Englenes Orakel

Englene har vært vår forbindelse til den guddommelige kilde - skapelsens absolutte opprinnelse - siden begynnelsen av vår søken etter svar på livets mysterier og vår eksistensielle natur. De er også et aspekt av vårt forhold til Kilden, som representerer godhetens, renhetens og lysets absolutte hensikt.

Englene kan bli en naturlig del av din virkelighet. Det krever et åpent hjerte og et ikke-dømmende sinn ... å tillate deres nåde å fylle ditt liv.

Stol på, at ditt Høyere Selv kan bringe deg i kontakt med englene. Du kan gjerne bruke englekortene til å hjelpe deg med å finne svar på spørsmål om ditt liv. Du kan også bruke dem, som en måte å bli bedre kjente med englene på. De ønsker at du skal lære dem å kjenne og stole på dem.

Å være åpen for dem er i virkeligheten å åpne deg for ditt høyeste gode og din største glede. De venter på din bevisste annerkjennelse av dem. De kan tilby hver enkelt av oss den beste hjelp, rådgivning, veiledning og beskyttelse, vi noensinne vil behøve i våre liv.

Jo mer ansvar vi tar som bevisste medskapere av universet, jo mere hjelper englene oss med å heve vår bevissthet til det nivå, vi kjenner som lykksalighet. De er der for å synge for oss og hjelpe oss med å finne glede i nuet, i vår fysiske kropp, på planeten eller hvor enn vi er.

Kilde: Ambika Wauters - Englenes Orakel

Himmelens tre hierarkier

Formens himmel, som angår vårt daglige og materielle liv. Skapelsens himmel, som lovpriser menneskelige anliggende og forhold, og den måten vi mennesker behandler hverandre på. Paradisets himmel, som viser oss hvordan vi kan delta som medskapere av universet sammen med Kilden.

Hvert himmelske nivå har tre slags engler. Formens himmel inneholder erkeenglenes beskyttelse og kjærlighet. Våre personlige skytsengler og fyrsteengler, som hersker over spesifikke geografiske områder, bebor også dette rike. Skapelsens himmel inneholder de blide og medfølende energier fra Maktene, Kreftene og Herredømmene. Det er disse englene, som direkte påvirker de menneskelige forholds spirituelle natur. De tilbyr oss kvaliteter som fred, klarhet og harmoni. Det hjelper oss også med å akseptere forsoning og medfølelse i våre liv, og de hjelper oss til å finne tilgivelse i våre hjerter. Paradisets himmel holder Serafene, Kjerubene og Tronenes strålende og kraftfulle energier. Dette er kjærlighetens. visdommens og herlighetens engler.

Formens himmel

Formens himmel er den første av de tre himmelske nivåer, og englene i dette rike ... erkeenglene, skytsenglene og fyrsteenglene, er de som er tettest på menneskeheten. De utgjør vår primære kontakt med englenes verden og tilbyr oss både personlig og åndelig assistanse til å bringe orden og glede inn i våre liv.

Deres formål er å hjelpe oss til å innse, at det guddommelige finnes i alt og alle. De sørger for den kjærlighets- og beskyttelseskraft, som er så viktig for våre sjelers næring på det jordiske plan. Uten en spirituell sammenheng, hvor vi kan romme vår jordiske erfaringer, ville vi føle oss forlatte. Jo mere vi velger kjærligheten i våre liv, jo mere tilpasser vi oss de himmelske riker.

Erkeenglene
Erkeenglene er sendebud fra det guddommelige til menneskeheten. De tilbyr åndelig næring og inspirasjon. De gir oss åpenbaringer og alle de redskaper, vi har bruk for i våres åndelige utvikling.

De bringer assistanse, guddommelig kjærlighet ... deres lys  og styrke, så vi kan finne tilbake til den kraften vi har i oss selv, hvor igjennom vi blir medskapere av universet sammen med Kilden. Faktisk er de menneskehetens beskyttere og har spesifikke funksjoner, som hjelper den menneskelige rase kollektive og universelle ånd.

Ved hjelp av erkeenglenes evne til å gjennomtrenge materielt stoff forvandler de jordens energi og minner oss om begrensningene i vår daglige bevissthet. De viser oss det guddommeliges grenseløse virkelighet. Når vi aksepterer deres tilstedeværelse, inviterer vi mirakler inn i vår liv. Til alle tider har mennesker vendt seg mot erkeenglene for å få hjelp og støtte. En gammel jødisk bønn anroper om deres hjelp:

Til den allmektige Gud, Israel Herre, må Mikael være ved min høyre hånd, Gabriel ved min venstre hånd, Foran meg Rafael og bak meg Uriel, og over meg Guds uendelige nærvær.

Skytsenglene
Mens erkeenglene hersker over hele menneskeheten, er skytsenglene tilknyttet enkeltindivider. Det er skytsenglene, som våker over den individuelle åndelige vekst gjennom livet ... og beskytter og forsvarer den enkeltes sjel. Hver engel har kanskje vært sammen med en bestemt sjel gjennom mange liv for å hjelpe dette individet med å sette sammen alle livets leksjoner, inntil det til slutt vet, at det er et med Gud. Denne kunnskapen kalles opplysning.

Vår skytsengel velsigner alt vi gjør for å nære vår sjels trivsel. Det kan være et krevende åndelige arbeide, å bringe fred og klarhet ... men det kan være noe så enkelt som å oppmuntre til å gå på stranden og leke. Barnlig moro og latter kan være like tilfredsstillende for sjelen, som timer med meditasjon og selvhjelps terapi.

I Englenes Orakel representerer skytsenglene de forskjellige utviklingsfaser, vi går igjennom i våre liv. De står der som et symbol på de forløp som vi gjennomlever, mens vi modnes og utvikler oss på vår vei. Vi kan når som helst få veiledning og hjelp fra skytsenglene, om vi sitter fast eller føler oss blokkert på vår utviklingsvei. De verdsetter og elsker oss ubetinget. De står klar med hjelp, når vi åpner oss og aksepterer deres guddommelige tilstedeværelse.

Fyrsteenglene
Fyrsteenglene er beskyttere, hjelpere og veiledere for etniske grupper, land og byer. De er nevnt i Bibelen som å ha en sterk og mektig innflytelse på store menneskemengders skjebner. De representerer de ulike mennesketypers kollektive ånd, og deres samlede tilstedeværelse er den samme som andre steder åndelig energi. Et vakkert sitat, som beskriver fyrsteenglene godt, stammer fra Wallance Stevens dikt «Angels surrounded by Paysan»: 

Jeg er den nødvendige engel på Jorden, for med mitt blikk ser du Jorden igjen ...

Fyrsteenglene hjelper menneskeheten ved å velsigne og veilede, når landets velferd står på spill. Disse englene er her for å hjelpe menneskeheten å håndtere de store sakene, som påvirker massenes skjebne. Fyrsteenglene streber etter å forbinde makthavernes beslutninger med universelle begrep som sannhet og rettferdighet.

I Englenes Orakel, anvendes fyrsteenglene til å beskrive kompassets fire retninger, naturens fire elementer og de fire psykologiske funksjoner, som utgjør det bevisste sinn; tanker, følelser, sanser og intuisjon. På denne måten er fyrsteenglene i direkte kontakt med oss alle og med våre liv. De fokuserer på de psykologiske aspekter av den tredimensjonale verden og kan hjelpe oss med å forstå kjernen i våre situasjoner.

Skapelsens himmel

Skapelsens himmel er det andre nivået av de himmelske riker. Vi kan forbinde oss med denne meget forfinede energien, for å kaste lys over våre personlige forhold. Dette rikets engler kan gjenkjennes via deres spesifikke navn under Maktene, Kreftene og Herredømmene. Alle hjelper de oss med å elske og forstå hverandre.

Mange mennesker finner forhold stressende og full av uro. Englene i Skapelsens himmel hjelper oss med å gjøre dem lettere, så vi kan finne mening og nærhet i våre liv. Englene prøver å lære oss og verne om hverandre så godt, som vi bare kan. De gir oss det verktøyet vi har brukt for til å få forholdene våre til å fungere. De prøver alltid å vise oss de sunne og nyttige måtene, som gjør oss i stand til å blomstre som frie og kreative sjeler.

Det er i forhold til andre, vi har muligheten for å lære oss selv å kjenne. Disse faktorene hjelpe oss å akseptere våre begrensninger, utvide horisonten vår og utvikle våre sterke sider.

Forhold tester våre prinsipper om lojalitet, tillit og ærlighet. De hjelper oss med å forfine våre behov og tar stilling til våre ambisjoner og ønsker. De viser oss alle aspekter av våre følelser. Det er via forhold at englene lærer oss om kjærlighet og visdom. De tilbyr oss nøkkelen til frihet og tillitt, når livet vårt er tungt og trist. De er der for å lette veien for oss, så alle våre relasjoner kan gi oss glede og fornøyelse.

Englene ønsker, at vi skal være lykkelige og glade. Deres hensikt er å se oss tilfredsstilt på alle mulige måter. De tilbyr oss deres støtte og kjærlighet. De nærer og beskytter sjelen vår, så vi kan leve ut vår frihet og utrykke vår skapende natur, fullt og helt. Englene forbedrer livskvalitet og letter vår vekst på måter, som lærer oss om Kildens uendelig kraft. Englene minner oss om, at vi har frihet til å gjøre våre liv så behagelig og lykkelig, som mulig.

Det er så opp til oss å realisere det og uttrykke vår takknemlighet over alt det som har blitt gitt oss, for det er ingen sann healing uten takknemlighet. Jo mer vi åpner våre hjerter for fredens, frihetens og forsoningens kvaliteter, jo større blir vår livlighet og glede.

Maktene
De beskyttende og veiledende englene, kjent som Maktene, er de englene som spesifikt tilbyr oss fred, harmoni og sinnsro. Deres himmelske funksjon er å beskytte vår sjel, som trives best i en rolig og fredfull atmosfære. Når vi søker et fredfullt liv, hjelper englene oss med å forvandle vårt livs emosjonelle virvar til klarhet. De vet at vi er gladere og sunnere, når vi søker fred i oss selv og i vår egen verden. Da har vi mulighet til å trives emosjonelt og bli et skapende menneske. De gir dog et helt klart uttrykk for, at det er vår frie vilje, å ønske dette som en måte å leve på. De trenger seg aldri på, men tillater vår frie vilje til å trives og blomstre, idet vi utvikler oss videre fra de tøffe kampene og overlevelse, til å bli hele integrerende mennesker.

Når vi velger fred, hjelper Maktene oss med å forløse alt det som er tungt og dramatisk i våre liv. De hjelper oss med å finne fredfylte og gode måter, hvorpå vår sjel kan trives og gro, så vi til slutt kan bli lykkelige.

Kreftene
Kreftene belærer oss om kjærligheten til frihet og tillitens hellighet. Deres himmelske funksjoner er å forvandle våre tanker til stoff. De er det avgjørende leddet i en den prosess, vi kaller manifestasjon. Det betyr at det vi nærer om og har lyst til, kan omdannes til en materiell virkelighet ved vår sterke intensjon om å skape det. For å få ting vi ønsker oss til å manifestere seg i vår hverdag, er vi nødt til å ha tillit til at det er mulig for oss å få det vi ønsker. Når vi aksepterer at noe kan bli en reell virkelighet for oss, og vi gir slipp på tanken om det og har fullstendig tillit, så vil det hvis det er til vår fordel og glede, dukke opp i vårt liv. Kreftene hjelper manifestasjonsprosessen på vei, ved å forvandle våre drømmer til virkelighet. De forteller oss at vi er frie til å ønske oss alt det, vi føler vil gi oss lykke og glede. De hjelper oss med å utfolde våre liv på de måtene, vi ønsker oss. De minner oss på, hvor viktig det er å ha tillit til det positive og til å være kreative i vår tenkning.

De gir oss lærdom i frihet, tillit og trygghet. Det er deres veiledning i vanskelige og tøffe tider, som holder oss oppe. De hjelper oss med å sette pris på og verne om disse kvalitetene, for de vet at intet ekte eller varig uttrykk kan unnvære disse.

Vi er friheten selv, og likevel er så mange av våre relasjoner mer et uttrykk for uærlighet og med avhengighet enn for vår mere utviklede og frie selv. Når vi utvikler oss, krever det tillit til livets prosess, å vite at vi beveger oss mot lyset og vår egen individualitet. Tillit er den mest avgjørende kvalitet i forhold til den erkjennelse, at alt er mulig og at vi i sannhet blir beskyttet og veiledet.

Herredømmene
Herredømmene tilbyr menneskeheten, barmhjertighetens egenskaper. De hjelper oss til å komme overens med vår fortid og finne tilgivelse i våre hjerter. De bringer oss også visdommens gave, som gjør oss i stand til å leve i en tilstand av nåde. De hjelper oss med å være mere til stedet i nuet, ved å forløse den byrdefulle energien av tidligere bebreidelser, som kan veie tung i vår sjel og forhindre vår skapende kraft.

Herredømmene er engler med et enormt lys og stor følsomhet. De vet at tilgivelse for de fleste av oss, ofte er en av de vanskeligste tingene vi kan bli bedt om. Der hvor det har vært mye lidelse, noen ganger gjennom generasjoner, så er hat og smerte rotfestet i oss. Disse guddommelige vesener lokker oss igjen og igjen til blidt å forløse våre negative trelldommer. De letter kjærlig tyngden av vår lidelse og gjør det mulig for oss å gi slipp på fortiden og leve mer helt, i nuet.

Paradisets himmel

Her har vi kommet til det siste nivået – Paradisets himmel, som er tettest på det guddommelige nærvær. Det er her, vi overgir egoet vårt til Gud og englenes ubetingede kjærlighet. Våre sjeler er ett her, i harmoni med den guddommelige visdom og kjærlighet. Det er i dette rike, vi lever ut fra våre hjerter, hvor det ikke er noen adskillelse mellom vår vilje og Guds vilje. På dette nivå er vi hinsides konflikt, adskillelse og tvil.

Paradisets himmel er riket for lykke og ren glede. Det er her skapelse skjer uten anstrengelse, det er her våre menneskelige erfaringer er harmoniske og fullkomne. Her finnes det ikke opprør eller behov for overlevelse, for sjelen har overskredet de jordiske kamper. 

Vi erfarer den fullstendige enheten med Kilden i alle ting. Vi er ikke kun vitner til skapelsen, tvert imot, vi er en vesentlig del av den herlighet som uttrykker enhet og helhet.

Det er i denne himmel, våre drømmer materialiseres, for dette er miraklenes rike. Her manifesterer kreativiteten alltid den guddommelige styrke og herlighet. Denne himmelens engler tilbyr oss kjærlighetens og visdommens største gaver. Når vi åpner våre hjerter, oversvømmes vi av gleden fra Guds kjærlighet til oss, og vi bringer oss i harmoni med oss selv, så vi kan være Kildens medskapere. På dette nivået arbeider vi sammen med englene.

De tre forskjellige typer engler i Paradisets himmel er Serafene, Kerubene og Tronene, fordi de sitter nærmest den guddommelige trone.

Serafene
Serafene forbindes med selve skapelsens essens. I deres lys er de miraklenes skapere. De utsender Guds energi for å skape de elementære stoff, som livet er formet av og som gjennomtrenger hele universet. De er kjent som Englene for Kjærlighetens Mirakel. Alltid, tilbyr de hver og en av oss ubetinget kjærlighet. De oppmuntrer og støtter i høyeste grad vår spirituelle utvikling, inntil vi er i et med Kildens skapende ånd.

I Englenes Orakel kalles de Engelen for Kjærlighetens Mirakel, Engelen for Kjærlighetens Essens og Engelen for Evig Kjærlighet. De representerer åndens herlighet, som vi kjenner som ubetinget og evig varende kjærlighet. Vi er vitne til den i enhver skapelsesprosess. Den overstrømmer universet med sin rene og skjære styrke. Det er gjennom Serafene, vi forbinder oss med og anerkjenner denne kjærlighets prakt.

Serafene viser hver og en av oss, som søker denne lykksalige tilstand av enhet med Kilden, måter hvor vi kan finstille våre vibrasjoner på de høyeste nivåer av bevissthet. De kan for eksempel bringe oss mirakler fra enestående lærere og mestere, som kan være ikke-fysiske såvel som fysiske vesener. Disse lærere er selv vesener, som er kommet i kontakt med lyset, og som gjennom forskjellige rensningsmetoder har brent deres negative avfall bort og over gitt seg til livets enhet.

Serafene minner oss hele tiden om kjærlighetens mirakel, og om hvordan vi blir fornyet og gjort hele av denne vidunderlige energi. De hjelper oss med å heale smerte, som stammer fra adskillelse og tap, og med å erkjenne at kjærligheten er evig og fullstendig udelelig.

Kjerubene
Kjerubene vokter inngangen til Paradiset. De er bærere av den høyeste visdom i universet. De hjelper alle, som har forbindelse til visdom, og de gir styrke til alle, som er i harmoni med Guds ord. De fyller universet med Guds visdom. Når vi er i harmoni med deres kjærlighets vibrasjoner, opplever vi dybden av viten i oss selv. Dette er en direkte og klar avspeiling av den visdom, de kanaliserer til oss i det håp, at vi skal kjenne Gud og erkjenne storheten av den ubetingede kjærlighet, som lever i oss.

Kjerubene tilbyr oss deres krystallklare bevissthet om alt livs enhet. I Englenes Orakel kjennes de som Visdommens Engel, Dømmekraftens Engel og Engelen for Viten. De er Guds budbringere, som deler kjærlighetens og kunnskapens fylde. De gir oss mulighet for å lære livets mysterier å kjenne gjennom forvandlingen av viten til visdom. De er ikke de små, lubne barna, som så ofte er avbildet i englekunst, men snarere renhetens ånd, som sees i små barn, som vet, at de er trygge og høyt elsket.

Tronene
Tronene er den type engler, som kommer nærmest den guddommelige Kilde. De eksisterer hinsides form, og allikevel er deres funksjon som engler å omdanne tanker til stoff. De eksisterer på den rene tankens nivå og er dem, som leder vibrasjonen fra Guds kjærlighet inn i fysisk form.

De fungerer som Guds øyne og tar form som virvlende strømmer av farget lys. I Englenes Orakel kjennes de som Engelen av Væren, Styrkens Engel og Herlighetens Engel. De sender kildens styrke, og herlighet igjennom hele universet og tilbyr oss en bestandig stråle av lys, som setter oss i stand til å manifestere denne kjærlighet i våre liv. Når vi befrir vårt sinn og åpent opplever nuet, lever vi i skapelsens herlighet og glans, likesom det var meningen, at vi skulle. Det er på dette tidspunkt, Tronene bringer oss til lykksalighetens riker.

De eksisterer i det evige nu, og når vi utvikler oss hinsides vår overfladiske identifisering - den, vi tror, vi er - og begynner å leve som medskapere av universet sammen med Kilden, opptager vi, at vi lever mere fullstendig i øyeblikket. På denne måten trekker vi inn i kreativitetens, kjærlighetens og visdommens riker, som er så enorme, at vi kanskje ikke er i stand til å gi meningsfulle beskrivelser, av våre opplevelser. Dette er Paradisets himmel, som diktere og mystikere har beskrevet gjennom tidene. Alt det som kreves av oss er, at vi gir slipp på vårt ego og lever åpent og tillitsfullt i det evige nu, fri for de illusjoner, som svekker og hemmer vår sjel. Med englenes hjelp er vi i stand til å leve, som det var meningen, i glede, lykksalighet og med den visshet, at vi i sannhet er elsket og verdsatt.

Tronenes rike er det høyeste nivå, som englene kan oppnå. De gir evig lovprisning og takk til Kilden, fordi de vet at denne kjærlighet og nåde vil vare i all evighet.