Personlighetsanalyse

Analysen er satt sammen til deg personlig, basert på din fødselsdato og navn gitt ved fødsel eller dåp. Numerologi kan brukes som et redskap til selvhjelp. Analysen kan sees på som ditt kosmisk matematiske fingeravtrykk, som kan gi deg et mer bevisst forhold til både hvem du er og hva som skjuler seg i din fremtid.  

Fødselsnavn og fødselsdato har en langt større effekt på livet enn de fleste er klar over. Dataene som er «lagret» i ditt fødselsnavn og din fødselsdato inneholder kodene hele livet ditt bygges på.

Hele tre av fem kjernetall i en personlighetsanalyse regnes ut fra fødselsnavnet, samt at navnet er med på å påvirke en rekke syklustall i fremtidsanalysen. Derfor er det så viktig at man regner på riktig navn. De tre kjernetallene kalles navnetall-vokaltall-konsonanttall.

Analysen inneholder fem kjernetall:
- Skjebnetall
- Navntall
- Vokaltall
- Konsonanttall
- Fødseldagstall

I tillegg:
- Realiseringstall

Alle beregninger i Numerologi er basert på en underliggende logikk som er lett å kjenne igjen, men metoden er stort sett er ukjent, også for mange som driver med Numerologi. Jeg vil bruke meg selv som eksempel, gjennom analysen.

Pythagoras foretrukne metode. Noen gylne regler først:

1. Bruk alltid fullt fødsels- eller dåpsnavn. Husk mellomnavn, selv om det ikke er i bruk.

2. Del navnet opp i fornavn-mellomnavn-etternavn, regn ned og ut.

3.  Dukker mestertallene 11, 22 eller 33 opp i beregningsprosessen, skal de ikke reduseres.

4. Bokstaven Y behandles litt spesielt. Y er alltid en vokal, bortsett fra når den  når Y er i følge med en vokal (som øy, ay, ey, iy, oy, uy, åy æy). Da blir Y en konsonant. Den blir også behandlet som konsonant hvis første bokstaven i et navn er Y fulgt av en vokal (som Ye, Ya, Yi, Yu, Yo, Yæ, Yø, Yå).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å
 
Du kan å bestille din egen personlige analyse hos Numerolog Åse Steinsland

Skjebnetall

Skjebnetallet regnes ut fra tallene i fødselsdatoen, og er et viktig tall i analysen. Tallet avslører din tiltenkte skjebne og utviklingsvei, og integrere og lære mer om kvalitetene som ligger skjult i tallet.

Dette tallet representerer det du i overordnet forstand selv har valgt å lære, utvikle og få integrert i deg selv i dette livet. Din nåværende virkelighet trenger nødvendigvis ikke stemme med ditt skjebnetall eller det livet du lever i øyeblikket. Det er da et tegn på at du enda ikke har funnet «din sti». Du er godt utstyrt til jobben, da du har i deg egenskapene som skal til for å klare det. Følger du din livsvei vil du lettere finne de muligheter og de mennesker som skal hjelpe deg til å gjøre det arbeide som du er bestemt til å gjøre. Den skjebne som tallet representerer, er den rette for deg i dette livet. Den inneholder de erfaringer som du skal ha i dette livet.

Mange misforstår dette tallet og tror tallet avslører hvem de er. Det er dåpenavnet som avslører vår identitet og samlede evner som kommer til uttrykk i verden. For de fleste av oss kan det være svært vanskelig å gi seg i kast med oppgaven og overvinne den indre motstanden man føler. Man må derfor overvinne seg selv og den motstanden man har i seg for å klare å nå dette målet. Det er vel ikke for ingenting at det kalles Skjebnetall! Tallet blir også kalt livsveitall.

Alt er absolutt avhengig av deg. Din innsats og sin anstrengelse.


Eksempel: Fødselsdato 22.8.1966
Dag: 22 = 22
Måned: 8 = 8
År: 1+9+6+4 = 20 = 2+0 = 2
Så summerer vi: 22+8+2 = 32/5

Skjebnetallet blir
5

Navntall

Fødselsnavnet bærer viktig informasjon om hvordan man er sammensatt som person.

Dette tallet er deg! Det avslører din identitet, de talenter og muligheter som er til din disposisjon i dette livet hvis du velger å utvikle og bruke dem. Det er disse evnene som har lettest for å komme til uttrykk i den fysiske verden på grunn av vibrasjonene i ditt navn. Tallet avslører målet som du søker mot. Tallet er en sterk faktor i yrkesvalg. Tallet er den totale summen av din personlige evolusjon, utviklet gjennom mange liv. Tallet blir også kalt uttrykkstall.

Hvordan finner du frem til Navntallet? Tallet regnes ut av totalsummen av bokstavene i ditt fødselsnavn eller dåpsnavn.

Vokaltall

Analyse av dette tallet avslører din indre drivkraft, og det avslører de underliggende energier som motiverer deg. Tallet avslører motivasjonen bak dine handlinger. Tallet har derfor en dramatisk påvirkning på de valg du tar i livet. Tallet avslører identiteten til sjelen som kom til jordet – deg – den spirituelle deg. Tallet kan også indikere karakteren du har utviklet i tidligere liv, og den mengde visdom og kunnskap du har oppnådd gjennom tidene. Tallet blir også kalt sjeletall.

Hvordan finner du frem til Vokaltallet? Tallet beregnes av vokalene i dåpsnavnet ditt.

Konsonanttall

Hvordan oppfatter andre deg som person? Analyse av tallet avslører også ansiktet du viser utad, altså slik du blir oppfattet av andre. Med andre ord du vil bli i stand til å se deg selv slik andre ser deg. Tallet vil også fortelle deg hva som er forventet av deg på grunn av «imagen» du projiserer ut til andre. Tallet blir også kalt personlighetstall.

Hvordan finner du frem til Konsonanttallet? Tallet regnes ut av alle konsonantene i dåpsnavnet ditt.

Fødselsdagtall

Fødselsdagen er et av de fem kjernetallene en person er sammensatt av i en Numerologisk analyse. Tallet påvirker ens personlighet og liv i en bestemt retning, avhengig av tallets kvaliteter.

Avslører et spesielt talent eller egenskap som bor i deg. Det er en gave til deg som skal hjelpe deg på din livsvei. Tallet er med på å påvirke ens skjebne i en bestemt retning, og tilfører ens skjebne en ekstra dimensjon.

Eksempel: Fødselsdagen er den 9.

Fødselsdagstallet er 9


Et annet eksempel er hvis man er født den 11. Her er det to fødselsdagstall som bør leses nøye ... både 11 og 2 (1+1=2).

Realiseringstall

Etter hvert som man blir eldre, øker behovet for å leve et meningsfylt liv. En av beregningene som gjøres i en numerologisk analyse, er kalkulasjonen av realiseringstallet.

Tallet er ditt ultimate mål, og blir også kalt modningstall og er summen av skjebnetall og navnetall.

Uansett hvor gammel du er nå, kan det være godt å vite at du er på vei mot et større mål – og selvfølgelig hva dette målet er. Tallet som kommer frem i din analyse kan være med på å hjelpe deg til å ta sunnere valg for deg selv.

Påvirkningen av tallet er vanligvis synlig i barndommen, forsvinner så ut en periode, for så å vende tilbake når man er mellom 30-40 år.

Mange mennesker går gjennom personlige kriser i 30-40 årene. Man er ikke ung lenger, og heller ikke gammel. Man får følelsen av at det haster å komme på rett hylle. Mange har også blitt for «fengslet» av den materielle verdens trygghet og har glemt å lytte til seg selv og hva man egentlig vil.

Etter man er 30-40 år, øker tallets påvirkning ettersom årene går. Det er i siste halvdel av livet vi har oppnådd en viss grad kunnskap, selvbeherskelse og større evne til å påvirke våre omgivelser og er på vei mot vår blomstringstid. Vi er mer modne og har utviklet større integritet og personlig styrke. Det er derfor større sjanse for at livet vil bære frukter.

Vil du gjøre livet lettere for deg selv, gjør du lurt i å søke mot avsløringene som ligger skjult i ditt modningstall. Forståelse av tallet er en gradvis prosess. Tallet er et løfte du har gitt deg selv, og det er først når du søker mot disse kvalitetene du vil føle glede, sjelefred og belønningen du søker.

Realiseringstallet er summen av Navnetall og Skjebnetall.