Åndelig Oppstigning

Hva er åndelig oppstigning?
Åndelig oppstigning, også kjent som åndelig oppvåkning, er en naturlig evolusjonær prosess som involverer prosessen med å kaste det gamle selvet og oppleve en indre gjenfødelse. Mange snakker om åndelig oppstigning i form av å bli «oppgradert» eller å bli forhøyet i både bevissthet og vibrasjonsfrekvens.

Alle begrepene er en måte å referere til den indre utviklingen og utvidelsen av sinnet, hjertet eller sjelen. Som navnet tilsier handler åndelig oppstigning om å nå nye høyder og overskride gamle begrensende vaner, tro, tankesett og væremåter.

Oppstigning refererer til prosessen med å transcendere til et høyere nivå av bevissthet eller eksistens. Oppstigning er både en individuell og kollektiv reise mot en høyere tilstand. Og er mer tenkt på som en energetisk/åndelig prosess, i stedet for en fysisk. Dette skiftet er preget av å bevege seg fra en verden basert på ego-identitet, separasjon og oss versus dem mentalitet til en av kjærlighet, enhet og sammenkobling. Fra denne høyere tilstanden har vi økt persepsjon og større intuitive kapasiteter. Få tilgang til åndelige gaver som ikke tidligere var tilgjengelige på grunn av tettheten i 3D-verdenen.

Oppvåkning kan betraktes som det som skjer når vi beveger oss fra 3D til 5D verdenen. Hvis Oppstigning er den større prosessen, er Oppvåkning den utfoldende erkjennelsen og erkjennelsen av virkelighetens natur som skjer innenfor denne prosessen. Å bringe med seg dyp innsikt og endringer i persepsjon, noe som fører til økt oppmerksomhet, åndelig vekst og en dypere forbindelse til seg selv og verden. Disse erkjennelsene kan skje plutselig eller over lang tid med bratte etapper og platåer. Det kan utløses av uforklarlige hendelser, en livsovergang eller en topp opplevelse, men det starter med en dypere forståelse av at vi er en del av noe større enn bare oss selv.

Åndelig oppstigning er ofte ledsaget av alvorlige og sjokkerende skifter, som resulterer i det som kalles «sjelens mørke natt».

Åndelig oppstigning gjør vondt og vil teste deg til din grense, og vil få deg til å føle deg alene.

Åndelig oppstigning vil ofte bryte deg ned, før du kan sette deg selv sammen igjen.

Men det er verdt det … for hvis det ikke var det, ville ingen fortsette på veien til å knuse sine gamle illusjoner og omfavne nye paradigmer og mer autentiske måter å leve på.

Denne prosessen begynner når vi våkner til sannheten om vår Enhet med Kilde Energien. At hver og en av oss er et Guddommelig Åndelig Vesen i fysisk form, som har en menneskelig opplevelse. En opplevelse for å fjerne karma og utvikle seg gjennom leksjoner. Å helbrede oss fra våre traumer, å leve som sjelen, ikke som et begrenset menneske. Vi er langt større enn vi har blitt fortalt av andre som ønsker å gjøre slaver.

«Oppstigning inkluderer både spiritualitet og oppvåkning. Du kan «våkne opp» til den sanne naturen til din Ånd og styrke deg selv til å bevisst innrette deg med Høyere Bevissthet, Visdom og det Guddommelige i hvert øyeblikk, mens du lærer å mestre oppmerksomhet. Integrasjon er en avgjørende komponent av oppstigning ved siden av bevissthet.»

Oppvåkning av sinnet
Denne typen oppvåkning kommer når du opplever en stor åpenbaring eller plutselig mental erkjennelse. Denne dype forståelsen oversettes ikke nødvendigvis til integrert opplevelse, men den føles som et forbløffende glimt av «opplyst» perspektiv som kan hjelpe deg mentalt, å forstå livet. Ofte blir slike erkjennelser med oss, og motiverer og inspirerer til dyptgripende endringer i livene våre.

Oppvåkning av en ny personlighet
Når mentale oppvåkninger er konsistente og går dypt nok, kan de over en periode resultere i utviklingen av en ny personlighet. Denne typen transformasjon og oppstigning innebærer å kutte vekk og bevege seg forbi gamle begrensende og giftige mønstre og utvikle egenskaper som selvaksept, myndiggjøring og forståelse. Selv om denne typen oppvåkning ikke er så dyp som en «sjelsoppvåkning», er den likevel viktig på den åndelige veien.

Så hvordan kan du vite om du har opplevd en: Tenk tilbake på den typen person du var for ett til tre år siden. Er du fortsatt stort sett den samme personen? Eller har du gjort noen store livsforbedrende positive endringer? Hvis du tror du har endret deg (på en god måte), har du sannsynligvis opplevd en personlighetsoppvåkning. Denne typen oppvåkning er forårsaket når tidligere undertrykte, ignorerte eller avskåret deler av personligheten har blitt integrert for å skape mer helhet.

Oppvåkning av åndelig energi
«Åndelig oppstigning» kan noen ganger referere til å vekke åndelig energi i kroppen og energifeltet. Når livskraftsenergi (ofte referert til som qi-, prana- eller kundalini-energi) vekkes, kan store endringer skje på det fysiske gjennom de åndelige nivåene. Gamle praksiser som tai chi, yoga, meditasjon og tantra, hjelper til med å vekke denne energien, men noen ganger våkner livskraftenergien spontant. Denne plutselige aktiveringen kalles en Kundalini oppvåkning, som kommer inn i sjelens rike og total oppvåkning.

En oppvåkning av åndelig energi, kan føles mild eller helt ekstrem (intenst overveldende og ofte for mye å bære). Vanlige tegn på oppvåkning av åndelig energi, involverer følelser av økt vitalitet og energi på det fysiske nivået, energi rush, prikking og elektriske følelser i hele kroppen, endringer i seksuell libido, skjerpet bevissthet og følelser av kosmisk sammenheng. Negative symptomer kan også oppstå (for uinnvidde) som humørsvingninger, mani, fysisk overfølsomhet, søvnløshet, anfall, tap av matlyst eller overspising, ekstreme og skumle endrede bevissthetstilstander – bare for å nevne noen.

Oppvåkning av Sjelen
Sjelens oppvåkning kan være korte og plutselige, eller lange og drøye. Korte sjeleoppvåkninger blir ofte referert til i Zen Buddhismen som «Satori», som er opplevelsen av å se inn i ens sanne evige natur. Dette glimtet av opplysning er ofte kort og varer ikke særlig lenge (ett øyeblikk til noen få dager). På den annen side oppleves langsiktige sjeleoppvåkninger som en dypere kontakt med ens sjel. Dette kan innebære å konsekvent forene seg med ens sjeleformål, åndelige veiledere eller høyere selv, og dermed forstå og begynne å oppleve seg selv som evig og grenseløs.

Hvordan vite om du har opplevd en: Har du noen gang hatt et øyeblikk hvor du følte at skillet mellom deg selv og verden gikk i oppløsning? Har du noen gang skiftet fra ego-perspektivet til det universelle perspektivet? Har du opplevd noen øyeblikk hvor du har følt deg dypt på linje med livsformålet ditt? Dette er alle tegn på en sjel som våkner. Å utvikle dydige egenskaper som medfølelse, toleranse, tilgivelse og betingelsesløs kjærlighet følger også med sjelsoppvåkning.

Total Oppvåkning (Opplysthet)
Opplysthet, eller total egodød, er en sjelden opplevelse der «selvet» oppløses og alt som gjenstår er – Enhet Med Alle. Denne tilstanden kalles med mange navn: Enhet, moksha, ikke-dual bevissthet, Buddhaskap, belysning og så videre. En slik intens tilstand kan komme spontant eller gjennom år med åndelig studier og disiplin – men i begge tilfeller er total oppvåkning en nådegave, og ikke noe vi kan «oppnå» i ordets normale betydning. Når opplysthet inntreffer, er det en opplevelse av å være både ingenting og alt på en gang; det er en tilstand som transcenderer tanken og sinnet selv, det er en mystisk oppvåkning. Egoet blir endelig sett, forstått og overvunnet, og alt som gjenstår er den Rene Bevisstheten, Nærværet, Kjærligheten og Sannheten.