Rommet

Rommet er Kilden, hvorfra alt utgår. Rommet er et levende, bevisst, allestedsnærværende, evig eksisterende hav av elektrisitet. Det er nærværelse.

Rommet visualiserer, mediterer og vil. Ideene fortettes, blir objektive, og det manifesterende univers trer frem.

Rommet ånder inn, og formen smelter bort som et stykke is i havet. Intet blir tilbake, unntatt rommet.

Rommet er enhet. Kosmos og alt hva som eksisterer, er kun bobler i rommet.

Hvert manifestert atom, har rommet inne i seg. Den del av rommet er det virkelige selv, i enhver manifestasjon. Den del av rommet er lovens, kjærlighetens og lysets kilde. Det er den innerste kjerne i ethvert atom, menneske, solsystem eller kosmos.

Rommet er et. Det har ingen behov for å kommunisere – det er selve kommunikasjonen. Legemer har behov for å kontakte hverandre, men rommet inne i hvert menneske har ikke, fordi mennesket i sitt indre rom, er et med hele rommet.

Romalderen
Mennesket befinner seg i romalderen, og flyr ut i rommet mot dets Moder. Men i realiteten beveger mennesket seg ikke ut i rommet, det er ved å erkjenne sin uendelighet og enhet med rommet.
Hvert eneste fremskritt i rommet, er et skritt fremad mot menneskets indre ve­sen. Hvert skritt i erobringen av rommet er en prosess i menneskets indre rom eller nedbrytningen av illusjonens vegger, som adskiller det fra rommet. Å erobre rommet betyr ikke å bevege seg fra et sted til et annet. Det betyr å eliminere uvitenhetens vegger inne i mennesket.

Mennesket er en dråpe av rommet, krystallisert, illusjoneret og tilsynelatende avskåret fra sin kilde. Det er et bundet energirom i atomet. Det må forløses. Man har frigjort atomet, nå må man frigjøre mennesket fra dets fengsel.

Menneskets eget rom er en begrensning av dets bevissthet. Menneskets rom strekker seg så langt, som dets erkjennelse tillater det. Å erobre rommet betyr og ha mer råderom, å bli enklere og renere. Å erobre rommet betyr og utstrekke nærværet dypere, høyere og vende front mot det sanne selv.

Det indre rom
Det rom som befares med romskip og raketter, er det utvendige bilde av det som skjer i det indre rom, inne i mennesket og menneskeheten som helhet. Der sendes kommunikasjonslinjer til Månen, Venus og til Solen. I det indre rom, er mennesket også i ferd med å forbinde det som i æoner har vært adskilt. Mennesket kan nå lettere kommunisere med sin sentrale ild, med kilden til sitt liv, sin kjærlighet og sitt lys i det indre rom. På den måten, blir det i stand til å fly ut mot et enda større rom.

Det er interessant å bemerke at rommet er ubevegelig, evig nærværende, mens den materialiserte siden av rommet er aktivt, i bevegelse og foranderlig. Sånn er det også med mennesket. Det indre rom står over illusjonene, blendverket og mayaen, men dets legemer, følelser og tanker er aktive. Sann fred, sann salighet og glede er karakteristisk for det indre rom. Derfor vil man oppdage at de som nærmer seg deres egen essens, er fredfylte og enkle. De er i gleden og saligheten.

Rommet er «den i hvem vi lever, ånder og er», som det sies av den gamle vismann Efimiades.

Der er kun én energi, som kan erobre rommet, og den energien er kjærlighet. Kjærlighet er rom forvandlet til ren elektrisitet. Den er det eneste middelet, hvormed mennesket kan heve seg over sine begrensninger og tre inn i sin ubegrensede romarv, inn i sin uendelighet.

Hat er utelukkelse av rommet, utelukkelse av kjærligheten, utelukkelse av livet. Overalt hvor rommet er lukket ute, enten det er i hjertet, i sinnet, i Universet eller kosmos … er det lidelse, begrensninger og død.

Rommet er lys, rommet er kjærlighet, rommet er kraft, rommet er liv.

All utvikling tar sikte på å erobre og bli rommet. Menneskets virkelige selv, er rommet.

Av Torkom Saraydarian
The Science of Becoming Oneself