Elementene

Hvert tegn tilhører et av de fire elementene: Ild, jord, luft og vann, som gir karakter og temperament til menneskene. Ved å studere planetenes posisjon i de ulike elementene, kan man få en oppfatning av vedkommendes personlighet. Man kan si at elementene viser hvordan vi foretrekker å bruke energien vår.

Elementet ild:

Væren, Løven og Skytten


Handlingens – initiativkraftens element
. Dette elementet er fullt av energi, pågangsmot og optimisme. Fantasi, eventyr, utålmodighet og viljestyrke preger hverdagen.


Elementet jord:
Tyren, Jomfruen og Steinbukken


Sinnets – materiens element.
Dette elementet preges av realisme, jordnærhet og praktiske evner. Tålmodighet, selvdisiplin, målrettethet og en fornuftig holdning til livet, er en naturlig del av hverdagen.


Elementet luft:
Tvillingene, Vekten og Vannmannen


Ideens – tankens element. Dette elementet er fullt av mental kapasitet, logikk og rasjonalitet. Tanker, ord, abstrakte begreper, utfordringer av intellektet og verdsetting av andres tanker, preget hverdagen.

Elementet vann:
Krepsen, Skorpionen og Fisken


Følelsens – fantasiens element. Dette elementet preges av følelser og menneskelig innsikt. Subjektivitet, emosjoner, stemninger og sensitiv ikke-verbal kommunikasjon, er en naturlig del av hverdagen.

Kvalitetene

Kvalitetene viser energiens ulike hovedretninger, og skiller fra hverandre de tegn som tilhører ett og samme element. Derfor utgjør hvert eneste tegn en unik kombinasjon av element og kvalitet.

Kvaliteten ledende /kardinal: Væren, Krepsen, Vekten og Steinbukken

Skapende og igangsettende kvalitet.
De ledende tegnene innleder en ny årstid. Våren, sommeren, høsten og vinteren. Disse tegnene liker å sette ting i gang og tar initiativ, men det er ikke alltid like lett å fullføre et prosjekt. 

Kvaliteten fast:
Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmannen


Stabil og konsentrert kvalitet.
Utadvendte. De faste tegnene fullfører det de ledende tegnene har satt i gang. De er utholdende, stae og tålmodige. Det er ikke lett for dem å forandre retning eller standpunkt.


Kvaliteten bevegelig: Tvillingene, Jomfruen, Skytten og Fiskene

Forandring og kommuniserende kvalitet.
De bevegelige tegnene er fleksible, tilpasningsdyktige og endringsvillige. De liker forandringer fordi klarer å holde tunga rett i munnen. Noen ganger blir de for vinglete, kaotiske og uforutsigbare.

Yin og Yang

Dyrekretsenes egenskaper og psykologiske kvaliteter bestemmes delvis av de syv grunnprinsippene; det vil si de fire elementene og de tre kvalitetene, men også av polaritetene yin og yang.

Annethvert tegn i dyrekretsen, og vi starter med Væren, tilhører den maskuline yang-energien. De øvrige seks tegnene, som begynner med Tyren, tilhører den feminine yin-enerigen. Yangtegnene kalles ”positive” og forbindes med aktivitet, initiativ og handling, mens yinenergiene kalles ”negative” og sammenkobles med passivitet, selvransakelse og lydhørighet. Ordene negativ og positiv beskriver ikke menneskets karakter. Som magneten må ha en pluss- og en minuspol for å fungere, er det nødvendig med både yin- og yangenergier i personligheten for å skape balanse.


Tegn - Element - Kvalitet - Polaritet

Væren                     
Ild                         
Kardinal              
Yang

Tyren                    
Jord                      
Fast
Yin

Tvillingen
Luft
Bevegelig
Yang

Krepsen              
Vann
Kardinal
Yin

Løven                  
Ild
Fast
Yang

Jomfruen
Jord
Bevegelig
Yin

Vekten
Luft
Kardinal
Yang

Skorpionen
Vann
Fast
Yin

Skytten
Ild
Bevegelig
Yang

Steinbukken
Jord
Kardinal
Yin

Vannmannen
Luft
Fast
Yang

Fiskene
Vann
Bevegelig
Yin