyere perspektiv for å kanalisere intuitiv veiledning.

Uglens visdom og intuisjon
En av Uglens mest ekstraordinære egenskaper er synet, som inkluderer eksepsjonelt nattsyn. Ugler kan også snu hodet 270 grader og se i alle retninger. En Ugles uhyggelige evne til å se i mørket, gjør dem til et naturlig symbol for visdom og innsikt.

En Ugle kan bli sendt til deg som en åndelig budbringer på et tidspunkt da du tuner inn på din indre visdom eller utvikler dine psykiske gaver. Når du benytter deg av intuisjonen din, er det mulig å se utover overflaten og bestemme en persons sanne motiver eller intensjoner.

Uglen symboliserer behovet for å bruke dømmekraft når du tar avgjørelser og å se hver situasjon fra en rekke vinkler, siden det kan være flere synspunkter. Uglens evne til å se i mørket illustrerer også hvordan vi intuitivt kan veilede oss selv og andre. Påkall Uglen, når du skal ta en beslutning eller avklare en situasjon.

Din åndelige guide for smidighet, mot og beskyttelse
Ugler har eksepsjonelle flyferdigheter og mange har et utrolig minne. De er i stand til å ta av vertikalt fra stillestående og fly stille og sakte med svært lite turbulens. Uglen tjener som inspirasjon til å bevege seg gjennom livet uanstrengt, med visdom og ynde.

Som en høyt utviklet fugl, er Uglen også ekstremt beskyttende og vil vise et enormt mot når de beskytter sine egne. Den kan lage et mentalt kart over territoriet sitt takket være dets «lydlokaliseringsminne», som gjør det mulig for den å jakte i mørket og fly trygt om natten.

Som dyktige jegere, vil Ugla beskytte reir og avkom, og angripe når de er truet. Ugleåndsguiden kan tjene som en budbringer, for å beskytte de forholdene du verdsetter - spesielt de som er viktigst for deg.

Uglen symboliserer uavhengighet
En ensom Ugle, som åndsdyr guide, representerer visjon, frihet og uavhengighet. Uglen kan inspirere deg til å låse opp ditt fulle potensial og oppdage dine unike talenter. Hvis Ugla resonerer med deg, er det sannsynlig at du liker å jobbe på egen hånd og verdsetter din uavhengighet. Du kan til og med bo alene, men selvfølgelig liker du fortsatt vennskap og sosiale sammenkomster.

Hvis Ugla har gjort seg kjent for deg, kan det inspirere deg til å vurdere livet ditt og/eller karrieren og finne ut om du fullt ut utnytter dine unike ferdigheter og talenter. Uglene overlever og trives, fordi de bruker sine medfødte gaver. På samme måte har mennesker en unik kombinasjon av egenskaper, og blir bedt om å bruke dem til å uttrykke sin individuelle sjels hensikt.

Uglen representerer skarp observasjon i livene våre
I tillegg til kraftig syn, har Ugla blitt velsignet med høyt utviklet hørsel. Faktisk, ved visse frekvenser, kan Ugla høre med mye mer skarphet enn mennesker. Uglens hode er designet og strukturert for å lytte. Mange arter av Ugla har asymmetrisk plasserte ører, som gjør dem i stand til å finne lyder fra flere retninger.

Hvis Ugleånden har kalt på deg, er du absolutt en ivrig observatør og har kapasitet til å være en god lytter. Ugla hører og vet ting - selv om de ikke er synlige. Ugla lærer oss å se forbi overflaten, lytte og observere for å forstå hva som virkelig skjer.

Denne åndelige guiden ber om transformasjon
Hvis du har hatt en mystisk innsikt, vært gjennom en psykisk opplevelse eller mottatt inspirasjon angående formålet ditt med livet, er Ugla sannsynligvis ditt åndedyr. Ugla kan til og med avsløre en utfordring, for å hjelpe deg med din personlige utvikling.

Ved å tegne på Ugletotemet, kan du bli kalt inn i en rolle som bringer til endring og transformasjon i livet ditt eller andres liv. Av denne grunn er folk sannsynligvis veldig tiltrukket av deg og spør ofte om råd eller hjelp. De kan til og med oppleve en høyere tilstand av å være, i ditt nærvær.

Den allvitende Uglen, minner oss på å bruke visdom og intuisjon, når vi tar avgjørelser eller endrer retning i livet. Med veiledning og mot kan Ugla brukes som et symbol på transformasjonen, som trengs for å oppnå personlig oppfyllelse.

Uglene avslørt i folklore
Gjennom historien har Ugla vært kjent for å representere både gode og dårlige varsler. I gresk mytologi antydet en Ugle over slagmarken, seier til grekerne. Athena, den greske Gudinnen for krig, håndverk og praktisk fornuft, hedret til og med Uglen som hennes favorittfjærdyr.

Omvendt, under Romertiden ble Ugler faktisk ansett som et dårlig tegn, og var ofte et symbol på forestående katastrofe. Det ble antatt at hekser var i stand til å forvandle seg til Ugler, for å fly rundt og suge spedbarns blod.

Ifølge Artemidorus, en annen århundres spåmann, som drømte om at Ugla signaliserte fare, som da betydde at en reisende ville ende opp med skipbrudd eller ranet.

I England på 1700-tallet trodde mange at skriket fra en Ugle som flyr forbi vinduet til en syk person, betydde en overhengende død. Uglene var imidlertid ikke alle dårlige, i engelskmennenes øyne. De synes faktisk at Uglene var nyttige, på noen veldig interessante og merkelige måter.

Det ble antatt at inntak av ugleegg, kunne avhjelpe en rekke sykdommer som alkoholisme. Men vent, det blir merkeligere! Ikke bare trodde de at alkoholikere kunne kureres med ugleegg, de trodde også å mate barn med ugleegg, ville bidra til å beskytte dem mot alkoholavhengighet senere i livet.

For indianere kan Ugla bety en rekke forskjellige ting, ettersom Uglens symbolikk, er forskjellig fra stamme til stamme. Avhengig av hvilken stamme du spør, kan Ugla symbolisere mange forskjellige ting.

Betydninger for Indianerne:
Beskyttelse
Representasjonen av ånder
Formynderskap
Transformasjon
Bærer av sjeler til underverdenen