Tarot
Sjelens Speil

På samme måte som vi benytter speilet til å betrakte vårt ytre i, kan vi bruke tarottens bilder til å nærme oss vår indre virkelig. En eventyrlig oppdagelsesreise. Tarotkortenes bilder er en avspeiling av bildene i vår sjel. Jo dypere vi skuer innover, jo mere erfarer vi om oss selv og vårt liv. 

Mange mennesker er redde for å bli konfrontert med deres egen indre virkelighet. De hevder å kjenne seg selv og tror også at de virkelig gjør det. De bruker masse energi på å opprettholde deres illusoriske fasade; og jo mer illusorisk fasaden er, jo mer desperat forsvarer de den, og større blir deres underliggende frykt. Men for hver eneste gang vi forsvarer dette bilde, og vi nekter å se tingene i øynene, viser det - snarere enn det skjuler - den underliggende usikkerheten. Resultatet er angst, sneversynthet, selvundertrykkelse, ufrihet og isolasjonsfølelser, og vår egen indre virkelighet forblir ukjent. 

Overraskende nok, lærer vi først å akseptere og elske oss selv, når vi slutter å skjule, eller skjule for, vår indre virkelighet. Kun det, som vi har erkjent i oss selv, som vi har akseptert og utviklet i oss selv, kan vi dele med andre mennesker. Vi kan kun bevisst endre de ubehagelige sidene ved oss selv, når vi har kommet til bunns i dem og erkjent at de trengs til å endres. 

Tarot er et eldgammelt visdomssystem, som har blitt ført videre gjennom århundrer i hemmelige mysterierskoler. Denne visdommen uttrykkes gjennom malte bilder, hvis symboler ofte er skjult i et esoterisk bildespråk. Hvert kort er bærer av den energien, som tilsvarer det symbolinnholdet, og som reflekterer og videre gir denne energien til kortenes bruker. 

Tarot er et redskap, som kan brukes til å orientere seg, på den ofte uoverskuelige vei til høyere bevissthet. Den er en fører inn i den indre transformasjons riker, hvor den avslører skjulte budskaper og utvider vår innsikt i oss selv og i kosmos. Tarot er et landkort, tegnet i symboler som viser veien på den indre reise. Ved riktig bruk, formidler den innsikt i og et nytt syn på uavklarte livssituasjoner.

Den besitter intens transformerende kraft, som kan føre til verdifulle gjennombrudd, til større klarhet og til utvidet forståelse for hvilke livsområder som dypest berører oss. Hvis vi er klare til å se og akseptere, vil tarotkortene gi informasjon som tildels ser på våre sterke sider, men som også åpenbarer våre skyggesider. 

Tarottens 78 kort er delt inn i den store arkana, som består av 22 kort - 16 hoffkort, samt den lille arkana, som består av 40 kort. Den store arkanas kort, gir svar på eller informerer om det aktuelle spørsmålet eller problemet, basert på de kosmiske lover. Disse lærdommene gir svar på dette spørsmålet, men gir samtidig en overordnet innsikt som generelt kan anvendes i hverdagslivets situasjoner. Hoffkortene henviser generelt på en eller annen måte til personer, som er viktige i vårt liv. De viser oss også, om hva vi skal lære, og hva vi ønsker å beherske. Dessuten gjør de oss også kjent med de områder, hvor vi har spesielle/særegne talenter. Den lille arkanas kort vedrører de små umiddelbare leksjoner i livet. De er oppdelt i fire rekker, med hver ti kort: 

Stokkene (Stavene) styres av elementet ild. De står for energi i alminnelighet, og i særdeleshet for seksualenergi (yang eller mannlig aspekt), erkjennelse, intuisjon, innsikt og aktivitet. 

Begrene styres av elementet vann. De avspeiler vår indre emosjonelle virkelighet. Deres område omfatter kjærlighet, følelser, utveksling i forhold og seksualenergi (Yin og kvinnelig aspekt). 

Sverdene styres av elementet luft. De avspeiler generelt sett spirituelle eller mentale tilstander, prosesser og holdninger, herunder mulige meditasjonsprosesser. Dette eksistensplan er også mest mottagelig for forstyrrelser, som igjen og igjen tvinger oss til å bevise, at det vi har oppnådd på dette plan, er virkelig. Sverdkortene viser oss også hvilke energier vi bruker (for det meste ubevisst) til å forme våre liv. 

Myntene styres av elementet jord. De henviser til ytre, materiell, fysisk virkelighet. Det ytre opptrer som speil for det indre. Jordelementet omfatter kroppen, helbred, ernæring, klær, eiendom, finanser, fattigdom og rikdom. 

Tarotkortene i Livets Tre

Den Store Arkana

De 22 kortene i den store arkana, anses å betegne de dypere, åndelige og mer meningsfylte delene av livet. De beskriver skjebne bestemte hendelser, våre trossystem og livsoppgaver. Under kommer en enkel oversikt på den store arkana; med dens nøkkelord, henvisning, spørsmål, forslag, bekreftelse og bilde ... 

0 (22) - Narren

Nøkkelord: Åpenhet, tillit, klar til å løpe en risiko, mot til å stå inne for seg selv, frihet, uavhengighet, kreativitet, stort potensiale, mulighet for et kvantesprang, evne til å lytte til sitt hjertets stemme. 

Henvisning: Du er rede til en ny begynnelse, kanskje til og med et kvantesprang. Gi deg hen - og våg spranget - også selv om angsten igjen og igjen, forsøker å stanse deg. Ha tillit til stemmen i ditt hjerte. 

Spørsmål: Hva må du gi slipp på, for å bli fri? Hva er for deg, angstens tiger? Hvordan forestiller du deg og ta et modig sprang ut i det nye? Hvor kaller ditt hjerte deg hen? 

Forslag:
Hvis du har tarotkortene selv: Trekk ytterligere et kort til overnevnte spørsmål, hvis svarene fortsatt er utydelige. 


Bekreftelse: Jeg følger nå mitt hjertets stemme. Jeg er åpen å rede til å gå, hvor hen den måtte føre meg.

1 - Magikeren

Nøkkelord: Merkur, kommunikasjon, lekende omgang med alle muligheter for kommunikasjon, fleksibilitet og genialitet. 

Henvisning: Du råder over geniale evner, som du burde dele med andre mennesker. En viktig oppgave består i å søke og/eller å skape de riktige rammene for ditt virke. 

Spørsmål: Hva er dine talenter? Med hvilke midler og innenfor hvilke rammer, kan du gi dem videre? 

Forslag: Visualiser ditt ideelle virkeområde og beskriv bildet. 

Bekreftelse:
Det fulle uttrykk for mine skapende muligheter, oppfyller meg og gjør meg lykkelig og tilfreds. 

2 - Yppersteprestinnen

Nøkkelord: Månen, adgang til intuitive krefter, healing, uavhengighet, indre harmoni, høyere bevissthet. 

Henvisning: Du har nå adgang til din intuitive kraft. Du skal videreutvikle dem. Pass på din uavhengighet. 

Spørsmål: Finnes det områder i ditt liv, hvor du lar deg påvirke av andre og ikke har tillit til din egen intuisjon? 

Forslag: Oppsøk vann så ofte du kan. Mediter i nærheten av vann, og lær av vannet. 

Bekreftelse: Jeg har tillit til mine intuitive evner.

3 - Keiserinnen

Nøkkelord: Venus, skjønnhet, kjærlighet, moderlighet, kvinnelighet, det feminine aspekt, visdom, forbindelse av ånd og materie - av indre og ytre rikdom. 

Henvisning: Den skjønnheten som du føler deg tiltrukket av hos andre mennesker, bærer du selv i deg. Du står nå i en prosess for utvikling og utfoldelse av din kvinnelighet. Du har nå en mulighet til å bearbeide og forløse en moderkonflikt. 

Spørsmål: Finnes det i ditt liv, en vakker og sterk kvinne, som du gjerne vil lære av?

Forslag:
Visualiser din idealkvinne. Skriv ned hennes viktigste egenskaper. Forsøk å finne henne i andre mennesker og i deg selv. Omgi deg med skjønnhet og overflod. 


Bekreftelse: Jeg er full av kraft og skjønnhet. 

4 - Keiseren

Nøkkelord: Væren, pioner, oppdager, leder, initialer, skapende visdom, høyere lederevner, virketrang, eventyrlyst, ny begynnelse, faderskap og autoritet. 

Henvisning: Øyeblikket er gunstig for en forandring eller starten av noe nytt. Ha tillit til din kraft.

Spørsmål: Hvilke fornyelser har ditt liv behov for? Finnes det initiativer, som du gjerne vil ta?

Forslag: Test til forhold til underordnede, eller overordnede. 

Bekreftelse: Jeg har tillit til min kraft. Jeg hersker, idet jeg tjener. Jeg tjener, idet jeg hersker. 

5 - Ypperstepresten

Nøkkelord: Tyren, spirituell mester, lærer, rådgiver, innviet, indre veileder, åndelig fader, høyeste transformasjon.

Henvisning: Søken etter deg selv, fører deg inn i spirituelle områder. Dette kortet kan antyde et møte med en spirituell lærer eller mester. Vær åpen!

Spørsmål: Finnes det en visdomslærer eller mester (i fortid eller nåtid), du føler deg tiltrukket av? 

Forslag: Ta i bruk spirituelle mesteres lærdom. Søk i nærheten av en lærer eller mester. Delta på kurs i personlig utvikling. Vær ærlig, åpen og mottagelig, og lytt til det som rører seg i ditt hjerte. 

6 - De Elskende

Nøkkelord: Tvillingene, kjærlighet, tiltrekning, tilnærmelse, forbindelse, forening av motsetninger gjennom kjærlighet, det å bli bevisst gjennom et forhold. 

Henvisning: Når dette kortet trekkes, kan det peke på et vidunderlig og opphissende kjærlighetsforhold. Bestående forhold blir dypere og forsterket, eller man skilles. Nye veier til personlig vekst og integrasjon av dine egne motstridende prinsipper, melder seg idet du vender deg mot og inngår i et samspill med en partner eller en gruppe. 

Spørsmål: Hva er det du søker hos et menneske du elsker? Hva utgjør for deg et fullkomment kjærlighetsforhold? 

Forslag: Spill tarot med din partner. Bruk kortene for å lære mer om forholdet ditt. (Se hvordan, i kapitlet «Opplegg og tydning».) 

Bekreftelse: Jeg er nå klar til å møte partneren, jeg alltid har ønsket å møte.

7 - Vognen

Nøkkelord: Krepsen, ny begynnelse, endringer til det gode, innad skuende, meditasjon og spirituell vei. 

Henvisning: Forståelsens endring, lover å føre deg til en positiv fase i livet ditt. Gjør deg klar til å bringe orden i dine forhold, undersøk mulighetene. Du vil legge mye bak deg.

Spørsmål: Hvilke områder av ditt liv, vil endre seg? Er du klar til å avslutte det gamle, og vende deg fullstendig mot det nye? 

Forslag: Søk eller skap deg kjærlige og trygge omgivelser. Der kan du planlegge forandringer eller en reise. Kroppen din trenger nå oppmerksomhet og aktivitet.

BekreftelseJeg bringer orden i mitt liv, og gjør meg klar til det nye.

8 - Tilpasning

Nøkkelord: Vekten, balanse, sentrering, utligning av motsetninger, likevekt og rettferdighet. 

Henvisning: Vær oppmerksom på situasjoner i ditt daglige liv, som kan forårsake forstyrrelser i din indre likevekt. Oppdag betingelsene, hvor du gjenfinner din harmoni. Bær i høyere og høyere grad denne kvaliteten med deg, når du utfører dine daglige aktiviteter.

Spørsmål: Hva hjelper deg til å nå ditt meditative senter, og å bli der? Hva skjer når du mister ditt midtpunkt (senter)? 

ForslagGi deg selv jevnlig tid til en meditasjonsform, som styrker din indre likevekt. Ånd inn i hara-senteret (harachakra), en håndsbredde under navlen, og saml dine energier der. 

Bekreftelse: Jeg hviler i mitt midtpunkt.

9 - Eneboeren

Nøkkelord: Jomfruen, å finne sitt eget lys, å gå innad, fullendelse, fruktbarhet, høsttid, å hvile i sitt eget midtpunkt, vis veileder. 

Henvisning: Aksepter din ensomhet! La være å bekymre deg om folk som ikke forstår deg, og som ikke ønsker at du skiller deg ut fra mengden. Til slutt deg og følg en vis veileder, hvis du møter en. 

Spørsmål: Har du uavsluttede situasjoner eller forhold?

Forslag: Lag en liste over alle situasjoner, som du gjerne vil løse elle bringe til en form for avslutning. Den som innlater seg på en søken etter det indre lys, må ikke være tynget av uavsluttede konflikter. Gammel gjeld må være betalt. 

Bekreftelse: Jeg nyter å være alene. Jeg kan slutte å være alene, når jeg vil.

10 - Skjebnehjulet

Nøkkelord: Jupiter, ny begynnelse, utvidelse, kreativitet, stort gjennombrudd, selvrealisering, uventet hell. 

Henvisning: Hvis det ikke skjer noen mirakler nå, så er det noe som er galt! Du står nå like foran det store gjennombruddet! Utbytt øyeblikket!

Spørsmål: Er du virkelig klar for den store lykken? Hva står ennå i veien?

Forslag: Lag en liste over (eller fortell en person du stoler på) hva lykke betyr for deg, i din nåværende situasjon. Deretter lage en annen liste, over alt som hindrer deg i å være lykkelig, akkurat nå.

Bekreftelse: Jeg er nå klar for mirakler i mitt liv.

11 - Lyst/Styrke

Nøkkelord: Løven, lidenskap, mangfoldig kreativitet, talenter, styrke, integrering av dyriske krefter, overvinnelse av gammel angst og gamle handlings- og tankemønstre.

Henvisning: Hvis du er klar til å akseptere alt du finner i deg selv, kan du bevege deg gjennom alt med dyp empati, bevissthet, kjærlighet og forståelse.

Spørsmål: Hvilke områder av livet ditt, ønsker du å leve mer fullendt? Hva har forhindret deg i å gjøre dette tidligere? Er du klar til å gjøre det nå?

Forslag: Godta alt i deg selv, mer bevisst. Følelser, som kjærlighet, tristhet, smerte, raseri eller angst, opplever vi ofte som hemninger, bare fordi vi ikke har lært å utnytte dem som potensiell energi.

Bekreftelse: Jeg nyter livet i fulle drag

12 - Den Hengte Mann

Nøkkelord: Stivhet, avslutning av en situasjon eller et forhold, fastkjørthet, gi slipp, oppgi, gi seg hen, lære å se på en ny måte, behovet for å bryte gamle adferdsmønstre. 

Henvisning: Du har nå muligheten til å erkjenne hvor du sitter fast, og hvilke områder av livet ditt som har stivnet i stedet for å flyte fritt. Der er ingenting å gjøre. Det faktum, at du klarer å erkjenne din virkelighet, gjør en forvandling mulig. 

Spørsmål: På hvilke områder av livet, har du blitt sittende fast? Er du klar til å erkjenne dine fastlåste tanke- og adferdsmønstre, å gi slipp? 

Forslag: Trekk et nytt kort, for det som venter deg, når du gir helt slipp. 

Bekreftelse: Jeg gir slipp og erkjenner. Jeg aksepterer og følger den guddommelige vilje i mitt liv, som åpenbarer seg for meg skritt for skritt.

13 - Døden

Nøkkelord: Skorpionen, død og oppstandelse, nedbrytning og dannelse, transformasjon, skorpion, slange, ørn, befrielse fra gamle bindinger, ytre forandringer. 

Henvisning: Du er nå klar til å gjøre de nødvendige endringer i ditt liv. Godta smerten, som tapet av det gamle bringer med seg. 

Spørsmål: Hvilke foreldede forhold eller situasjoner, holder du fortsatt fast ved? 

Forslag: I Sufi-tradisjonen finnes det et utsagn: «Dø, for du dør». Det er en påminnelse til oss alle, om å lære kunsten å dø. Så lenge man fortsatt har en rest av angst for døden og for å gi slipp, så kan vi ikke leve fullt ut. Å fastholde ethvert «nei», hindrer oss i å være et med livets naturlige strømmer. 

Bekreftelse: Jeg sier nå: Ja til døden. Ja til meg selv.

14 - Kunst/Måtehold

Nøkkelord: Skytten, forening av motsetninger, utligning, indre forvandling, transformasjon, alkymi kvantesprang, kreativ kraft. 

Henvisning: Kortet Kunst er en oppfordring til å skue innad. I denne fasen av integrasjon av motsetninger, har transformasjonsprosessen overhodet ikke behov for ytre impulser. For å finne den skjulte sten, diamanten, må du se inn i ditt eget indre. 

Spørsmål: Hva betyr deg for deg i denne situasjonen, å finne din «skjulte» diamant? 

Forslag: Lukk øynene og visualiser en fontene av energi, inne i kroppen din. Bad en stund, i denne fornyede energi. 

Bekreftelse: Jeg overgir meg til det guddommeliges forvandlende kraft. Jeg er en åpne kanal for kreativ energi.

15 - Djevelen

Nøkkelord: Steinbukken, avlingskraft, ny vitalitet, humor, sensualitet, seksualitet, skapende energi og individualitet. 

Henvisning: Det finnes mennesker, som vil gjøre deg til djevelen. Møt dem med humor og letthet. Ta imot alt hva livet skjenker deg. Hold føttene godt plantet på jorden.  

Spørsmål: Har du et ønsker eller et behov, som du ikke vil stå ved? 

Forslag: Sett deg i en behagelig stilling og mediter. Vær oppmerksom på ditt åndedrett. Forestill deg hvordan det for hvert utpust, vokser en rot fra bunnen av din ryggsøyle, til jordens midtpunkt. Merk nå hvordan jordenergien strømmer inn i deg, for hver gang du puster inn. Den fyller hele kroppen din. La bevisstheten din vandre til toppen av hode, til issen. Åpne deg for den gyllengule kosmiske energi. Merk hvordan den blander seg med jordenergien, og fyller hele din kropp. 

Bekreftelse: Jeg er mester i mitt liv.

16 - Tårnet

Nøkkelord: Mars, dyp indre transformasjon, healing, det gamle rives ned og gir plass for noe nytt, spirituell fornyelse, selverkjennelse. 

Henvisning: Du befinner deg i (eller er på vei inn i) en ytterst intensiv transformasjonsprosess. Det som er nedbrutt eller rystet inne i deg, tjener til å rense deg og skape plass for noe nytt. La det skje!

Spørsmål: Er du klar til å betrakte deg selv og livet, med nye øyne? 

Forslag: Betrakt deg selv i hverdagen, situasjoner kan synes å gjenta seg, men du fortsetter ikke med dine gamle og innsnevrede atferdsmønstre.

Bekreftelse: Alt som skjer i mitt liv, tjener mitt beste. 

17 - Stjernen

Nøkkelord: Vannmannen, inspirasjon, krystallisering, selverkjennelse, utstråling, klare visjoner, selvtillit, forbindelse til den universelle intelligens. 

Henvisning: La din stjerne stige opp og forbli i kontakt med jorden. Ha tillit til din intuisjon, og finn måter til å la andre få ta del i dette. Du vil bli prøvet og anerkjent, for dine frukter. 

Spørsmål: Er du fullt ut fornøyd med ditt nåværende virkefelt?

ForslagSjekk om du virkelig gjør alt for å gi dine idealer og ideer, et synlig uttrykk.

Bekreftelse:
 Min skapende forestillingsevne, og min forbindelse med den altomfattende bevissthet, viser meg måter å realisere mine ideer på.

18 - Månen

Nøkkelord: Fiskene, siste prøvelse, avveie, illusjoner, avslutning av karma, oppgjør med underbevisstheten, terskelen til et nytt bevissthetsplan.

Henvisning: Du har hørt det ukjente kalle. Du befinner deg på terskelen til nye erfaringer. Vær oppmerksom på ditt hjertes stemme, så du nøye kan sjekke tilbudene om bistand og veiledning, du måtte motta. 

Spørsmål: Hvilke indre områder er ukjent for deg? Hva er dine skyggesider? Hvilke erfaringer frykter du mest? 

Forslag: Mediter regelmessig! Velg en teknikk, du føler deg trygg med, og praktiser den daglig i minst tre måneder. Vær oppmerksom på kvaliteten av dine tankers bilder, og skriv dem av og til ned, mal eller tegn dem. Vær oppmerksom på dine drømmer. 

Bekreftelse: Natten er alltid mørkest, like før daggry.

19 - Solen

Nøkkelord: Solen, høy kreativ energi bevissthet, oppfylt kjærlighetsforhold, visdom, transformasjon, spiritualitet.

Henvisning: Oppfyllelsen av dine ønsker er mulig, her og nå. Slapp av å hengi deg til den store dansen. De riktige partnerne vil finne hverandre. 

Spørsmål: Hvilke oppgaver eller prosjekter, står på ditt program nå? 

Forslag: Visualiser solens lys og varme i din brystkasse, og i ditt hjerte. Husk hele tiden på at i dag og i de nærmeste dagene, så skinner solen i deg og gjennom deg. 

Bekreftelse:
Jeg er i samklang med det guddommelige lys, som oppfyller og leder meg.

20 - Æonen/Dommen

Nøkkelord: Høy bedømmelses- og vurderingsevne, åpenhet ovenfor kritikk, kritisk selvransakelse. 

Henvisning: Du oppfordres til å forlate ditt frøperspektiv, for å betrakte og dømme ting fra et høyere sted. Når du erkjenner et større tidsrom (eoner) og andre sammenhenger (som du mer og mer er klar for), vil du være tilbøyelig til å oppfatte tingene som de er, og til se uten vurdering.

Spørsmål: Hvilke metoder vil du bruke for å oppnå dypere innsikt og større visdom? 

Forslag: Mediter på følgende uttalelse: Et tegn på din uvitenhet, er styrken av din tro på urettferdighet og ulykke.

Bekreftelse: Gud er det ukjente mysteriet. Jo mer jeg vet, at jeg ikke vet, jo nærmere er jeg det guddommelige. 

21 - Universet

Nøkkelord: Saturn, fullendelse, kosmisk forening, store reiser, frigjørelse fra bunnløshet, avslutning av karma. 

Henvisning: Du har nå muligheten til å se tingene som de virkelig er. Alle betingelser for en lykkelig avslutning eller en ny begynnelse, er nå til stede. Hendelsene i ditt liv, befinner seg i harmoni med universet. 

Spørsmål: Hvilke aspekter av ditt liv, er det på tide at du frigjør deg fra? Er det en reise eller et prosjekt, som bare venter på at du skal sette i gang?

Forslag: Ha tillit til din oppfattelsesevne! Lag en liste over alle uavsluttede situasjoner, som det vil være en lettelse for deg å få avklart.

Bekreftelse: Jeg er i et med universet.

Kilde: TAROT - Sjælens Spejl av Gerd Ziegler 
Aleister Crowleys tarotkort og tilhørende arbeidsbok på dansk.